Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  99934/B

Business name: 
DNV 3 s. r. o.
  (from: 09/17/2014 until: 12/18/2015)
Westend Tower, s. r. o.
  (from: 08/05/2014 until: 09/16/2014)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 08/05/2014 until: 07/30/2015)
Identification number (IČO): 
47 849 711
  (from: 08/05/2014)
Date of entry: 
08/05/2014
  (from: 08/05/2014)
Person dissolved from: 
2.12.2015
  (from: 12/19/2015)
Date of deletion: 
12/19/2015
  (from: 12/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/19/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/05/2014)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
čiastiace a upratovacie práce
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
Partners: 
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102
Nikózia P.C. 2012
Republic of Cyprus
  (from: 08/05/2014 until: 07/09/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/10/2015 until: 12/18/2015)
Contribution of each member: 
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2014)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59 - 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV 3 s. r. o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (from: 12/19/2014 until: 04/22/2015)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59 - 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV 3 s. r. o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (from: 04/23/2015 until: 06/18/2015)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59 - 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV 3 s. r. o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava Slovenská republika, IČO: 47251336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (orig. Ownership Interest Pledge Agreement) zo dňa 10. júna 2015.
  (from: 06/19/2015 until: 07/07/2015)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
  (from: 07/08/2015 until: 07/09/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/10/2015 until: 12/18/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Individual managing director
  (from: 08/05/2014 until: 07/30/2015)
Ing. Juraj Marko
Damborského 4
Bratislava 841 01
From: 09/11/2014
  (from: 09/17/2014 until: 07/30/2015)
Ing. Juraj Marko
Damborského 4
Bratislava 841 01
From: 09/11/2014 Until: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 07/30/2015)
Ing. Pavol Medľa
Devín 3778
Bratislava 841 10
From: 08/05/2014
  (from: 08/05/2014 until: 09/16/2014)
Ing. Pavol Medľa
Devín 3778
Bratislava 841 10
From: 08/05/2014 Until: 09/11/2014
  (from: 09/17/2014 until: 09/16/2014)
Ing. Radek Zeman
Soví 127
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk č.p. 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Acting in the name of the company: 
samostatne
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 915/2015, Nz 49217/2015, NCRls 50256/2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 02.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRls 50266/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť DNV 3 s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 849 711, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 99934/B.
  (from: 12/19/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.07.2014 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/05/2014 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z Westend Tower, s. r. o. na DNV 3, s. r. o.
  (from: 09/17/2014 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/19/2015)
Legal successor: 
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Laurinská 18
Bratislava-Staré Mesto 811 01
  (from: 12/19/2015)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person