Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23495/B

Business name: 
SQS TEAM, s.r.o.
  (from: 12/19/2001)
VZT - CLIMACONTROLS, s.r.o.
  (from: 11/04/1997 until: 12/18/2001)
Registered seat: 
Laskomerského 2
Bratislava 831 03
  (from: 12/28/2007)
Nová 2
Bratislava 831 03
  (from: 01/26/2001 until: 12/27/2007)
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 11/04/1997 until: 01/25/2001)
Identification number (IČO): 
36 299 642
  (from: 11/04/1997)
Date of entry: 
11/04/1997
  (from: 11/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/04/1997)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/04/1997)
inžinierska činnosť v oblasti strojov a zariadení so zameraním na životné prostredie
  (from: 11/04/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/04/1997)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 11/04/1997)
dodávka a montáž vetracích klimatizačných a chladiarenských zariadení
  (from: 11/04/1997)
projektová činnosť v oblasti vzduchotechniky
  (from: 11/04/1997)
kúrenárske práce
  (from: 12/19/2001)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
  (from: 12/19/2001)
zámočníctvo
  (from: 12/19/2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/19/2001)
výkon činnosti stavbyvedúceho, technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla, systémy riadenia a merania
  (from: 12/19/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/19/2001)
organizovanie seminárov, kurzov a školení v oblasti predmetu podnikania
  (from: 12/19/2001)
poradenská činnosť v oblasti úspor energií, stavebnej a obchodnej činnosti
  (from: 12/19/2001)
Partners: 
Ing. Milan Hurtík
Koprivnická 2375/28
Bratislava - Dúbravka 841 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Milan Hurtík
Podjavorinskej 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/2001 until: 12/18/2001)
Jozef Pekarovič
Klčové 37
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/26/2001 until: 12/18/2001)
Jozef Pekarovič
Klčové 37
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 12/02/1999 until: 01/25/2001)
Jozef Pekarovič
Klčové 37
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Ivica Pekarovičová
29. augusta 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/02/1999 until: 01/25/2001)
Ing. Jozef Vrba
Holubyho 8
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Ing. Milan Hurtík
Koprivnická 2375/28
Bratislava - Dúbravka 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/2001 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Hurtík
( peňažný vklad )
  (from: 10/15/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Milan Hurtík
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/24/2022)
Jozef Pekarovič
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Ing. Jozef Vrba
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Jozef Pekarovič
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 12/02/1999 until: 01/25/2001)
Ivica Pekarovičová
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/02/1999 until: 01/25/2001)
Jozef Pekarovič
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/26/2001 until: 12/18/2001)
Ing. Milan Hurtík
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/26/2001 until: 12/18/2001)
Ing. Milan Hurtík
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 10/14/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/23/2019)
konatelia
  (from: 01/26/2001 until: 01/22/2019)
Individual managing director
  (from: 12/02/1999 until: 01/25/2001)
konatelia
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Ing. Milan Hurtík
Koprivnická 2375/28
Bratislava 841 01
  (from: 05/24/2022)
Jozef Pekarovič
Klčové 37
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/04/1997 until: 12/18/2001)
Ing. Jozef Vrba
Holubyho 8
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Ing. Milan Hurtík
Koprivnická 2375/28
Bratislava 841 01
  (from: 01/26/2001 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Konatelia budú navonok konať v mene spoločnosti každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 01/26/2001)
Konateľ bude navonok konať v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 12/02/1999 until: 01/25/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 10/15/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/02/1999 until: 10/14/2009)
100 000 Sk
  (from: 11/04/1997 until: 12/01/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.09.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 11/04/1997)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.06.1999. Zmena spoločenskej zmluvy schválená dňa 23.06.1999 valným zhromaždením.
  (from: 12/02/1999)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 15.01.2001. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 15.01.2001.
  (from: 01/26/2001)
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.8.2001, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, prevod obchodného podielu, odvolanie konateľa. Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2001, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena u pôvodného VZT - CLIMACONTROLS, s.r.o. na SQS TEAM, s.r.o. Notárska zápisnica N 127/2001, Nz 121/2001 spísaná dňa 8.8.2001 notárom JUDr. Krebesovou, osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 12/19/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2007.
  (from: 12/28/2007)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person