Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23636/B

Business name: 
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
  (from: 03/14/2001)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 11/17/2007)
Račianska 42/A
Bratislava 831 02
  (from: 03/14/2001 until: 11/16/2007)
Identification number (IČO): 
35 807 598
  (from: 03/14/2001)
Date of entry: 
03/14/2001
  (from: 03/14/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/14/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/14/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/14/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 03/14/2001)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 03/14/2001)
vydavateľská činnosť - vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/02/2005)
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov
  (from: 12/19/2015)
záložne
  (from: 05/07/2016)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/07/2016)
Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti
  (from: 11/24/2016)
Partners: 
LUKA & BRAMER GROUP a.s. IČO: 35 701 137
Pribinova 25
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 12/07/2007)
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
LUKA & BRAMER GROUP a.s. IČO: 35 701 137
Račianska 42/A
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 04/11/2002 until: 01/21/2003)
LUKA & BRAMER GROUP a.s. IČO: 35 701 137
Račianska 42/A
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 01/28/2002 until: 04/10/2002)
LUKA & BRAMER GROUP a.s. IČO: 35 701 137
Račianska 44
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 03/14/2001 until: 01/27/2002)
LUKA & BRAMER GROUP a.s. IČO: 35 701 137
Račianska 42/A
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 01/22/2003 until: 12/06/2007)
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2002 until: 05/23/2022)
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/14/2001 until: 01/27/2002)
Contribution of each member: 
Jaroslav Fuchs
  (from: 11/01/2012 until: 05/23/2022)
Jaroslav Fuchs
Amount of investment: 331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
Lien: zriadené v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zap.v OR OS BA I, odd.Sa, vl.č.335/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo 2500/07/306-ZZ-04 zo dňa 20.03.2008
  (from: 05/24/2022)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 6 306 845 EUR Paid up: 6 306 845 EUR
Lien: zriadené v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zap. v OR OS BA I, oddiel Sa, vl.č.335/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo 2500/07/306-ZZ-03 zo dňa 20.03.2008
  (from: 11/06/2012)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 7 500 000 Sk Paid up: 7 500 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 01/27/2002)
Jaroslav Fuchs
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 01/27/2002)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 80 000 000 Sk Paid up: 80 000 000 Sk
  (from: 01/28/2002 until: 04/10/2002)
Jaroslav Fuchs
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 01/28/2002 until: 03/31/2008)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 110 000 000 Sk Paid up: 110 000 000 Sk
  (from: 04/11/2002 until: 01/21/2003)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 140 000 000 Sk Paid up: 140 000 000 Sk
  (from: 01/22/2003 until: 05/11/2005)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
  (from: 05/12/2005 until: 12/06/2007)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 190 000 000 Sk Paid up: 190 000 000 Sk
  (from: 12/07/2007 until: 03/31/2008)
Jaroslav Fuchs
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
Lien: zriadené v prospech záložných veriteľov OTP Banky Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zap.v OR OS BA I, odd.Sa, vl.č.335/B a COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserplatz 16, 60311 Franfurkt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zap.v OR Obvodného súdu vo Franfurkte nad Mohanom pod číslom HR B 32000, na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo 2500/07/306-ZZ-04 zo dňa 20.03.2008
  (from: 04/01/2008 until: 02/17/2009)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 190 000 000 Sk Paid up: 190 000 000 Sk
Lien: zriadené v prospech záložných veriteľov OTP Banky Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zap. v OR OS BA I, oddiel Sa, vl.č.335/B a COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserplatz 16, 60311 Frankfurkt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zap. v OR Obvodného súdu vo Franfurkte nad Mohanom pod číslom HR B 32000, na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo 2500/07/306-ZZ-03 zo dňa 20.03.2008
  (from: 04/01/2008 until: 02/17/2009)
Jaroslav Fuchs
Amount of investment: 331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
Lien: zriadené v prospech záložných veriteľov OTP Banky Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zap.v OR OS BA I, odd.Sa, vl.č.335/B a COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserplatz 16, 60311 Franfurkt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zap.v OR Obvodného súdu vo Franfurkte nad Mohanom pod číslom HR B 32000, na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo 2500/07/306-ZZ-04 zo dňa 20.03.2008
