Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  570/V

Business name: 
EFEKT, spol. s r.o., Moldava nad Bodvou v likvidácii
  (from: 08/12/1994 until: 08/03/2005)
Registered seat: 
Hviezdoslavova ul.
Moldava nad Bodvou
  (from: 09/02/1991 until: 08/03/2005)
Identification number (IČO): 
17 080 991
  (from: 09/02/1991)
Date of entry: 
09/02/1991
  (from: 09/02/1991)
Date of deletion: 
08/04/2005
  (from: 08/04/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/04/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/02/1991)
Capital: 
540 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 08/03/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/24/1994
  (from: 08/12/1994)
 Liquidators:
Ing. Viliam Kocún
Šrobárova 2678/33
Poprad
Until: 08/04/2005
  (from: 08/12/1994)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 08/12/1994)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 570/V pri: Obchodné meno: EFEKT, spol. s r.o. Moldava nad Bodvou v likvidácii Sídlo: Hviezdoslavova ul., Moldava nad Bodvou IČO: 17 080 991 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 129/95-77 zo dňa 4.11.2004 (právoplatnosť nadobudlo dňa 19.12.2004), o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 08/04/2005)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person