Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24035/B

Business name: 
SBS PETINA, spol. s r.o.
  (from: 05/09/2001 until: 12/22/2022)
Registered seat: 
Staré Záhrady 27
Bratislava 821 03
  (from: 05/09/2001 until: 12/22/2022)
Identification number (IČO): 
35 811 421
  (from: 05/09/2001)
Date of entry: 
05/09/2001
  (from: 05/09/2001)
Person dissolved from: 
11. 2. 2021
  (from: 12/23/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov
  (from: 12/23/2022)
Date of deletion: 
12/23/2022
  (from: 12/23/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/23/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/09/2001)
Objects of the company: 
strážna služba podľa § 3 písm. a/ v rozsahu bodov 1-11 z.č. 379/97 Zb., v znení z.č. 225/2000 Zb.
  (from: 05/09/2001 until: 06/27/2011)
detektívna služba podľa § 3 písm. b/ v rozsahu bodov 1-8 z.č. 379/97 Zb.,z., v znení z.č. 225/2000 Zb.z..
  (from: 05/09/2001 until: 12/02/2005)
strážna služba v rozsahu činnosti podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 06/28/2011 until: 12/22/2022)
detektívna služba v rozsahu činnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 06/28/2011 until: 12/22/2022)
Partners: 
Pinep s.r.o.
Staré Záhrady 27
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 06/08/2018 until: 12/22/2022)
Peter Peniaška
Potočná 9
Modra 900 01
Slovak Republic
  (from: 05/09/2001 until: 06/07/2018)
Contribution of each member: 
Peter Peniaška
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 03/25/2009)
Peter Peniaška
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 12/06/2010)
Peter Peniaška
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 06/07/2018)
Pinep s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/08/2018 until: 12/22/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/02/2007 until: 12/22/2022)
konatelia
  (from: 09/30/2003 until: 03/01/2007)
konatelia
  (from: 02/13/2003 until: 09/29/2003)
Individual managing director
  (from: 05/09/2001 until: 02/12/2003)
JUDr. František Krátky
Žitavská 8
Bratislava 821 07
Until: 11/29/2002
  (from: 05/09/2001 until: 02/12/2003)
JUDr. František Krátky
Ondavská 2
Bratislava 821 08
From: 05/07/2003
  (from: 09/30/2003 until: 12/02/2005)
JUDr. František Krátky
Ondavská 2
Bratislava 821 08
From: 05/07/2003 Until: 07/06/2005
  (from: 12/03/2005 until: 12/02/2005)
Ing. Michal Kvanta
Geologická 1/F
Bratislava 821 06
From: 01/14/2014
  (from: 02/07/2014 until: 06/13/2017)
Ing. Michal Kvanta
Geologická 1/F
Bratislava 821 06
From: 01/14/2014 Until: 05/19/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Ing. Milan Lukáč
Robotnícka 15/1139
Banská Bystrica 974 01
From: 09/19/2005
  (from: 12/03/2005 until: 07/03/2006)
Ing. Milan Lukáč
Robotnícka 15/1139
Banská Bystrica 974 01
From: 09/19/2005 Until: 06/28/2006
  (from: 07/04/2006 until: 07/03/2006)
Ing. Milan Lukáč
Robotnícka 15/1139
Banská Bystrica 974 01
From: 02/05/2007
  (from: 03/02/2007 until: 11/23/2010)
Ing. Milan Lukáč
Robotnícka 15/1139
Banská Bystrica 974 01
From: 02/05/2007 Until: 11/16/2010
  (from: 11/24/2010 until: 11/23/2010)
Stanislav Mráz
Bazovského 19
Bratislava 841 01
From: 11/29/2002 Until: 06/18/2003
  (from: 02/13/2003 until: 09/29/2003)
Ján Peniaška
Komenského 202/7
Partizánske 958 01
From: 11/29/2002 Until: 06/18/2003
  (from: 02/13/2003 until: 09/29/2003)
Viliam Šoka
Ľudovíta Fullu 3069/5
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 06/28/2006
  (from: 07/04/2006 until: 03/01/2007)
Viliam Šoka
Ľudovíta Fullu 3069/5
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 06/28/2006 Until: 02/05/2007
  (from: 03/02/2007 until: 03/01/2007)
Ing. Csaba Vajas
Svätého Juraja 1163/22
Dunajská Streda 929 01
From: 11/16/2010
  (from: 11/24/2010 until: 02/06/2014)
Ing. Csaba Vajas
Svätého Juraja 1163/22
Dunajská Streda 929 01
From: 11/16/2010 Until: 01/14/2014
  (from: 02/07/2014 until: 02/06/2014)
Ing. Csaba Vajas
Svätého Juraja 1163/22
Dunajská Streda 929 01
From: 05/19/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/07/2018)
Ing. Csaba Vajas
Svätého Juraja 1163/22
Dunajská Streda 929 01
From: 05/19/2017 Until: 04/06/2018
  (from: 06/08/2018 until: 06/07/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoje vlastnoručný podpis.
  (from: 09/30/2003 until: 12/22/2022)
Za spoločnosť konajú spoločne dvaja konatelia tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/13/2003 until: 09/29/2003)
Menom spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne, tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/09/2001 until: 02/12/2003)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 12/22/2022)
6 638,783775 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 12/06/2010)
200 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 03/25/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 204/2001, Nz 204/2001 zo dňa 5.4.2001 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou a dodatkom zo dňa 12.4.2001 N 78/01, Nz 78/01 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 05/09/2001 until: 12/22/2022)
Notárska zápisnica spísaná notárskou JUDr. Ravlukovou N 507/02, Nz 507/02 z 29.11.2002.
  (from: 02/13/2003 until: 12/22/2022)
Rozhodnutia jediného spoločníka spísané do notárskych zápisníc č. N 162/2003, Nz 34327/2003 dňa 07.05.2003 a N 203/03, Nz 49609/03 dňa 18.06.2003.
  (from: 09/30/2003 until: 12/22/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2007.
  (from: 03/02/2007 until: 12/22/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2010.
  (from: 11/24/2010 until: 12/22/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.05.2011 a 10.06.2011.
  (from: 06/28/2011 until: 12/22/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2014.
  (from: 02/07/2014 until: 12/22/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2017.
  (from: 06/14/2017 until: 12/22/2022)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person