Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2711/B

Business name: 
DSC, a.s.
  (from: 01/19/2005)
DS CONSULT, a.s.
  (from: 05/15/2001 until: 01/18/2005)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (from: 05/17/2012)
Slávičie údolie 106
Bratislava 845 44
  (from: 11/01/2006 until: 05/16/2012)
Kollárovo námestie 20
Bratislava 814 99
  (from: 01/19/2005 until: 10/31/2006)
Pražská 27
Bratislava 811 07
  (from: 05/15/2001 until: 01/18/2005)
Identification number (IČO): 
35 811 790
  (from: 05/15/2001)
Date of entry: 
05/15/2001
  (from: 05/15/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/15/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/15/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/15/2001)
inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 05/15/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/15/2001)
reklamná činnosť
  (from: 05/15/2001)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/15/2001)
sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedičná činnosť
  (from: 05/15/2001)
sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 05/15/2001)
prieskum trhu
  (from: 05/15/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/15/2001)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 05/15/2001)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 11/19/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/19/2002)
usporiadávanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/19/2002)
poradenská a marketingová činnosť v oblasti športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/19/2002)
výroba internetových prezentácií, www stránok, databáz
  (from: 11/19/2002)
výroba a montáž kovových konštrukcií
  (from: 11/19/2002)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 04/03/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/03/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterierov a interierov
  (from: 04/26/2008)
výkon činnosti stavebného dozoru- pozemné stavby
  (from: 06/06/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho- pozemné stavby
  (from: 06/06/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/06/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/14/2013)
počítačové služby
  (from: 01/13/2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/13/2016)
zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie iných ako nebezpečných odpadov na účel ich prepravy
  (from: 01/13/2016)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/13/2016)
poskytovanie služieb vedenia motorového vozidla
  (from: 01/13/2016)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/13/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/13/2016)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 01/13/2016)
správa a údržba bytového fondu v rozsahu veľnej živnosti
  (from: 01/13/2016)
stavebné cenárstvo
  (from: 01/13/2016)
administratívne služby
  (from: 01/13/2016)
príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
  (from: 01/13/2016)
preprava iných ako nebezpečných odpadov
  (from: 01/13/2016)
zneškodňovanie iných ako nebezpečných odpadov
  (from: 01/13/2016)
skládkovanie a skladovanie iných ako nebezpečných odpadov
  (from: 01/13/2016)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm.b/zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 04/01/2016)
zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov ( § 2 písm. c/ zákona )
  (from: 04/01/2016)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm.d/ zákona )
  (from: 04/01/2016)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) ( § 2 písm. e/ zákona )
  (from: 04/01/2016)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov a výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov ( § 3 písm.a/ zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 04/01/2016)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/08/2017)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/08/2017)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 07/04/2017)
prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov
  (from: 07/04/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/15/2001)
Ing. Pavel Strapec - Chairman of the Board of Directors
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 04/09/2021
  (from: 06/08/2021)
Peter Botev - člen predstavenstva
Cesta Osloboditeľov 18
Brezno
  (from: 05/15/2001 until: 12/29/2005)
Peter Botev - člen predstavenstva
Cesta Osloboditeľov 18
Brezno
Until: 12/21/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Peter Brat - člen predstavenstva
Hrdličkova 19
Bratislava 811 02
From: 10/25/2007
  (from: 11/14/2007 until: 01/03/2012)
Ing. Peter Brat - člen predstavenstva
Hrdličkova 19
Bratislava 811 02
From: 10/25/2007 Until: 10/25/2011
  (from: 01/04/2012 until: 01/03/2012)
Ing. Miloš Bučány - predseda predstavenstva
Saleziánska 6729/50
Trnava 917 01
