Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30800/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KOMKM, s.r.o.
  (from: 09/30/2002)
Registered seat: 
Družstevná 82/50
Zvolenská Slatina 962 01
  (from: 05/30/2019)
Identification number (IČO): 
34 127 275
  (from: 09/13/1995)
Date of entry: 
09/13/1995
  (from: 09/13/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/13/1995)
Objects of the company: 
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb (v rozsahu voľnej živnosti)
  (from: 05/13/2003)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 05/13/2003)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 05/13/2003)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/13/2003)
poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia
  (from: 05/13/2003)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 05/13/2003)
Partners: 
Miroslav Gašpar
Družstevná 82/50
Zvolenská Slatina 962 01
Slovak Republic
  (from: 05/30/2019)
Contribution of each member: 
Miroslav Gašpar
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/30/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/06/2013)
Miroslav Gašpar
Družstevná 82/50
Zvolenská Slatina 962 01
From: 03/20/2019
  (from: 05/30/2019)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a v mene spoločnosti podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/26/2005)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/06/2013)
Other legal facts: 
Zakladateľská listina o založení spoločnosti spísaná formou notárskej zápisnice zo dňa 28. 06. 1995, N 82/95, NZ 83/95 v znení dodatku spísaného formou notárskej zápisnice zo dňa 26. 07. 1995 N 96/95, NZ 96/95 v súlade s ust. §§ 56-75, § 105 a nasl.zák.č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 09/13/1995)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti formou likvidácie zo dňa 01.04.1999 formou notárskej zápisnice č. N 51/99, Nz 49/99.
  (from: 07/13/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka formou notárskej zápisnice č. N 151/02, Nz 142/02 zo dňa 27.08.2002 o zrušení likvidácie (prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/1998 Z.z.).
  (from: 09/30/2002)
Notárska zápisnica N 221/02, Nz 200/02 zo dňa 22.11.2002 (zmena sídla z: Nová Ves 2222/23 na: Ružový háj 1379/28).
  (from: 05/13/2003)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person