Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23561/B

Business name: 
GEJMI spol. s r.o.
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Identification number (IČO): 
17 330 831
  (from: 10/24/1991)
Date of entry: 
10/24/1991
  (from: 10/24/1991)
Person dissolved from: 
4.8.2008
  (from: 10/02/2008)
Date of deletion: 
10/02/2008
  (from: 10/02/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/02/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/24/1991)
Objects of the company: 
spoločnosť vykonáva poradenskú a obstarávateľskú činnosť v oblasti výpočtovej techniky a riadenia, obchodnú a sprostredkovateľskú činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou, kde sa vyžaduje osobitné povolenie, inžiniersku, stavebnú činnosť, obchodnú a opravárenskú činnosť. Spoločnosť vykonáva v uvedenom predmete činnosti zahraničnoobchodnú činnosť v rozsahu, kde sa nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Partners: 
Gabriel Florko
Gurovova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Eduard Garai
Landauova 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Ján Hraňo
Solinky, Platanová 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Ing. Miroslav Hudec
Púpavova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Igor Volkov
Akad. Vargu č.b. 53
Moskva
Ruská federatívna republika
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Contribution of each member: 
Gabriel Florko
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Eduard Garai
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Ján Hraňo
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Ing. Miroslav Hudec
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Igor Volkov
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Hudec, bytom Bratislava, zástupca riaditeľa Igor Volkov, Moskva každý samostatne.
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Capital: 
100 000 Kčs
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.7.2008 č.k. 32 Exre/1373/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.8.2008 súd zrušuje obchodnú spoločnosť GEJMI spol. s r.o., so sídlom Bratislava, IČO: 17 330 831, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 23561/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť GEJMI spol. s r.o.. sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 02.10.2008.
  (from: 10/02/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.9.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník, v znení Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov.
  (from: 10/24/1991 until: 10/01/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.7.2008, ktorým súd zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 09/25/2008 until: 10/01/2008)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person