From: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 06/11/2020)
Ing. Miloš Bučány - predseda predstavenstva
Saleziánska 6729/50
Trnava 917 01
From: 06/10/2019 Until: 04/06/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
Ing. Marta Drobková - podpredseda predstavenstva
Pestovateľská 2
Banská Bystrica - Podlavice 975 01
From: 12/21/2005
  (from: 12/30/2005 until: 08/05/2011)
Ing. Marta Drobková - podpredseda predstavenstva
Pestovateľská 2
Banská Bystrica - Podlavice 975 01
From: 12/21/2005 Until: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 08/05/2011)
Ing. Miroslav Fašang - člen predstavenstva
Mostárenská 2
Brezno 977 01
From: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 11/13/2007)
Ing. Miroslav Fašang - člen predstavenstva
Mostárenská 2
Brezno 977 01
From: 12/15/2004 Until: 10/25/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
Ing. Angelika Ihászová - člen predstavenstva
Hollého 3
Bratislava
  (from: 05/15/2001 until: 11/18/2002)
Mgr. Mikuláš Kasza - člen
Komenského 1155/9
Tornaľa
From: 03/15/2002
  (from: 11/19/2002 until: 01/18/2005)
Mgr. Mikuláš Kasza - člen
Komenského 1155/9
Tornaľa
From: 03/15/2002 Until: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Jozef Kmeť - predseda predstavenstva
Vajnorská 98/B
Bratislava
  (from: 05/15/2001 until: 12/29/2005)
Ing. Jozef Kmeť - predseda predstavenstva
Vajnorská 98/B
Bratislava
Until: 12/21/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Jozef Kmeť - predseda predstavenstva
Vajnorská 98/B
Bratislava 831 04
From: 12/21/2005
  (from: 12/30/2005 until: 08/05/2011)
Ing. Jozef Kmeť - predseda predstavenstva
Vajnorská 98/B
Bratislava 831 04
From: 12/21/2005 Until: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 08/05/2011)
Ing. Mária Kmeťová - podpredseda predstavenstva
Vajnorská 98/B
Bratislava-Nové Mesto 831 04
From: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 02/25/2015)
Ing. Mária Kmeťová - podpredseda predstavenstva
Vajnorská 98/B
Bratislava-Nové Mesto 831 04
From: 05/07/2012 Until: 11/18/2014
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Eduard Kucej - podpredseda predstavenstva
Stromová 10482/38
Bratislava-Nové Mesto 831 01
From: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 05/16/2012)
Ing. Eduard Kucej - podpredseda predstavenstva
Stromová 10482/38
Bratislava-Nové Mesto 831 01
From: 07/27/2011 Until: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Ing. Svetoslav Parašín - člen predstavenstva
kpt. Nálepku 602/20
Valaská 976 46
From: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Svetoslav Parašín - člen predstavenstva
kpt. Nálepku 602/20
Valaská 976 46
From: 12/15/2004 Until: 12/21/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Pavel Strapec
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 04/06/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/07/2021)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 07/28/2016
  (from: 06/28/2017 until: 07/16/2019)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 07/28/2016 Until: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Ing. Pavol Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 12/07/2016)
Ing. Pavol Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 07/27/2011 Until: 07/27/2016
  (from: 12/08/2016 until: 12/07/2016)
Ing. Pavol Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 07/28/2016
  (from: 12/08/2016 until: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
v mene predstavenstva koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/08/2021)
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanemu obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/08/2016 until: 06/07/2021)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený samostatne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/30/2005 until: 12/07/2016)
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva s dodatkom "predseda predstavenstva".
  (from: 05/15/2001 until: 12/29/2005)
Procuration: 
Ing. Miloš Bučány
Saleziánsky 6729/50
Trnava 917 01
From: 06/12/2020
  (from: 06/12/2020)
Ing. Miloš Bučány
Saleziánska 6729/50
Trnava 917 01
From: 12/11/2018
  (from: 12/11/2018 until: 07/16/2019)
Ing. Miloš Bučány
Saleziánska 6729/50
Trnava 917 01
From: 12/11/2018 Until: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 12/11/2018
  (from: 12/11/2018 until: 06/11/2020)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 12/11/2018 Until: 04/06/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
Ing. Michaela Helbych
Družstevná 511/12A
Báhoň 900 84
From: 07/21/2017
  (from: 07/21/2017 until: 12/10/2018)
Ing. Michaela Helbych
Družstevná 511/12A
Báhoň 900 84
From: 07/21/2017 Until: 11/08/2018
  (from: 12/11/2018 until: 12/10/2018)
Viktor Jelínek
Sasinkova 11
Bratislava 811 08
  (from: 11/19/2002 until: 12/29/2005)
Viktor Jelínek
Sasinkova 11
Bratislava 811 08
