Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  624/V

Business name: 
PEGAS-spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 10/01/1991 until: 05/21/2000)
Registered seat: 
Staničné námestie 1
Košice
  (from: 03/14/1995 until: 05/21/2000)
Identification number (IČO): 
17 082 455
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
10/01/1991
  (from: 10/01/1991)
Person dissolved from: 
22.5.2000
  (from: 05/22/2000)
Date of deletion: 
05/22/2000
  (from: 07/31/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1991)
Objects of the company: 
zabezpečovanie a sprostredkovanie nájomných zmlúv
  (from: 10/01/1991 until: 05/21/2000)
požičiavanie, nákup a predaj osobných, nákladných a dodávkových vozidiel
  (from: 10/01/1991 until: 05/21/2000)
nákup a predaj autopríslušenstva, náhradných dielov, športových a turistických potrieb, textilu, odevov, výrobkov z kože, dreva
  (from: 12/31/1992 until: 05/21/2000)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/31/1992 until: 05/21/2000)
Partners: 
Babiana Banyaszová
Trieda SNP 92
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
MVDr. Jozef Čižmár
Kurská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Vladimír Fruni
Kurská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Vladimír Fruni
Kurská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Jozef Chvála
Tokajícka 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Ing. Jozef Chvála
Tokajícka 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Karol Legeny
Maurerová 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/14/1995 until: 07/31/1995)
Karol Legeny
Maurerová 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
MVDr. Jozef Legeny , CSc.
Turgenevova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
MVDr. Jozef Legeny , CSc.
Turgenevova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
MVDr. Jozef Legény , CSc.
Turgenevova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/01/1995 until: 05/21/2000)
Daniel Lučkanič
Hemerková 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Daniel Lučkanič
Hemerková 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Dušan Rimovský
Fejová 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Contribution of each member: 
MVDr. Jozef Čižmár
Amount of investment: 28 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
MVDr. Jozef Legeny , CSc.
Amount of investment: 28 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Vladimír Fruni
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Babiana Banyaszová
Amount of investment: 28 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Daniel Lučkanič
Amount of investment: 28 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Jozef Chvála
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Dušan Rimovský
Amount of investment: 28 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
MVDr. Jozef Legeny , CSc.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Vladimír Fruni
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Daniel Lučkanič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Ing. Jozef Chvála
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Karol Legeny
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Karol Legeny
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/14/1995 until: 07/31/1995)
MVDr. Jozef Legény , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/01/1995 until: 05/21/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/14/1995 until: 05/21/2000)
konatelia
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
konatelia
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Karol Legeny
Maurerová 3
Košice
  (from: 12/31/1992 until: 07/31/1995)
MVDr. Jozef Legény , CSc.
Turgenevova 12
Košice
  (from: 08/01/1995 until: 05/21/2000)
Daniel Lučkanič
Hemerková 12
Košice
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/14/1995 until: 05/21/2000)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/1992 until: 03/13/1995)
MVDr. Jozef Č i ž m á r - jednateľ MVDr. Jozef L e g e n y - jednateľ Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z jednateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/01/1991 until: 12/30/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 05/21/2000)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 624/V pri: Obchodné meno: PEGAS-spoločnosť s ručením obme- dzeným Košice Sídlo: Košice, Staničné námestie 1 IČO: 17 082 455 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3K 65/00-6 zo dňa 22.5.2000 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 3 písm.f/ zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/22/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.9.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb.
  (from: 10/01/1991 until: 05/21/2000)
Zmeny v zápise prevedené v súlade s dodatkom k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 18.12.1992 podľa § 764 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/31/1992 until: 05/21/2000)
Notárska zápisnica Nz 22/95, N 23/95 zo dňa 10.2.1995.
  (from: 03/14/1995 until: 05/21/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 12.6.1995.
  (from: 08/01/1995 until: 05/21/2000)
Date of updating data in databases:  10/25/2021
Date of extract :  10/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person