Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5990/B

Business name: 
AFID Group, a. s.
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 07/02/2016 until: 06/11/2018)
Švabinského 13
Bratislava-Staré Mesto 851 01
  (from: 07/18/2014 until: 07/01/2016)
Identification number (IČO): 
46 213 171
  (from: 07/18/2014)
Date of entry: 
06/16/2011
  (from: 07/18/2014)
Date of deletion: 
06/12/2018
  (from: 06/12/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/12/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/18/2014)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
fotografické služby
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Peter Šplháček - predseda
Tabaková 1/2954
Bratislava-Staré Mesto 811 07
From: 07/18/2014
  (from: 07/18/2014 until: 07/01/2016)
Peter Šplháček - predseda
Tabaková 1/2954
Bratislava-Staré Mesto 811 07
From: 07/18/2014 Until: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 06/11/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 125 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade prevodu akcií na meno na tretie osoby majú akcionári predkupné právo na akcie prevádzajúceho akcionára. Svoj zámer previesť akcie na tretiu osobu je akcionár povinný oznámiť ostatným akcionárom na zasadnutí valného zhromaždenia. Predkupné právo musí akcionár uplatniť u prevádzajúceho akcionára do 30 dní od zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom bol uplatnený zámer previesť akcie na tretiu osobu, a to písomne. Do uplynutia tejto lehoty nesmie prevádzajúci akcionár previesť akcie na inú osobu. Ak akcionári spoločnosti nevyužijú svoje predkupné právo v ustanovenej lehote, ich predkupné právo v ustanovenej lehote zaniká. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií, a to pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade neuplatnenia si predkupného práva je akcionár oprávnený previesť akcie na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia; valné zhromaždenie môže udelenie súhlasu odoprieť. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti na meno je podmienená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Stockholder: 
IPEC - Management, s.r.o.
Roľnícka 116
Bratislava 831 07
  (from: 07/02/2016 until: 06/11/2018)
Peter Šplháček
Tabaková 1/2954
Bratislava-Staré Mesto 811 07
  (from: 07/18/2014 until: 07/01/2016)
Supervisory board: 
Mgr. Tomáš Sodoma , LL.M.
Karpatská 41
Modra 900 02
From: 07/18/2014
  (from: 07/18/2014 until: 08/03/2015)
Mgr. Tomáš Sodoma , LL.M.
Karpatská 41
Modra 900 02
From: 07/18/2014 Until: 07/03/2015
  (from: 08/04/2015 until: 08/03/2015)
JUDr. Marián Vulgan
Cígeľská 12
Bratislava-Rača 831 06
From: 07/18/2014
  (from: 07/18/2014 until: 08/03/2015)
JUDr. Marián Vulgan
Cígeľská 12
Bratislava-Rača 831 06
From: 07/18/2014 Until: 07/03/2015
  (from: 08/04/2015 until: 08/03/2015)
Ing. Roman Šplháček
Tabaková 1
Bratislava-Staré Mesto 811 07
From: 07/18/2014 Until: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Ing. Magdaléna Obertová
Morovianska cesta 54/2
Handlová 972 51
From: 07/03/2015 Until: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Martina Hrubináková
Jesenského 1108/14
Sereď 926 01
From: 07/03/2015 Until: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Ing. Roman Šplháček
Tabaková 1
Bratislava-Staré Mesto 811 07
From: 07/18/2014
  (from: 07/18/2014 until: 07/01/2016)
Ing. Magdaléna Obertová
Morovianska cesta 54/2
Handlová 972 51
From: 07/03/2015
  (from: 08/04/2015 until: 07/01/2016)
Martina Hrubináková
Jesenského 1108/14
Sereď 926 01
From: 07/03/2015
  (from: 08/04/2015 until: 07/01/2016)
Maria Magdalena Espínosa de Maldonado
Diamante Pedregal de Atizapande Zaragoza 64
Guadalajara 529 48
Spojené štáty mexické
From: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 06/11/2018)
Cecilia Espinoza Jimenez
Balcones de la Cantera, Calle Roca Numero 77#
Municipio: Zapopan Jalisko
Spojené štáty mexické
From: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 06/11/2018)
Ma. Angelica Maravilla Gutierrez
Elston Circle 1805
Woodland 95776, CA
Spojené štáty americké
From: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 06/11/2018)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/12/2018)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.6.2014.
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2014 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 07/18/2014 until: 06/11/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.07.2015.
  (from: 08/04/2015 until: 06/11/2018)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person