Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1366/P

Business name: 
O.S.V.O. comp., spol. s r.o.
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
Registered seat: 
Strojnícka 18
Prešov
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Domašská 20
Ľubotice
  (from: 11/01/1993 until: 01/19/1995)
Identification number (IČO): 
31 680 267
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
11/01/1993
  (from: 11/01/1993)
Person dissolved from: 
3.7.2012
  (from: 04/11/2014)
Date of deletion: 
04/11/2014
  (from: 04/11/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/11/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
mont., opr., údržba el. zar. do 1 000 V, VN a bleskozvod. v obj. tr. A
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
servis a oprava verejného osvetlenia
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
revízia elektrických zariadení
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
obchodná činnosť s potravinami a tabakovými výrobkami
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
výroba svietidiel
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ortuťové výbojky a žiarivky
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (from: 05/12/2000 until: 04/10/2014)
predaj na priamu konzumáciu: a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 05/12/2000 until: 04/10/2014)
reklamné činnosti
  (from: 05/12/2000 until: 04/10/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ortuťové výbojky a žiarivky, železný šrot, kovové nádoby a obaly znečistené škodlivinami, odpad zo zinku, zliatiny, zlúčeniny, odpad z hliníka, zliatiny, zlúčeniny, odpad z medi, zliatiny, zlúčeniny, šrot z neželezných kovov, obaly z neželezných kovov neznečistené škodlivinami, odpad z káblov
  (from: 05/12/2000 until: 04/10/2014)
Partners: 
Peter Balun
Važecká 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 01/19/1995)
Jozef Oravec
Exnárova 25
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 01/19/1995)
Jozef Oravec
Exnárova 25
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Peter Balun
Važecká 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Ing. Ján Lukáč
Sibírska 11
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Ing. Peter Bindas
Vihorlatská 20
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Contribution of each member: 
Jozef Oravec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 01/19/1995)
Peter Balun
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 01/19/1995)
Jozef Oravec
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Peter Balun
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Ing. Ján Lukáč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Ing. Peter Bindas
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/30/1996 until: 04/10/2014)
konatelia
  (from: 01/20/1995 until: 12/29/1996)
Individual managing director
  (from: 11/01/1993 until: 01/19/1995)
Peter Balun
Važecká 12
Prešov
  (from: 01/20/1995 until: 12/29/1996)
Peter Balun
Važecká 12
Prešov
  (from: 10/28/1997 until: 06/23/1999)
Ing. Peter Bindas
Vihorlatská 20
Prešov
  (from: 10/28/1997 until: 06/23/1999)
Jozef Oravec
Exnárova 25
Prešov
  (from: 11/01/1993 until: 10/27/1997)
Jozef Oravec
Exnárova 25
Prešov
  (from: 06/24/1999 until: 04/10/2014)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/30/1996 until: 04/10/2014)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/20/1995 until: 12/29/1996)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 11/01/1993 until: 01/19/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spol. zmluvou uzavretou dňa 5.4.1993 a dodatkom č. 1 zo dňa 20.10.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3747
  (from: 11/01/1993 until: 04/10/2014)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14. 11.1994.
  (from: 01/20/1995 until: 04/10/2014)
Rozsudok Krajského súdu v Prešove č.k. 2 Cb 678/97 zo dňa 4.2.1998. Uznesenie Krajského súdu Košice č.k. 2K 104/00-4 zo dňa 9.6.2000 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: O.S.V.O. comp., spol. s r.o. so sídlom Prešov, Strojnícka 18, IČO: 31 680 267 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. František Kočka, advokát, Pribinova 8, Košice.
  (from: 06/24/1999 until: 04/10/2014)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person