Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23943/B

Business name: 
Tatra Billing, a. s.
  (from: 04/24/2015)
Tatra Billing, s.r.o.
  (from: 04/19/2005 until: 04/23/2015)
eliot, s.r.o.
  (from: 04/26/2001 until: 04/18/2005)
Registered seat: 
Rajská 7
Bratislava 811 08
  (from: 04/24/2015)
Ivánska cesta 2C
Bratislava 821 04
  (from: 12/11/2012 until: 04/23/2015)
Hodžovo námestie 3
Bratislava 811 06
  (from: 11/13/2002 until: 12/10/2012)
Vajanského nábrežie 5
Bratislava 810 06
  (from: 04/26/2001 until: 11/12/2002)
Identification number (IČO): 
35 810 572
  (from: 04/26/2001)
Date of entry: 
04/26/2001
  (from: 04/26/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/2015)
Private limited liability company
  (from: 04/26/2001 until: 04/23/2015)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/26/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/26/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/26/2001)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/26/2001)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 04/26/2001)
sprostredkovanie predplatného za služby v prostredí komunikačných médií
  (from: 04/26/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/20/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadeni
  (from: 12/20/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/20/2001)
vydavateľské činnosti - vydávanie, skladovanie, distribúcia tlačív
  (from: 12/20/2001)
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 12/20/2001)
tvorba software pre tlač podľa Autorského zákona
  (from: 03/18/2010)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 03/18/2010)
poskytovanie služieb hybridnej pošty
  (from: 03/18/2010)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 05/26/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/26/2011)
výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu
  (from: 05/26/2011)
Partners: 
Tatra Group Servis, s.r.o. IČO: 35 730 561
Vajanského nábrežie 5
Bratislava 810 06
Slovak Republic
  (from: 04/26/2001 until: 07/16/2003)
AZC INVEST, a.s.
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 12/11/2012 until: 09/18/2014)
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava 1 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/20/2006 until: 12/10/2012)
Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930
Hodžovo nám. 3
Bratislava 1 811 06
Slovak Republic
  (from: 07/17/2003 until: 12/19/2006)
FINSERVIS BILLING, a. s.
Rajská 7
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 09/19/2014 until: 04/23/2015)
Contribution of each member: 
Tatra Group Servis, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/26/2001 until: 07/16/2003)
Tatra banka, a.s.
  (from: 07/17/2003 until: 12/19/2006)
Tatra banka, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/20/2006 until: 11/02/2009)
Tatra banka, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 12/10/2012)
AZC INVEST, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/11/2012 until: 12/17/2012)
AZC INVEST, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/18/2012 until: 09/18/2014)
FINSERVIS BILLING, a. s.
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/19/2014 until: 04/23/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/2015)
konatelia
  (from: 04/26/2001 until: 04/23/2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 04/24/2015
  (from: 04/24/2015)
Ing. Peter Haluš - člen
Ďatelinová 4
Bratislava 821 01
From: 04/24/2015
  (from: 04/24/2015)
Ing. Alexandra Broszová
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 12/01/2012
  (from: 12/11/2012 until: 07/09/2014)
Ing. Alexandra Broszová
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 12/01/2012 Until: 06/24/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
Ing. Pavel Karel
Stromová 50
Bratislava
From: 02/28/2002
  (from: 06/28/2002 until: 03/07/2005)
Ing. Pavel Karel
Stromová 50
Bratislava
From: 02/28/2002 Until: 02/28/2005
  (from: 03/08/2005 until: 03/07/2005)
Ing. Marcel Kaščák
Drotárska cesta 65
Bratislava 811 02
From: 02/28/2005
  (from: 08/04/2007 until: 12/10/2012)
Ing. Marcel Kaščák
Drotárska cesta 65
Bratislava 811 02
