Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  36239/V

Business name: 
I N T E R S P O s.r.o.
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
Registered seat: 
Kuzmányho 1191/43
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (from: 06/12/2018 until: 02/19/2020)
Alejová 2
Košice 040 11
  (from: 08/13/2014 until: 06/11/2018)
Okoličianská 210
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 05/22/2002 until: 08/12/2014)
Okoličnianská 210
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 05/20/1996 until: 05/21/2002)
1. mája 13
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Identification number (IČO): 
31 588 328
  (from: 07/01/1993)
Date of entry: 
07/01/1993
  (from: 07/01/1993)
Person dissolved from: 
10.12.2019
  (from: 02/20/2020)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 02/20/2020)
Date of deletion: 
02/20/2020
  (from: 02/20/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/20/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/1993)
Objects of the company: 
oprava - výroba športovej výstroje
  (from: 07/01/1993 until: 08/12/2014)
zámočníctvo
  (from: 07/01/1993 until: 08/12/2014)
ubytovacie služby - ubytovacie zariadenia v kategórii hotel * *
  (from: 07/01/1993 until: 08/12/2014)
oprava, inštalácia, výroba elektrických strojov a zariadení
  (from: 07/01/1993 until: 08/12/2014)
potravinárska výroba v rozsahu voľných živ- ností
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
obchod s poľnohospododárskymi produktami živočíšnej a rastlinnej výroby
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
obchod s nehnuteľnosťami
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
obchod s priemyselným a poľnohospodárskym tovarom
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
obchod s tovarom všetkých druhov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
požičovňa automobilov
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
poradenstvo v oblasti zriaďovania športovorekreačných zariad.
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
poradenstvo v oblasti výstavby športovorekreačných zariadení
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
organizovanie a poriadanie seminárov v oblasti športu
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
pohostinská činnosť
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/10/2016 until: 02/19/2020)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 03/10/2016 until: 02/19/2020)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/10/2016 until: 02/19/2020)
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 03/10/2016 until: 02/19/2020)
Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 03/10/2016 until: 02/19/2020)
Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 03/10/2016 until: 02/19/2020)
Prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 04/13/2017 until: 02/19/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/13/2017 until: 02/19/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/13/2017 until: 02/19/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/13/2017 until: 02/19/2020)
Dizajnérske činnosti
  (from: 04/13/2017 until: 02/19/2020)
Partners: 
UNIO-ROLL HUNGARY Kft.
Szugló utca 82
Budapesť 1114
Republic of Hungary
  (from: 08/13/2014 until: 06/11/2018)
Ing. Ladislav Gergely
128
Reca
Slovak Republic
  (from: 07/15/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Ladislav Gergely
128
Reca
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 07/14/1999)
Prof. PhDr Jozef Hrčka , CSc.
Fedákova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Ján Hronček
Krížna 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 07/14/1999)
Arpád Husár
94
Boldog
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Jozef Rakús
Lackova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Michal Štangel
Fučíkova 420
Sládkovičovo
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ján Žitník
Senická 626/5
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/18/2006 until: 08/12/2014)
Peter Žitník
1.mája 2044/197
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/15/1999 until: 08/12/2014)
Ján Žitník
Senická 628
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/15/1999 until: 05/17/2006)
Peter Žitník
1.mája 2044/197
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 07/14/1999)
Peter Žitník st
Nábrežie 4. apríla 1833/5
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/20/1996 until: 07/03/2001)
Peter Žitník st
Nábrežie 4. apríla 1833/5
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Peter Žitník st.
Okoličné 210
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/04/2001 until: 08/12/2014)
Richard Weis
CH-8902
Urdorf
Švajčiarska konfederácia
  (from: 07/01/1993 until: 02/22/2000)
Péter Kovács
Csörsz utca 3
Aroktö 3467
Maďarsko
  (from: 06/12/2018 until: 02/19/2020)
Contribution of each member: 
Richard Weis
Amount of investment: 78 000 Sk Paid up: 78 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 02/22/2000)
Ing. Michal Štangel
Amount of investment: 26 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Peter Žitník st
Amount of investment: 26 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Ladislav Gergely
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 07/14/1999)
Arpád Husár
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Jozef Rakús
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Ján Hronček
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 07/14/1999)
Prof. PhDr Jozef Hrčka , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Peter Žitník
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 07/14/1999)
Peter Žitník st
Amount of investment: 117 000 Sk Paid up: 117 000 Sk
  (from: 05/20/1996 until: 07/03/2001)
Ing. Ladislav Gergely
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/15/1999 until: 07/03/2001)
Peter Žitník
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/15/1999 until: 03/06/2009)
Ján Žitník
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/15/1999 until: 05/17/2006)
Peter Žitník st.