Until: 12/21/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. jaroslav Kažimír
Plzenská 105
Košice 040 11
From: 01/28/2010
  (from: 01/28/2010 until: 08/05/2011)
Ing. jaroslav Kažimír
Plzenská 105
Košice 040 11
From: 01/28/2010 Until: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 08/05/2011)
Tomáš Kizek
344
Ratnovce 922 31
From: 11/14/2014
  (from: 11/14/2014 until: 01/12/2016)
Tomáš Kizek
344
Ratnovce 922 31
From: 11/14/2014 Until: 12/28/2015
  (from: 01/13/2016 until: 01/12/2016)
Ing. Lukáš Marhefka
Majerníkova 3040/34
Bratislava 841 01
From: 09/26/2019
  (from: 09/26/2019 until: 06/11/2020)
Ing. Lukáš Marhefka
Majerníkova 3040/34
Bratislava 841 01
From: 09/26/2019 Until: 04/06/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
Ivona Sarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
From: 01/13/2016
  (from: 01/13/2016 until: 12/10/2018)
Ivona Sarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
From: 01/13/2016 Until: 11/08/2018
  (from: 12/11/2018 until: 12/10/2018)
Ing. Vladislav Turlík
Magurská 7748/3
Bratislava 831 01
From: 03/28/2009
  (from: 03/28/2009 until: 08/05/2011)
Ing. Vladislav Turlík
Magurská 7748/3
Bratislava 831 01
From: 03/28/2009 Until: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 08/05/2011)
Ing. Adela Valach
Brekov 121
Humenné 066 01
From: 01/13/2015
  (from: 01/13/2016 until: 07/20/2017)
Ing. Adela Valach
Brekov 121
Humenné 066 01
From: 01/13/2015 Until: 06/22/2017
  (from: 07/21/2017 until: 07/20/2017)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom "pp" ( per prokuram ).
  (from: 09/26/2019)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja prokuristi spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s dodatkom "pp" ( per prokuram ).
  (from: 01/13/2016 until: 09/25/2019)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s dovetkom "prokurista".
  (from: 11/19/2002 until: 01/12/2016)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 12/08/2016)
830 000 EUR Paid up: 830 000 EUR
  (from: 09/12/2014 until: 12/07/2016)
830 000 EUR Paid up: 697 200 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 09/11/2014)
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 01/27/2010)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 06/10/2006 until: 03/17/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 01/19/2005 until: 06/09/2006)
1 000 000 Sk
  (from: 05/15/2001 until: 01/18/2005)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno na inú osobu ako akcionára spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti. Na prevod akcií spoločnosti je potrebný súhlas predstavenstva.
  (from: 10/25/2018)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/08/2016 until: 10/24/2018)
Number of shares: 250
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 12/07/2016)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 01/27/2010)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/19/2005 until: 03/17/2009)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/15/2001 until: 01/18/2005)
Supervisory board: 
Branislav Gvoždiak
Paulínyho 166/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/10/2019
  (from: 06/08/2021)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 04/06/2020
  (from: 06/12/2020)
Miroslav Ďuračka
Budatínska 3687/12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/09/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Miloš Bučány
Saleziánska 6729/50
Trnava 917 01
From: 06/22/2017
  (from: 07/21/2017 until: 12/10/2018)
Ing. Miloš Bučány
Saleziánska 6729/50
Trnava 917 01
From: 06/22/2017 Until: 11/08/2018
  (from: 12/11/2018 until: 12/10/2018)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 06/22/2017
  (from: 07/21/2017 until: 12/10/2018)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 06/22/2017 Until: 11/08/2018
  (from: 12/11/2018 until: 12/10/2018)
Branislav Gvondžiak
Mieru 960/25
Trstená 028 01
From: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 12/03/2019)
Ing. Michaela Helbych
Družstevná 511/12A
Báhoň 900 84
From: 11/08/2018
  (from: 12/11/2018 until: 07/16/2019)
Ing. Michaela Helbych
Družstevná 511/12A
Báhoň 900 84
From: 11/08/2018 Until: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Tomáš Kizek
344
Ratnovce 922 31
From: 12/28/2015
  (from: 01/13/2016 until: 07/20/2017)
Tomáš Kizek
344
Ratnovce 922 31
From: 12/28/2015 Until: 06/22/2017
  (from: 07/21/2017 until: 07/20/2017)
Ing. Jozef Kmeť
Vajnorská 98/B
Bratislava 831 04
From: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 01/12/2016)
Ing. Jozef Kmeť
Vajnorská 98/B
Bratislava 831 04
From: 07/27/2011 Until: 12/28/2015
  (from: 01/13/2016 until: 01/12/2016)
Ing. Mária Kmeťová - člen
Vranovská 67
Bratislava
  (from: 05/15/2001 until: 05/16/2012)
Ing. Mária Kmeťová - člen
Vranovská 67
Bratislava
Until: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 07/20/2017)
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 05/07/2012 Until: 06/22/2017