From: 02/28/2005 Until: 11/30/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Ing. Marcel Kaščák
Muškátová 38
Bratislava 821 01
From: 02/28/2005
  (from: 03/08/2005 until: 08/03/2007)
H. Ir. Philippe Marc Moreels
Zochova č. 16
Bratislava 811 03
  (from: 04/26/2001 until: 06/27/2002)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami č. 61
Bratislava 841 04
  (from: 04/26/2001 until: 06/27/2002)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
From: 04/26/2001
  (from: 06/28/2002 until: 12/19/2006)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
From: 04/26/2001
  (from: 12/20/2006 until: 12/10/2012)
Ing. Miroslav Uličný
Pod Rovnicami 61
Bratislava 841 04
From: 04/26/2001 Until: 11/30/2012
  (from: 12/11/2012 until: 12/10/2012)
Ing. Igor Vida
Šulekova 22
Bratislava 811 03
  (from: 04/26/2001 until: 06/27/2002)
Ing. Igor Vida
Šulekova 22
Bratislava
From: 04/26/2001
  (from: 06/28/2002 until: 12/19/2006)
Ing. Igor Vida
Šulekova 22
Bratislava
From: 04/26/2001
  (from: 12/20/2006 until: 01/15/2007)
Ing. Igor Vida
Šulekova 22
Bratislava 811 03
From: 04/26/2001
  (from: 01/16/2007 until: 08/03/2007)
Ing. Igor Vida
Šulekova 22
Bratislava 811 03
From: 04/26/2001 Until: 07/31/2007
  (from: 08/04/2007 until: 08/03/2007)
Ing. Peter Haluš
Ďatelinová 4
Bratislava 821 01
From: 02/28/2005 Until: 04/24/2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
Vladimír Tvaroška
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/24/2014 Until: 04/24/2015
  (from: 04/24/2015 until: 04/23/2015)
Ing. Peter Haluš
Ďatelinová 4
Bratislava 821 01
From: 02/28/2005
  (from: 03/08/2005 until: 04/23/2015)
Vladimír Tvaroška
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/24/2014
  (from: 07/10/2014 until: 04/23/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/2015)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia, Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja konatelia spoločnosti.
  (from: 04/26/2001 until: 04/23/2015)
Capital: 
400 000 EUR Paid up: 400 000 EUR
  (from: 04/24/2015)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 04/23/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/20/2006 until: 11/02/2009)
Supervisory board: 
Ing. Alica Doležalová - predseda
Martina Granca 2
Bratislava 841 02
From: 04/24/2015
  (from: 04/24/2015)
Ing. Ivana Mižičková - člen
Klemensova 4
Bratislava 811 09
From: 04/24/2015
  (from: 04/24/2015)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 04/24/2015
  (from: 04/24/2015)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 240/2001, Nz 240/2001 spísanej dňa 28.3.2001 podľa § 57, 105 - 153 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/26/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2001 bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou TATRA BILLING SERVICES, s.r.o., IČO: 35 712 651, Vajanského nábrežie 5, 810 06 Bratislava ktorá zaniká bez likvidácie a celé jej imanie, práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu 31.12.2001 spoločnosť eliot, s.r.o.
  (from: 12/20/2001)
Rozhodnutoe jediného spoločníka zo dňa 28.2.2002 o zmene konateľov spoločnosti. Deň zániku funkcie H.Ir. Philippe Marc Moreels: 28.2.2002.
  (from: 06/28/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 511/2002 zo dňa 1. 7. 2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 771/2002 zo dňa 15. 10. 2002.
  (from: 11/13/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2002.
  (from: 07/17/2003)
Rizhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2005.
  (from: 03/08/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.3.2005. Zmena obchodného mena z eliot, s.r.o. na Tatra Billing, s.r.o.
  (from: 04/19/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.7.2007.
  (from: 08/04/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011.
  (from: 05/26/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11. 2012.
  (from: 12/11/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06. 2014.
  (from: 07/10/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015 o zmene právnej formy spoločnosti Tatra Billing, s.r.o. na akciovú spoločnosť.
  (from: 04/24/2015)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person