Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24000/B

Business name: 
INA - International News Agency, spol. s r.o.
  (from: 05/04/2001)
Registered seat: 
Palisády 729/36
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 02/25/2020)
Identification number (IČO): 
35 811 056
  (from: 05/04/2001)
Date of entry: 
05/04/2001
  (from: 05/04/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/04/2001)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/04/2001)
činnosť spravodajských tlačových kancelárií
  (from: 05/04/2001)
inžiniersko-investorská činnosť
  (from: 05/04/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/04/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/04/2001)
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v predmetoch podnikania
  (from: 05/04/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/04/2001)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 02/25/2020)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/25/2020)
Textilná výroba
  (from: 02/25/2020)
Odevná výroba
  (from: 02/25/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/25/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/25/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/25/2020)
Kuriérske služby
  (from: 02/25/2020)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/25/2020)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 02/25/2020)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 02/25/2020)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 02/25/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/25/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/25/2020)
Vedenie účtovníctva
  (from: 02/25/2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/25/2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/25/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/25/2020)
Dizajnérske činnosti
  (from: 02/25/2020)
Fotografické služby
  (from: 02/25/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/25/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/25/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/25/2020)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 02/25/2020)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/25/2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/25/2020)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 02/25/2020)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 02/25/2020)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 02/25/2020)
Výroba nápojov
  (from: 02/25/2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 02/25/2020)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/25/2020)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 02/25/2020)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 02/25/2020)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 02/25/2020)
Keramická výroba
  (from: 02/25/2020)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 02/25/2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 02/25/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/25/2020)
Sťahovacie služby
  (from: 02/25/2020)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 02/25/2020)
Administratívne služby
  (from: 02/25/2020)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 02/25/2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 02/25/2020)
Partners: 
GREEN OLD AGE, občianske združenie IČO: 52 529 592
Panenská 671/26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Slovak Republic
  (from: 12/18/2022)
Williams IMM IČO: 30 790 948
Palisády 729/36
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/18/2022)
Contribution of each member: 
GREEN OLD AGE, občianske združenie
Amount of investment: 51 119 EUR Paid up: 51 119 EUR
  (from: 12/18/2022)
Williams IMM
Amount of investment: 15 270 EUR Paid up: 15 270 EUR
  (from: 12/18/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/23/2004)
JUDr. Ing. Dáša Lenčešová , PhD.
Palisády 729/36
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 06/20/2005
  (from: 02/25/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri podpisovaní za spoločnosť pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.
  (from: 04/23/2004)
Capital: 
66 389 EUR Paid up: 66 389 EUR
  (from: 11/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 6.5.2001 a dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 2.5.2001 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 05/04/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.10.2001.
  (from: 10/30/2001)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2001. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 14.12.2001.
  (from: 12/18/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2002. Mgr. Ingrid Tomčíková, deň zániku funkcie: 28.5.2002.
  (from: 06/20/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 4.10.2002, Funkcia konateľa JUDr.Števčeka zaniká dňa 4.10.2002.
  (from: 11/19/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2004. Funkcia konateľov Ľudovíta Manducha a Ing.Valera Barinku skončila 01.04.2004.
  (from: 04/23/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2005.
  (from: 08/31/2005)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person