Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37614/N

Business name: 
SPECIAL CARGO GROUP s.r.o.
  (from: 07/23/2014)
Registered seat: 
Komárňanská 109
Iža 946 39
  (from: 07/23/2014)
Identification number (IČO): 
47 837 110
  (from: 07/23/2014)
Date of entry: 
07/23/2014
  (from: 07/23/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/23/2014)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/23/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/23/2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/23/2014)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 07/23/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/23/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/23/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/23/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 07/23/2014)
Administratívne služby
  (from: 07/23/2014)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/23/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/23/2014)
Počítačové služby
  (from: 07/23/2014)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/23/2014)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/23/2014)
Skladovanie
  (from: 07/23/2014)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 07/23/2014)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/23/2014)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/23/2014)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 07/23/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/23/2014)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/23/2014)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/23/2014)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/23/2014)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 07/23/2014)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/23/2014)
Faktoring a forfaiting
  (from: 07/23/2014)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/23/2014)
Vedenie účtovníctva
  (from: 07/23/2014)
Vydavateľská činnosť
  (from: 07/23/2014)
Fotografické služby
  (from: 07/23/2014)
Finančný leasing
  (from: 07/23/2014)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 07/23/2014)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 07/23/2014)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/23/2014)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/23/2014)
Maloobchodný a veľkoobchodný predaj pohonných látok
  (from: 07/23/2014)
Spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov s fondov Európskej únie
  (from: 07/23/2014)
Partners: 
Ing. Jozef Ziman
109
Iža 946 39
Slovak Republic
  (from: 07/23/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Ziman
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe uznesenia Okresného súdu Komárno č. k. 5Cb/79/2020 – 140 zo dňa 21.07.2020 bolo nariadené zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka za účelom zabezpečenia pohľadávky obchodnej spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35704713, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1220/B
  (from: 10/17/2020)
Ing. Jozef Ziman
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/23/2014 until: 10/16/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/23/2014)
Ing. Jozef Ziman
109
Iža 946 39
From: 07/23/2014
  (from: 07/23/2014)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis
  (from: 07/23/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/23/2014)
Other legal facts: 
Okresný súd Komárno uznesením č. k. 5Cb/79/2020 – 140 zo dňa 21.07.2020 nariadil zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva na obchodný podiel Ing. Jozefa Zimana, bytom Iža č. 109, v obchodnej spoločnosti SPECIAL CARGO GROUP, s.r.o., so sídlom Komárňanská 109, Iža, IČO: 47837110, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37614/N, ktorý zodpovedá jeho peňažnému vkladu do základného imania tejto spoločnosti vo výške 5.000,- eur, a to za účelom zabezpečenia pohľadávky ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35704713, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1220/B, voči obchodnej spoločnosti SPECIAL TRUCK TRADE, s.r.o., so sídlom Komárňanská 109, Iža, IČO: 36611514, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18261/N a voči Ing. Jozefovi Zimanovi, bytom Iža č. 109, do výšky istiny v celkovej výške 22.069,78 eur s príslušenstvom, ktorej zaplatenie je predmetom konania vo veci vedenej v súčasnosti na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 33Up/1247/2020, z titulu Leasingovej zmluvy č. LZF/16/00107 zo dňa 27.01.2016 uzavretej medzi ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35704713 a SPECIAL TRUCK TRADE, s.r.o., so sídlom Komárňanská 109, Iža, IČO: 36611514, z ktorej splnenie záväzkov z nej vyplývajúcich bolo zabezpečené ručením Ing. Jozefa Zimana, bytom Iža č. 109, na základe Ručiteľskej listiny č. ZIN/16/00281 zo dňa 27.01.2016. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2020 a vykonateľnosť dňa 05.08.2020.
  (from: 10/17/2020)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person