Amount of investment: 147 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 147 000 Sk
  (from: 07/04/2001 until: 05/17/2006)
Ján Žitník
Amount of investment: 82 000 Sk Paid up: 82 000 Sk
  (from: 05/18/2006 until: 03/06/2009)
Peter Žitník st.
Amount of investment: 95 000 Sk Paid up: 95 000 Sk
  (from: 05/18/2006 until: 03/06/2009)
Peter Žitník
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 08/12/2014)
Ján Žitník
Amount of investment: 2 721,901348 EUR Paid up: 2 721,901348 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 08/12/2014)
Peter Žitník st.
Amount of investment: 3 153,422294 EUR Paid up: 3 153,422294 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 08/12/2014)
UNIO-ROLL HUNGARY Kft.
Amount of investment: 6 872 EUR Paid up: 6 872 EUR
  (from: 08/13/2014 until: 06/11/2018)
Péter Kovács
Amount of investment: 6 872 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 872 EUR
  (from: 06/12/2018 until: 02/19/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/22/2002 until: 02/19/2020)
Individual managing director
  (from: 07/04/2001 until: 07/10/2001)
konatelia
  (from: 07/01/1993 until: 07/03/2001)
Ing. Ladislav Gergely
128
Reca
  (from: 07/01/1993 until: 07/03/2001)
Arpád Husár
94
Boldog
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Pál Pasztor - Individual managing director
Dózsa György utca 12
Kazincbarcika 3700
Maďarsko
From: 06/27/2014
  (from: 08/13/2014 until: 04/05/2017)
Ing. Michal Štangel
Fučíkova 420
Sládkovičovo
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ján Žitník
Senická 626/5
Liptovský Mikuláš
From: 05/30/2005
  (from: 05/30/2005 until: 08/12/2014)
Ján Žitník
Senická 626/5
Liptovský Mikuláš
From: 05/30/2005 Until: 06/27/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Peter Žitník st
Nábrežie 4. apríla 1833/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/01/1993 until: 07/03/2001)
Peter Žitník st.
Okoličné 210
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/04/2001 until: 05/29/2005)
Peter Žitník st.
Okoličné 210
Liptovský Mikuláš
Until: 05/30/2005
  (from: 05/30/2005 until: 05/29/2005)
Pál Pasztor - Individual managing director
Dózsa György utca 12
Kazincbarcika 3700
Maďarsko
From: 06/27/2014 Until: 05/29/2018
  (from: 06/12/2018 until: 06/11/2018)
Pál Pasztor - Individual managing director
Dózsa György utca 12
Kazincbarcika 3700
Maďarsko
From: 06/27/2014
  (from: 04/06/2017 until: 06/11/2018)
Péter Kovács
Csörsz utca 3
Aroktö 3467
Maďarsko
From: 05/29/2018
  (from: 06/12/2018 until: 02/19/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/22/2002 until: 02/19/2020)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/04/2001 until: 07/10/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne, v poradí ako sú zapísaný v obchodnom registri
  (from: 07/01/1993 until: 07/03/2001)
Capital: 
6 872 EUR Paid up: 6 872 EUR
  (from: 08/13/2014 until: 02/19/2020)
6 871,141209 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 08/12/2014)
207 000 Sk
  (from: 02/23/2000 until: 03/06/2009)
285 000 Sk
  (from: 07/15/1999 until: 02/22/2000)
260 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 07/14/1999)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Mitzová
Pod slivkou 520/12
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Jozef Rakús
Lackova 23
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Peter Žitník
Rajčianska 10
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 05/19/1996)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 9/CbR/64/2018-36 zo dňa 7.11.2019.
  (from: 02/20/2020)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.3.1993 podľa § 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/01/1993 until: 02/19/2020)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.10.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 3705
  (from: 05/20/1996 until: 02/19/2020)
Na valnom zhromaždení dňa 31.7.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/15/1999 until: 02/19/2020)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.4. 1999 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/23/2000 until: 02/19/2020)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.6.2001 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/04/2001 until: 02/19/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1. 3. 2016
  (from: 03/10/2016 until: 02/19/2020)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person