Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  785/B

Business name: 
ARMAC Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným /v skratke ARMAC Bratislasva, spol. s.r.o./
  (from: 04/12/1991 until: 03/25/1996)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
Stará Vajnorská 25
Bratislava
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
Identification number (IČO): 
17 316 111
  (from: 04/12/1991)
Date of entry: 
04/12/1991
  (from: 04/12/1991)
Person dissolved from: 
26.3.1996
  (from: 03/26/1996)
Date of deletion: 
03/26/1996
  (from: 03/26/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 03/26/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/12/1991)
Objects of the company: 
výroba a odbyt armatúr pre stavebníctvo - vyrovnávanie, ohýbanie a strihanie
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
výroba armovacích sietí a oceľových roštov
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
výroba stropných nosníkov a trámov
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
zámočníctvo
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
Partners: 
Ebenseer Betonwerke Gesellschaft m.b.H.
Gussthausstrasse 6
Wien 1040
Republic of Austria
  (from: 06/30/1995 until: 03/25/1996)
MACULAN Industriebeteiligung, GmbH
Annagasse 6
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 03/20/1995 until: 06/29/1995)
SIMAC Holding, a.s.,
Stromová 9
Bratislava 833 17
Slovak Republic
  (from: 08/26/1993 until: 06/29/1995)
MACULAN Industriebeteiligung, GmbH
Annagasse 6
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 08/26/1993 until: 03/19/1995)
TRIFER Fertigarmierungen, GmbH
Reut-Nicolussistrasse 12
Innsbruck 6020
Republic of Austria
  (from: 08/26/1993 until: 03/19/1995)
MACULAN Industriebeteiligung, GmbH
Annagasse 6
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
SIMAC Holding, a.s.,
Stromová 9
Bratislava 833 17
Slovak Republic
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
TRIFER Fertigarmierungen, GmbH
Reut-Nicolussistrasse 12
Innsbruck 6020
Republic of Austria
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
Contribution of each member: 
SIMAC Holding, a.s.,
Amount of investment: 156 000 Kčs Paid up: 156 000 Kčs
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
MACULAN Industriebeteiligung, GmbH
Amount of investment: 51 000 Kčs Paid up: 51 000 Kčs
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
TRIFER Fertigarmierungen, GmbH
Amount of investment: 93 000 Kčs Paid up: 93 000 Kčs
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
SIMAC Holding, a.s.,
Amount of investment: 156 000 Sk Paid up: 156 000 Sk
  (from: 08/26/1993 until: 06/29/1995)
MACULAN Industriebeteiligung, GmbH
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 08/26/1993 until: 03/19/1995)
TRIFER Fertigarmierungen, GmbH
Amount of investment: 93 000 Sk Paid up: 93 000 Sk
  (from: 08/26/1993 until: 03/19/1995)
MACULAN Industriebeteiligung, GmbH
Amount of investment: 144 000 Sk Paid up: 144 000 Sk
  (from: 03/20/1995 until: 06/29/1995)
Ebenseer Betonwerke Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 14 000 000 Sk Paid up: 14 000 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 03/25/1996)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
konatelia
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
Ing. Peter Fohrmann
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 03/19/1995)
Ing. Anton Holos
Palackého 20
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
Peter Patek
Bulharská 72, Hotel Plus
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú konatelia a prokuristi, a to vždy dvaja konatelia spoločene alebo jeden z konateľovvždy spolu s prokuristom spoločnosti.
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu sa podpisujú jej riaditelia Dipl.Ing. Anton Holos, Ing. Peter Patek, Ing.Peter Fohrmann
  (from: 04/12/1991 until: 08/25/1993)
Procuration: 
Dipl.Ing. Dušan Hájek
Koľajná 33
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
Capital: 
14 000 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 03/25/1996)
300 000 Sk
  (from: 04/12/1991 until: 06/29/1995)
Supervisory board: 
Dipl. Ing. Karol Podhora - predseda
Miloša Uhra 30
Bratislava
  (from: 03/20/1995 until: 03/25/1996)
Dipl.Ing. Otakár Závodský
Krížna 3
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 06/29/1995)
Dipl.Ing. Franz Bucher
Pirchanger 14
Schwaz
Rakúsko
  (from: 08/26/1993 until: 03/19/1995)
Dr. Hans Fangl
Hadikgasse 138/5
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/30/1995 until: 03/25/1996)
Ing. Robert Moser
Brunngasse 13
Bad Voslau
Rakúsko
  (from: 08/26/1993 until: 09/08/1994)
Dkfm. Johann Taferner
Schubertgasse 25
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
  (from: 09/09/1994 until: 03/25/1996)
Dr. Richard Teichmann
Vorgartenstrasse 162/7
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/30/1995 until: 03/25/1996)
Other legal facts: 
Osvedčenie o rozhodnutí spoločníka vofo me notárskej zápisnice zo dňa 27.12.1995 pod č. Nz 563/95 o zrušení spoločnosti ARMAC Bratislava spol. s r.o. bez likvidácie a jej zlúčením so spoločnosťou PREMAC spol. s r.o. na ktorú prechádzajú všetky aktíva, pasíva a záväzky spoločnosti ARMAC Bratislava spol. s r.o.. Na základe týchto skutočností: VYMAZUJE SA: z obchodného registra spoločnosť ARMAC Bra- tislava spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnor- ská 25, Bratislava, IČO 17 316 111 zapísaná v odd. Sro vo vložke 1365/B v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 1365
  (from: 03/26/1996)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 173/1988 Zb. opodniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zákona č. 112/1990 Zb. Stary spis: S.r.o. 1365
  (from: 04/12/1991 until: 03/25/1996)
Spoločenská zmluva prispôsobená Z. č. 513/91 Zb. zo dňa 1. 3. 1993. Stary spis: S.r.o. 1365
  (from: 08/26/1993 until: 03/25/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.9.1994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.9.1994. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.9.1994. Stary spis: S.r.o. 1365
  (from: 03/20/1995 until: 03/25/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.1995 zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.5.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.4.1995. Notárska zápisnica zo dňa 19.5.1995, č. Nz 204/95, spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 1365
  (from: 06/30/1995 until: 03/25/1996)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person