Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  101360/B

Business name: 
BS consulting s. r. o.
  (from: 11/21/2014)
Registered seat: 
Staré Grunty 324/B
Bratislava-Karlova Ves 841 04
  (from: 07/28/2015)
Karloveské rameno 8
Bratislava-Karlova Ves 841 04
  (from: 11/21/2014 until: 07/27/2015)
Identification number (IČO): 
47 959 291
  (from: 11/21/2014)
Date of entry: 
11/21/2014
  (from: 11/21/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/21/2014)
Objects of the company: 
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/21/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/21/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/21/2014)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/21/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/21/2014)
Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/21/2014)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2014)
Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 11/21/2014)
Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 11/21/2014)
Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 11/21/2014)
Vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru 4b)
  (from: 11/21/2014)
Grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 11/21/2014)
Poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 11/21/2014)
Vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 11/21/2014)
Partners: 
Ing. arch. Boris Schultz
Karloveské rameno 8
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 05/25/2022)
Ing. arch. Boris Schultz
Karloveské rameno 8
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 11/21/2014 until: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Boris Schultz
( peňažný vklad )
  (from: 11/21/2014 until: 05/24/2022)
Ing. arch. Boris Schultz
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/25/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/21/2014)
Ing. arch. Boris Schultz
Karloveské rameno 8
Bratislava-Karlova Ves 841 04
From: 11/21/2014
  (from: 11/21/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.
  (from: 11/21/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/21/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.10.2014 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/21/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.07.2015.
  (from: 07/28/2015)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person