Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30865/R

Business name: 
PROFI PM s. r. o.
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
Registered seat: 
Mierové nám. 34
Trenčín 911 01
  (from: 05/17/2016 until: 12/18/2023)
Mierové námestie 34
Trenčín 911 01
  (from: 08/23/2014 until: 05/16/2016)
Marka Čulena 6
Prešov 080 01
  (from: 10/23/2008 until: 08/22/2014)
Identification number (IČO): 
44 458 819
  (from: 10/23/2008)
Date of entry: 
10/23/2008
  (from: 10/23/2008)
Person dissolved from: 
7. 12. 2022
  (from: 12/19/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti podľa §68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka
  (from: 12/19/2023)
Date of deletion: 
12/19/2023
  (from: 12/19/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.
  (from: 12/19/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/23/2008 until: 12/18/2023)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
skladovanie
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
počítačové služby
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
administratívne služby
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/17/2011 until: 12/18/2023)
Partners: 
Ing. Adrián Kuric
J. Zemana 8
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/17/2011 until: 11/04/2015)
Ing. Silvia Marchevková
Bieloruská 42
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 10/23/2008 until: 06/16/2011)
Magdaléna Partilová
A. Sládkoviča 807/7
Veľký Šariš 082 21
Slovak Republic
  (from: 10/23/2008 until: 06/16/2011)
Mgr. Janka Partilová
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 10/23/2008 until: 06/16/2011)
Miroslav Bystriansky
Sídl. Gen. J. Kholla 1701
Rakovník 269 01
Czech Republic
  (from: 11/05/2015 until: 12/18/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Silvia Marchevková
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/23/2008 until: 01/22/2009)
Mgr. Janka Partilová
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 10/23/2008 until: 01/22/2009)
Magdaléna Partilová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/23/2008 until: 01/22/2009)
Ing. Silvia Marchevková
Amount of investment: 2 655,51351 EUR Paid up: 2 655,51351 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 06/16/2011)
Mgr. Janka Partilová
Amount of investment: 2 987,452699 EUR Paid up: 2 987,452699 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 06/16/2011)
Magdaléna Partilová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 06/16/2011)
Ing. Adrián Kuric
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 06/17/2011 until: 08/22/2014)
Ing. Adrián Kuric
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/23/2014 until: 11/04/2015)
Miroslav Bystriansky
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/05/2015 until: 12/18/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/23/2014 until: 12/18/2023)
konatelia
  (from: 10/23/2008 until: 08/22/2014)
Ing. Adrián Kuric
J. Zemana 8
Trenčín 911 01
From: 12/10/2010
  (from: 06/17/2011 until: 11/04/2015)
Ing. Adrián Kuric
J. Zemana 8
Trenčín 911 01
From: 12/10/2010 Until: 08/15/2015
  (from: 11/05/2015 until: 11/04/2015)
Ing. Silvia Marchevková
Bieloruská 42
Bratislava 821 06
From: 10/23/2008
  (from: 10/23/2008 until: 06/16/2011)
Ing. Silvia Marchevková
Bieloruská 42
Bratislava 821 06
From: 10/23/2008 Until: 12/10/2010
  (from: 06/17/2011 until: 06/16/2011)
Mgr. Janka Partilová
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/23/2008
  (from: 10/23/2008 until: 06/16/2011)
Mgr. Janka Partilová
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/23/2008 Until: 12/10/2010
  (from: 06/17/2011 until: 06/16/2011)
Miroslav Bystriansky
Sídl. Gen. J. Kholla 1701
Rakovník 269 01
Česká republika
From: 08/15/2015
  (from: 11/05/2015 until: 12/18/2023)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/23/2009 until: 12/18/2023)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú všetci konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/23/2008 until: 01/22/2009)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/23/2014 until: 12/18/2023)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 08/22/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/23/2008 until: 01/22/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/39/2022-14 zo dňa 03.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2022 súd zrušil spoločnosť PROFI PM s. r. o., so sídlom Mierové nám. 34, 911 01 Trenčín, IČO 44 458 819, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 30865/R.
  (from: 12/19/2023)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/39/2022-22 zo dňa 23.11.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2023 súd rozhodol o výmaze spoločnosti PROFI PM s. r. o., so sídlom Mierové nám. 34, 911 01 Trenčín, IČO 44 458 819, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 30865/R.
  (from: 12/19/2023)
Dňa 25.06.2022 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.
  (from: 07/19/2022 until: 12/18/2023)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person