Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2676/B

Business name: 
HOLOGRAPHY EXCLUSIVE, a.s.
  (from: 03/19/2001)
Registered seat: 
Palisády 29/A
Bratislava 811 06
  (from: 11/29/2005)
Identification number (IČO): 
35 807 903
  (from: 03/19/2001)
Date of entry: 
03/19/2001
  (from: 03/19/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/19/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
inzertná a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/19/2001)
výroba a predaj výrobkov z papiera a plastov
  (from: 03/19/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/11/2004)
vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/11/2004)
prenájom, strojov, prístrojov a zariadenív rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2004)
prenájom software, hardware a telekomunikačnej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/11/2004)
mechanická kompletizácia počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov bez zásahu do elektrických častí
  (from: 06/11/2004)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov
  (from: 06/11/2004)
služby súvisiace s databázami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2004)
baliace činnosti
  (from: 06/11/2004)
spracovanie grafických návrhov pomocou počítača podľa predlohy
  (from: 06/11/2004)
organizovanie školení, seminárov, konferencií, prednášok a výstav
  (from: 06/11/2004)
poradenská činnosť v oblasti marketingovej komunikácie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2004)
vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
  (from: 11/29/2005)
správa počítačových sietí
  (from: 11/29/2005)
údržba sofwaru
  (from: 11/29/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/15/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/15/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/11/2004)
Ing. Peter Šveda - predseda
Trnavská 12
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 07/15/2019
  (from: 08/28/2019)
David Škamla - člen
Dubová 1/A
Stupava 900 31
From: 07/15/2019
  (from: 08/28/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 06/11/2004)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 08/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 08/04/2009)
Supervisory board: 
Ing. Anton Siekel
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 07/15/2019
  (from: 08/28/2019)
Ing. Maroš Kerekanič
Palkovičova 216/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 07/15/2019
  (from: 06/25/2022)
Ing. Milan Tancár
Gemerská 279/1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 07/15/2019
  (from: 08/28/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.3.2001 v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľov vo forme notárskej zápisnice č. N 119/01, Nz 119/01 zo dňa 7.3.2001.
  (from: 03/19/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 11.10.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 822/02, Nz 770/02 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Deň zániku funkcie štatutárneho orgánu: Herman Arvay, Zuzana Kleinová, Mgr. Daniela Hubinská - 11.10.2002. Deň zániku funkcie dozornej rady: Ing. Henrich Herceg, Ing. Roman Teťák - 11.10.2002.
  (from: 11/04/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 22.12.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1241/03, Nz 125540/03 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Deň zániku funkcie štatutárneho orgánu Eva Petrovičová - 19.12.2003. Deň zániku funkcie dozornej rady Anton Siekel - 22.12.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 11.12.2003.
  (from: 06/11/2004)
Notárska zápisnica N 729/2004, Nz 87889/2004 zo dňa 08.12.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Ing. Slavomír Hrnčiar, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 08.12.2004. JUDr. Daniela Hubinská, Barbora Hurbanová, Eva Petrovičová - deň skončenia funkcie člena dozornej rady: 08.12.2004.
  (from: 12/24/2004)
Notárska zápisnica N 290/2005, Nz 24494/2005, NCRls 24175/2005 napísaná dňa 31.05.2005 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 30.05.2005 (zmena stanov). Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.05.2005.
  (from: 06/07/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2007.
  (from: 08/18/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1028/2011, Nz 23346/2011, NCRls 23934/2011 zo dňa 24.06.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.06.2011.
  (from: 10/15/2011)
Zasadnutie z dozornej rady zo dňa 31.07. 2012, zápisnica z riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.06. 2012.
  (from: 08/23/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.09.2012 a Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2012.
  (from: 10/03/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2019.
  (from: 08/28/2019)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person