Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27554/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ŠM s.r.o.
  (from: 01/06/2015)
BD STAV ZV s. r. o.
  (from: 11/22/2014 until: 01/05/2015)
E-EST s.r.o.
  (from: 10/27/1997 until: 11/21/2014)
EKO-EST s.r.o.
  (from: 07/04/1995 until: 10/26/1997)
Registered seat: 
Bratislavská 4
Nitra 949 01
  (from: 06/30/2018)
82/1
Horné Mladonice 962 43
  (from: 11/22/2014 until: 06/29/2018)
Geologická 10750/26
Bratislava 821 06
  (from: 06/02/2009 until: 11/21/2014)
I. Bukovčana 30
Bratislava 841 07
  (from: 10/27/1997 until: 06/01/2009)
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
  (from: 07/04/1995 until: 10/26/1997)
Identification number (IČO): 
31 398 138
  (from: 07/04/1995)
Date of entry: 
07/04/1995
  (from: 07/04/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/04/1995)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/04/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/04/1995)
nákup a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti
  (from: 07/04/1995)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodných zákaziek
  (from: 05/07/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prírodných vied
  (from: 05/07/1999)
prieskum trhu
  (from: 05/07/1999)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 12/16/2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/16/2011)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 12/16/2011)
kuriérske služby
  (from: 12/16/2011)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/22/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/22/2014)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 11/22/2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 11/22/2014)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 11/22/2014)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 11/22/2014)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 11/22/2014)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 11/22/2014)
Kopanie studní
  (from: 11/22/2014)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 11/22/2014)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z drevado finálnych produktov a ich údržba
  (from: 11/22/2014)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 11/22/2014)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 11/22/2014)
Čistenie kanalizačných systémov
  (from: 11/22/2014)
Skladovanie
  (from: 11/22/2014)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/22/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/22/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/22/2014)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/22/2014)
Faktoring a forfaiting
  (from: 11/22/2014)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/22/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/22/2014)
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 11/22/2014)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 11/22/2014)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/22/2014)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/22/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 11/22/2014)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 11/22/2014)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 11/22/2014)
Počítačové služby
  (from: 11/22/2014)
Administratívne služby
  (from: 11/22/2014)
Vydavateľská činnosť
  (from: 11/22/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/22/2014)
Partners: 
Mónika Horváth
Sat.Cheresig /Com.Toboliu/ nr.21
Jud.Bihor
Rumunsko
  (from: 06/30/2018)
RNDr. Anton Drábik
Geologická 26
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/07/1999 until: 09/22/2010)
RNDr. Anton Drábik
Geologická 26
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/27/1997 until: 05/06/1999)
RNDr. Anton Drábik
Geologická 26
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
RNDr. Eva Drábiková
Geologická 10750/26
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 09/23/2010 until: 10/30/2014)
RNDr. Dagmar Lehotská
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
RNDr. Dagmar Lehotská
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 07/04/1995 until: 07/22/1996)
Ing. Vladimír Lehotský
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
Ing. Vladimír Lehotský
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 07/04/1995 until: 07/22/1996)
Štefan Malček
J.Kráľa 1559/11
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 10/31/2014 until: 06/29/2018)
Contribution of each member: 
Mónika Horváth
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/30/2018)
Ing. Vladimír Lehotský
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/04/1995 until: 07/22/1996)
RNDr. Dagmar Lehotská
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/04/1995 until: 07/22/1996)
Ing. Vladimír Lehotský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
RNDr. Dagmar Lehotská
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
RNDr. Anton Drábik
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
RNDr. Anton Drábik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/27/1997 until: 05/06/1999)
RNDr. Anton Drábik
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/07/1999 until: 06/01/2009)
RNDr. Anton Drábik
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/02/2009 until: 09/22/2010)
RNDr. Eva Drábiková
  (from: 09/23/2010 until: 10/30/2014)
Štefan Malček
  (from: 10/31/2014 until: 06/29/2018)
Mónika Horváth
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/30/2018 until: 06/29/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/27/1997)
konatelia
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
Individual managing director
  (from: 07/04/1995 until: 07/22/1996)
Mónika Horváth
Sat.Cheresig /Com.Toboliu/ nr.21
Jud.Bihor
Rumunsko
From: 04/26/2018
  (from: 06/30/2018)
RNDr. Anton Drábik
Geologická 26
Bratislava 821 06
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
RNDr. Anton Drábik
Geologická 26
Bratislava 821 07
  (from: 10/27/1997 until: 12/18/2009)
RNDr. Anton Drábik
Geologická 26
Bratislava 821 07
Until: 12/12/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
RNDr. Eva Drábiková
Geologická 10750/26
Bratislava 821 06
From: 12/12/2009
  (from: 12/19/2009 until: 10/30/2014)
RNDr. Eva Drábiková
Geologická 10750/26
Bratislava 821 06
From: 12/12/2009 Until: 10/10/2014
  (from: 10/31/2014 until: 10/30/2014)
RNDr. Dagmar Lehotská
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
  (from: 07/04/1995 until: 07/22/1996)
RNDr. Dagmar Lehotská
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
Ing. Vladimír Lehotský
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 08
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
Štefan Malček
J.Kráľa 1559/11
Zvolen 960 01
From: 10/10/2014 Until: 04/26/2018
  (from: 06/30/2018 until: 06/29/2018)
Štefan Malček
J.Kráľa 1559/11
Zvolen 960 01
From: 10/10/2014
  (from: 10/31/2014 until: 06/29/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/27/1997)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia.
  (from: 07/23/1996 until: 10/26/1997)
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne vo všetkých veciach.
  (from: 07/04/1995 until: 07/22/1996)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/02/2009)
200 000 Sk
  (from: 05/07/1999 until: 06/01/2009)
100 000 Sk
  (from: 07/04/1995 until: 05/06/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.5.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16081
  (from: 07/04/1995)
20.06.1996, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 08.07.1996 Stary spis: S.r.o. 16081
  (from: 07/23/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.2.1997. Stary spis: S.r.o. 16081
  (from: 10/27/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.7.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.8.1998. Spoločnosť prispôsobená ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 05/07/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.5.2009.
  (from: 06/02/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2009.
  (from: 12/19/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2010.
  (from: 09/23/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2014.
  (from: 10/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.11.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného E-EST s. r. o. na nové BD STAV ZV s. r. o.
  (from: 11/22/2014)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person