Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23535/B

Business name: 
TELE 2 /Slovakia/, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/12/2007 until: 01/31/2008)
TELE 2 /Slovakia/, s.r.o.
  (from: 02/26/2001 until: 05/11/2007)
Registered seat: 
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 02/26/2001 until: 01/31/2008)
Identification number (IČO): 
35 806 486
  (from: 02/26/2001)
Date of entry: 
02/26/2001
  (from: 02/26/2001)
Person dissolved from: 
27.4.2007
  (from: 02/01/2008)
Date of deletion: 
02/01/2008
  (from: 02/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/01/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 02/26/2001 until: 01/31/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2001 until: 01/31/2008)
Partners: 
TELE 2 s.r.o.
Londýnská 8
Praha 2 120 00
Czech Republic
  (from: 02/26/2001 until: 02/13/2004)
TELE 2 EUROPE S.A.
RTE. DE LONGWY 75
Bertrange L-80880
Luxembursko
  (from: 02/14/2004 until: 01/31/2008)
Contribution of each member: 
TELE 2 s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/26/2001 until: 02/13/2004)
TELE 2 EUROPE S.A.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/14/2004 until: 01/31/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/26/2001 until: 01/31/2008)
JUDr. Ladislav Udvaros
Pri hrádzi 2
Nové Zámky
  (from: 02/26/2001 until: 07/03/2001)
Mgr. Alexandra Rudyšarová
Malostranské nábr. 3
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Duklianska 12
Spišská Nová Ves
Until: 04/27/2007
  (from: 05/12/2007 until: 05/11/2007)
Mgr. Alexandra Rudyšarová
Malostranské nábr. 3
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Duklianska 12
Spišská Nová Ves
  (from: 07/04/2001 until: 05/11/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/26/2001 until: 01/31/2008)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/26/2001 until: 01/31/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/27/2007
  (from: 02/01/2008)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/27/2007
  (from: 05/12/2007 until: 01/31/2008)
 Liquidators:
JUDr. Ladislav Udvaros
Pri hrádzi 2
Nové Zámky 940 77
From: 04/27/2007 Until: 02/01/2008
  (from: 05/12/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a postupuje v zmysle ustanovení §§ 70 až 75 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/12/2007)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/24/2007
  (from: 02/01/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2007 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a schválení návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť TELE 2 /Slovakia/, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 35 806 486, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 23535/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 02/01/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 36/01, Nz 32/01 zo dňa 8.2.2001 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou v zmysle § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/26/2001 until: 01/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.4.2001 o odvolaní konateľa a vymenovaní nového konateľa.
  (from: 07/04/2001 until: 01/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2003. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 4.2.2004.
  (from: 02/14/2004 until: 01/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2007 - zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie.
  (from: 05/12/2007 until: 01/31/2008)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person