Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23965/B

Business name: 
PanTel Slovakia, s.r.o.
  (from: 04/30/2001 until: 11/05/2008)
Registered seat: 
Leškova 16
Bratislava 811 04
  (from: 05/11/2006 until: 11/05/2008)
Identification number (IČO): 
35 810 726
  (from: 04/30/2001)
Date of entry: 
04/30/2001
  (from: 04/30/2001)
Person dissolved from: 
31.10.2008
  (from: 11/06/2008)
Date of deletion: 
11/06/2008
  (from: 11/06/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/06/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/2001)
Capital: 
34 116 000 Sk Paid up: 34 116 000 Sk
  (from: 06/18/2004 until: 11/05/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2008 o zrušení spoločnosti bez likvidácie dňom 31.10.2008 a jej zlúčením so spoločnosťou Invitel International SK, s. r. o. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 137/2008, Nz 44938/2008, NCRls 44565/2008 zo dňa 23.10.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou PanTel Slovakia, s. r. o., so sídlom Leškova 16, 811 04 Bratislava, IČO: 35 810 726 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou Invitel International SK, s. r. o., so sídlom Haanova 12, 851 04 Bratislava, IČO: 35 805 544, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti. Obchodná spoločnosť PanTel Slovakia, s. r. o., so sídlom Leškova 16, 811 04 Bratislava, IČO: 35 810 726, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 23965/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 11/06/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/06/2008)
Legal successor: 
Invitel International SK, s. r. o.
Haanova č. 12
Bratislava 851 04
  (from: 11/06/2008)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person