  (from: 02/18/2009 until: 10/31/2012)
LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Amount of investment: 6 306 845 EUR Paid up: 6 306 845 EUR
Lien: zriadené v prospech záložných veriteľov OTP Banky Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zap. v OR OS BA I, oddiel Sa, vl.č.335/B a COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserplatz 16, 60311 Frankfurkt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zap. v OR Obvodného súdu vo Franfurkte nad Mohanom pod číslom HR B 32000, na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo 2500/07/306-ZZ-03 zo dňa 20.03.2008
  (from: 02/18/2009 until: 11/05/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/14/2001)
Ľubomír Balog
Grösslingova 10
Bratislava 811 09
From: 03/14/2001
  (from: 05/12/2005)
Ľubomír Balog
Grösslingova 10
Bratislava 811 09
  (from: 03/14/2001 until: 05/11/2005)
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
  (from: 03/14/2001 until: 05/11/2005)
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
From: 03/14/2001
  (from: 05/12/2005 until: 10/07/2014)
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
From: 03/14/2001 Until: 10/08/2014
  (from: 10/08/2014 until: 10/07/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/14/2001)
Procuration: 
Jaroslav Fuchs
Pifflova 8
Bratislava 851 01
From: 10/08/2014
  (from: 10/08/2014)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 10/08/2014)
Capital: 
6 638 785 EUR Paid up: 6 638 785 EUR
  (from: 02/18/2009)
200 000 000 Sk Paid up: 200 000 000 Sk
  (from: 05/12/2005 until: 02/17/2009)
150 000 000 Sk Paid up: 150 000 000 Sk
  (from: 01/22/2003 until: 05/11/2005)
120 000 000 Sk Paid up: 120 000 000 Sk
  (from: 04/11/2002 until: 01/21/2003)
90 000 000 Sk
  (from: 01/28/2002 until: 04/10/2002)
10 000 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 01/27/2002)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Packa
Syslia 25
Bratislava 821 05
From: 05/04/2015
  (from: 05/07/2015)
Ing. Karol Ruman
Strmí vŕšok 8064/64
Bratislava 841 06
From: 05/04/2015
  (from: 05/07/2015)
JUDr. Dana Čájová
Pri mlyne 19
Bratislava 831 07
From: 04/01/2019
  (from: 04/02/2019)
JUDr. Jaroslav Fridrich
Rovniankova 4
Bratislava 851 02
From: 05/04/2015
  (from: 05/07/2015 until: 01/12/2017)
JUDr. Jaroslav Fridrich
Rovniankova 4
Bratislava 851 02
From: 05/04/2015 Until: 12/31/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Martin Vrzgula
Tramínová 3
Svätý Jur 900 21
From: 01/01/2017 Until: 03/31/2019
  (from: 04/02/2019 until: 04/01/2019)
Martin Vrzgula
Tramínová 3
Svätý Jur 900 21
From: 01/01/2017
  (from: 01/13/2017 until: 04/01/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.2.2001 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/14/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.5.2001, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.1.2002
  (from: 01/28/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 3.12.2002. Dodatok č. 4 k zakladateľskej zmluve z 3.12.2002.
  (from: 01/22/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (from: 05/12/2005)
Rozhodnutie spoločníkov obchodnej spoločnosti mimo valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2005 Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 23.06.2005.
  (from: 07/02/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2007.
  (from: 11/17/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.1.2008.
  (from: 04/01/2008)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.02.2009 o zlúčení so spoločnosťou LUKA & BRAMER, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO : 31 405 720, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 9860/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, IČO : 35 807 598, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 23636/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 16/2009, Nz 4134/2009 dňa 11.02.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti LUKA & BRAMER, spol. s r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/18/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.9.2012, č.k. 33Exre/186/2012, právoplatné dňa 22.10.2012.
  (from: 11/01/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.9.2012, č.k. 33Exre/185/2012, právopatné dňa 15.10.2012.
  (from: 11/06/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2014.
  (from: 10/08/2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2015.
  (from: 05/07/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2015.
  (from: 12/19/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2016.
  (from: 05/07/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/18/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
LUKA & BRAMER, spol. s r. o.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 02/18/2009)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person