Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24015/B

Business name: 
Paracelsus - Laser Centrum, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 05/12/2011 until: 08/02/2012)
Registered seat: 
Veternicová 24
Bratislava 841 05
  (from: 05/27/2004 until: 08/02/2012)
Identification number (IČO): 
35 811 226
  (from: 05/09/2001)
Date of entry: 
05/09/2001
  (from: 05/09/2001)
Person dissolved from: 
2.5.2011
  (from: 08/03/2012)
Date of deletion: 
08/03/2012
  (from: 08/03/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/03/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/09/2001)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 08/02/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/02/2011
  (from: 08/03/2012)
 Liquidators:
MUDr. Ján Baumgartner
Veternicová 24
Bratislava 841 05
From: 05/02/2011 Until: 08/03/2012
  (from: 05/12/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, pričom robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/12/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/17/2011
  (from: 08/03/2012)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie a konečná správa likvidátora. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava IV s výmazom zo dňa 16.12.2011 pod č. 603/230/154368/11/Jurk. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Paracelsus - Laser Centrum, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Veternicová 24, 841 05 Bratislava, IČO : 35 811 226, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 24015/B.
  (from: 08/03/2012)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person