Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5981/B

Business name: 
MEDIA MAGAZÍN, a.s.
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Registered seat: 
Panónska cesta 9
Bratislava 852 32
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Identification number (IČO): 
35 828 277
  (from: 07/10/2014)
Date of entry: 
12/07/2001
  (from: 07/10/2014)
Date of deletion: 
09/01/2015
  (from: 09/01/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/10/2014)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
reklamná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Ing. Jozef Dukes - Predseda
Poľná 9
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/10/2014
  (from: 07/10/2014 until: 09/11/2014)
Ing. Jozef Dukes - Predseda
Poľná 9
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/10/2014 Until: 08/25/2014
  (from: 09/12/2014 until: 09/11/2014)
Mgr. Štefan Šimák
Hlboká cesta 8
Bratislava 811 04
From: 07/10/2014
  (from: 07/10/2014 until: 09/11/2014)
Mgr. Štefan Šimák
Hlboká cesta 8
Bratislava 811 04
From: 07/10/2014 Until: 08/25/2014
  (from: 09/12/2014 until: 09/11/2014)
Mgr. Róbert Vizvári - člen predstavenstva
Tranovského 16
Bratislava 841 02
From: 08/26/2014
  (from: 09/12/2014 until: 05/11/2015)
Mgr. Róbert Vizvári - člen predstavenstva
Tranovského 16
Bratislava 841 02
From: 08/26/2014 Until: 12/08/2014
  (from: 05/12/2015 until: 05/11/2015)
Marián Pavel - predseda predstavenstva
Suché miesto 28
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/20/2015
  (from: 05/12/2015 until: 08/31/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcie možno uskutočniť podľa osobitného zákona len so súhlasom predstavenstva s prevodom na základe zmluvy, rubopisom a odovzdaním akcie.
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Supervisory board: 
Štefan Šimák ml.
Jozefa Mikisitsa 520/4
Bratislava 851 10
From: 07/10/2014 Until: 08/25/2014
  (from: 09/12/2014 until: 09/11/2014)
Dalibor Čihovský
Nám. Hraničiarov 3728/35
Bratislava 851 03
From: 07/10/2014
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Ing. Eva Majeská
Cabanova 2191/40
Bratislava 841 02
From: 07/10/2014
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Štefan Šimák ml.
Jozefa Mikisitsa 520/4
Bratislava 851 10
From: 07/10/2014
  (from: 07/10/2014 until: 09/11/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 392/2015, Nz 27564/2015, NCRls 28177/2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 10.08.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 396/2015, Nz 27576/2015, NCRls 28187/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť MEDIA MAGAZÍN, a.s., so sídlom Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 35 828 277, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 5981/B.
  (from: 09/01/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.9.2001 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.12.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.2002 obsahujúci úplné znenie.
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.09.2013.
  (from: 07/10/2014 until: 08/31/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.08.2014.
  (from: 09/12/2014 until: 08/31/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015.
  (from: 05/12/2015 until: 08/31/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2015)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
News and Media Holding a.s. 47256281 ,
Einsteinova
25
  (from: 09/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person