Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5981/B

Business name: 
MEDIA MAGAZÍN, a.s.
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Registered seat: 
Panónska cesta 9
Bratislava 852 32
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Identification number (IČO): 
35 828 277
  (from: 07/10/2014)
Date of entry: 
12/07/2001
  (from: 07/10/2014)
Date of deletion: 
09/01/2015
  (from: 09/01/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/10/2014)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 392/2015, Nz 27564/2015, NCRls 28177/2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 10.08.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 396/2015, Nz 27576/2015, NCRls 28187/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť MEDIA MAGAZÍN, a.s., so sídlom Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 35 828 277, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 5981/B.
  (from: 09/01/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2015)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
News and Media Holding a.s. 47256281 ,
Einsteinova
25
  (from: 09/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person