  (from: 07/21/2017 until: 07/20/2017)
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 05/17/2012
  (from: 07/21/2017 until: 07/16/2019)
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 05/17/2012 Until: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
JUDr. Eva Nováčková - člen
Brančská 7
Bratislava
  (from: 05/15/2001 until: 01/18/2005)
JUDr. Eva Nováčková - člen
Brančská 7
Bratislava
Until: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Pavel Strapec
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 06/11/2020)
Ing. Pavol Strapec - predseda
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
  (from: 01/28/2010 until: 08/05/2011)
Ing. Pavol Strapec - predseda
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 07/27/2011
  (from: 08/06/2011 until: 08/05/2011)
Ing. Pavol Strapec - predseda
Tichá 34
Bratislava
  (from: 05/15/2001 until: 01/27/2010)
Ivona Šarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
From: 11/08/2018
  (from: 12/11/2018 until: 07/16/2019)
Ivona Šarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná - Nové Košariská 900 42
From: 11/08/2018 Until: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 07/16/2019)
Ing. Pavel Strapec
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 06/10/2019 Until: 04/06/2020
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Ing. Pavel Strapec
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 06/10/2019 Until: 04/06/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/07/2021)
Branislav Gvoždiak
Mieru 960/25
Trstená 028 01
From: 06/10/2019
  (from: 12/04/2019 until: 06/07/2021)
Peter Koller - Kőppel
Rosengartenstr. 32
Kronbűhl 9302
Švajčiarsko
From: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 07/20/2017)
Peter Koller - Kőppel
Rosengartenstr. 32
Kronbűhl 9302
Švajčiarsko
From: 12/15/2004 Until: 06/22/2017
  (from: 07/21/2017 until: 07/20/2017)
Lukasz Rafal Mazur
residence in the Slovak Republic :
Opletalova 7062/84
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 06/10/2019 Until: 01/07/2021
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Lukasz Rafal Mazur
residence in the Slovak Republic :
Opletalova 7062/84
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 06/10/2019
  (from: 07/17/2019 until: 06/07/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.3.2001 a jej dodatkom zo dňa 26.4.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 90/2001, Nz 87/2001 zo dňa 23.3.2001 a stanovy a.s., notárska zápisnica N 119/2001, Nz 112/2001 a dodatok č. 1 k stanovám v zmysle ust. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.3.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavensta konaného dňa 23.3.2001.
  (from: 05/15/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15. 3. 2002. Ing. Angelika Ihászová, deň zániku funkcie: 15. 3. 2002. Notárska zápisnica č. N 187/2002, Nz 178/2002 zo dňa 27. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov. Deň vzniku funkcie prokuristu: 27. 5. 2002.
  (from: 11/19/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 15.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 346/2004, Nz 91557/2004, ktoré rozhodlo o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného: "DS CONSULT, a.s." na nové: "DSC, a.s.", o zvýšení základného imania na 5 000 000,- Sk, o zmene stanov a o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/19/2005)
Notárska zápisnica N 185/2006, Nz 41779/2006 zo dňa 24.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 11/01/2006)
Notárska zápisnica N 167/2007 Nz 42886/2007 zo dňa 25.10.2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 11/14/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 27/2008, Nz 9410/2008, NCRls 9343/2008 zo dňa 05.03.2008.
  (from: 04/03/2008)
Notárska zápisnica N 211/2008, Nz 62307/2008 zo dňa 17.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 03/28/2009)
Notárska zápisnica N 124/2009, NZ 36840/2009, NCRls 37376/2009 zo dňa 22.10.2009.
  (from: 01/28/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2011.
  (from: 08/06/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2011
  (from: 01/04/2012)
Notárska zápisnica č. N 62/2012, NZ 16013/2012, CRls 16384/2012 zo dňa 07.05.2012.
  (from: 05/17/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 44/2013, Nz 15617/2013, NCRls 15939/2013 zo dňa 13.05.2013.
  (from: 06/06/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11. 2014.
  (from: 11/14/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2015.
  (from: 01/13/2016)
Notárska zápisnica č. N 2293/2018, Nz 35618/2018, NCRls 36247/2018 zo dňa 22.10.2018.
  (from: 10/25/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/08/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Haninge s.r.o. 50 578 162 ,
Zochova
6-8
  (from: 03/08/2017)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person