Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5980/B

Business name: 
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Registered seat: 
Panónska cesta 9
Bratislava 852 32
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Identification number (IČO): 
31 347 291
  (from: 07/08/2014)
Date of entry: 
03/22/1993
  (from: 07/08/2014)
Date of deletion: 
09/01/2015
  (from: 09/01/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/2014)
Objects of the company: 
vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
usporadúvanie školení a seminárov v oblasti ekonomiky a práva
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
nákup a predaj textilného tovaru, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
sprostredkovanie nákupu a predaja textilného, spotrebného, priemyselného tovaru, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
reprografická činnosť a tlačiarenská činnosť realizovaná prostredníctvom výpočtovej techniky
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
poradenská činnosť v oblasti reálií a výstavníctva
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
organizovanie veľtrhov a výstav
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
prevádzkovanie garáži alebo odstavených plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavené plochy slážia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
zhotovovanie a spracovanie www stránok
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
výroba nenahratých nosičov údajov pre elektronické médiá
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
videonahrávky udalostí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov-zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu-prevod z jedného do iného formátu
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Ing. Jozef Dukes - predseda predstavenstva
Poľná 9
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014 until: 09/12/2014)
Ing. Jozef Dukes - predseda predstavenstva
Poľná 9
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/08/2014 Until: 08/25/2014
  (from: 09/13/2014 until: 09/12/2014)
Mgr. Štefan Šimák - člen predstavenstva
Hlboká cesta 8
Bratislava 811 04
From: 07/08/2014
  (from: 07/30/2014 until: 09/12/2014)
Mgr. Štefan Šimák - člen predstavenstva
Hlboká cesta 8
Bratislava 811 04
From: 07/08/2014 Until: 08/25/2014
  (from: 09/13/2014 until: 09/12/2014)
Mgr. Štefan Šimák - člen predstavenstva
Hlboká cesta 8
Bratislava 811 04
From: 07/15/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/29/2014)
Mgr. Róbert Vizvári - člen predstavenstva
Tranovského 16
Bratislava 841 02
From: 08/26/2014
  (from: 09/13/2014 until: 05/21/2015)
Mgr. Róbert Vizvári - člen predstavenstva
Tranovského 16
Bratislava 841 02
From: 08/26/2014 Until: 12/09/2014
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ing. Mirjana Hron Sikimič - predseda predstavenstva
Pluhová 6
Bratislava 831 03
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 08/31/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Capital: 
25 200 EUR Paid up: 25 200 EUR
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Shares: 
Number of shares: 126
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcie možno uskutočniť podľa osobitného zákona len so súhlasom predstavenstva s prevodom na základe zmluvy, rubopisom a odovzdaním akcie.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Supervisory board: 
Ing. Karol Bustin
Gorkého 11
Bratislava 811 04
From: 07/08/2014 Until: 08/25/2014
  (from: 09/13/2014 until: 09/12/2014)
Ing. Karol Bustin
Gorkého 11
Bratislava 811 04
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014 until: 09/12/2014)
Dalibor Čihovský
Nám. Hraničiarov 3728/35
Bratislava 851 03
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Ing. Eva Majeská
Cabanova 2191/40
Bratislava 841 02
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Other legal facts: 
Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 396/2015, NZ 27576/2015, NCRls 28187/2015 zo dňa 10.8.2015 sa obchodná spoločnosť SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 31 347 291, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 5980/B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 09/01/2015)
Spoločenská zmluva zo dňa 18.11.1992 a do- datok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1993.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Stary spis: S.r.o. 9818 Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č. 2 zo dňa 13.5.1993.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.8.1995. Stary spis: S.r.o. 9818
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.1997. Stary spis: S.r.o. 9818
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.2000. Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.2000.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.2000
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 18.11.2002.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2010
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Notárska zápisnica č. N 715/2014, NZ 24955/2014, NCRls 25420/2014 zo dňa 01.07.2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.07.2014, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene právnej formy spoločnosti SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b Obchodného zákonníka.
  (from: 07/08/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.08.2014.
  (from: 09/13/2014 until: 08/31/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2014 a 20.04.2015.
  (from: 05/22/2015 until: 08/31/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2015)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
News and Media Holding a.s. 47256281 ,
Einsteinova
25
  (from: 09/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person