Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1588/N

Business name: 
TAMS, s.r.o.
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Registered seat: 
Komárňanská ul. č. 14
Nové Zámky 940 01
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Identification number (IČO): 
34 126 139
  (from: 08/22/1995)
Date of entry: 
08/22/1995
  (from: 08/22/1995)
Date of deletion: 
07/04/2006
  (from: 07/04/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/04/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/22/1995)
Objects of the company: 
výroba a rozvod elektriny /malé elektrárne/
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
podnikateľské poradnestvo
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
ostatné služby prevažne obchodného charakteru
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
reklamné činnosti
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
skladovanie
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
preklad nákladov
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /v rozsahu voľných živností/
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Partners: 
Ing. Alexander Turza
Mlynská č.2
Šurany
Slovak Republic
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Vladimír Mančuška
Mlynská č.2
Šurany
Slovak Republic
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Ing. Melánia Sobotková
Lúčna č.5
Šurany
Slovak Republic
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Alexander Turza
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Vladimír Mančuška
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Ing. Melánia Sobotková
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Ing. Alexander Turza
Mlynská č.2
Šurany
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29 CbR 54/2005-34 zo dňa 24.04.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.05.2006, bola zrušená spoločnosť TAMS, s.r.o., so sídlom Komárňanská ul. č. 14, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 126 139 bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl. č. 1588/N vymazáva sa dňom 04.07.2006 obchodná spoločnosť TAMS, s.r.o., so sídlom Komárňanská ul. č. 14, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 126 139.
  (from: 07/04/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.7.1995 v súlade s ust. §§ 56-75, § 105 a násl. Obch.zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4388
  (from: 08/22/1995 until: 07/03/2006)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person