Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5996/B

Business name: 
VÁHOSTAV - SK, a.s.
  (from: 04/27/2001)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (from: 07/17/2014)
Identification number (IČO): 
31 356 648
  (from: 08/11/1993)
Date of entry: 
08/11/1993
  (from: 08/11/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/1993)
Objects of the company: 
Vedenie účtovníctva
  (from: 01/16/2013)
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (from: 08/11/1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/30/2001)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/30/2001)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 10/30/2001)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 10/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/30/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/30/2001)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 10/30/2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 10/30/2001)
výskum a vývoj
  (from: 10/30/2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 10/30/2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 10/30/2001)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti
  (from: 10/30/2001)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/30/2001)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 10/30/2001)
predaj pohonných hmôt
  (from: 10/30/2001)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 10/30/2001)
prechodné ubytovanie
  (from: 10/30/2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 09/17/2002)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 09/17/2002)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 09/17/2002)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (from: 09/17/2002)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (from: 09/17/2002)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (from: 09/17/2002)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (from: 09/17/2002)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/17/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2003)
údržba a oprava pracovných strojov a mechanizmov
  (from: 07/03/2003)
montáž a oprava zdvíhacích zariadení
  (from: 07/03/2003)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 07/03/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/09/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 04/09/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/30/2006)
recyklovanie ostatných stavebných odpadov
  (from: 09/30/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 09/30/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/07/2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 08/18/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/10/2012)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 07/10/2012)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 07/10/2012)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/10/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/10/2012)
zámočníctvo
  (from: 07/10/2012)
stolárstvo
  (from: 07/10/2012)
kovoobrábanie
  (from: 07/10/2012)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 11/27/2012)
projektová činnosť vo výstavbe
  (from: 09/08/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/2000)
Ing. Eva Chudícová - Member of the Board of Directors
Bleduľova 72
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 09/01/2021
  (from: 09/21/2021)
Ing. Richard Púček - člen predstavenstva
Antona Bielka 2
Žilina 010 09
From: 03/15/2017
  (from: 04/08/2017)
JUDr. Jiří Skuhra - Chairman of the Board of Directors
Matějkova 2443/13
Praha 190 00
Česká republika
From: 11/25/2021
  (from: 01/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/06/2019)
Branch of the enterprise: 
Name: 
VÁHOSTAV - SK, a.s. - Odštepný závod Žilina
  (from: 01/25/2022)
Registered seat: 
Kamenná 14
Žilina 010 01
  (from: 01/25/2022)
Head: 
JUDr. Jiří Skuhra
Matějkova 2443/13
Praha 190 00
Česká republika
From: 1.1.2022
  (from: 01/25/2022)
Scope of business activity: 
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (from: 01/25/2022)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 01/25/2022)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/25/2022)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 01/25/2022)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 01/25/2022)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 01/25/2022)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 01/25/2022)
predaj pohonných hmôt
  (from: 01/25/2022)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 01/25/2022)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (from: 01/25/2022)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (from: 01/25/2022)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (from: 01/25/2022)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (from: 01/25/2022)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/25/2022)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/25/2022)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 01/25/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/25/2022)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 01/25/2022)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 01/25/2022)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/25/2022)
zámočníctvo
  (from: 01/25/2022)
stolárstvo
  (from: 01/25/2022)
kovoobrábanie
  (from: 01/25/2022)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 01/25/2022)
projektová činnosť vo výstavbe
  (from: 01/25/2022)
 
 
Capital: 
20 000 000 EUR Paid up: 20 000 000 EUR
  (from: 06/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 000 EUR
  (from: 06/10/2009)
Stockholder: 
GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.
Štúrova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 01/25/2022)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Pál
Ovsená 1184/5
Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 01
From: 04/21/2021
  (from: 10/14/2021)
Ing. Igor Choma
Liesková 660/10
Žilina 010 09
From: 01/01/2022
  (from: 01/25/2022)
Luděk Kostka
Zahradní 418
Velim 281 01
Česká republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/25/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 26.2.1993, rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 22/93, N z 21/93 napísanej dňa 26.2.1993 boli schvalené stanovy v zmysle ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1080
  (from: 08/11/1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.05.1994. Stary spis: Sa 1080
  (from: 11/08/1994)
živnostenský list vydaný obvodným úradom Bratislava 3, pod ev.č. žo - 94/62091/Pá rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.2.1995, číslo: 3.3 / 83-95 Stary spis: Sa 1080
  (from: 06/30/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/27/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/23/2001)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2001 bola zriadená organizačná zložka -odštepný závod.
  (from: 12/05/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 20.11. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/13/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/03/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2014, 30.09.2014.
  (from: 10/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
  (from: 12/20/2014)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 17.12.2014.
  (from: 04/24/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2015
  (from: 07/09/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
  (from: 08/26/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
  (from: 08/26/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (from: 11/06/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2016.
  (from: 11/16/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2018.
  (from: 06/06/2019)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/24/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2014, sp. zn. 8R/4/2014 - 926, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a. s. , so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648.
  (from: 10/21/2015)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 05/30/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.05.2015, sp. zn. 8R/4/2014 súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648 a končí reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648, v zmysle § 156 ZKR zaniká funkcia správcu.
  (from: 10/21/2015)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person