Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24292/B

Business name: 
TOP PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o., v likvidácii
  (from: 01/03/2006 until: 08/18/2006)
TOP PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 02/10/2005 until: 01/02/2006)
DYNARGIE Slovakia, s.r.o.
  (from: 05/30/2001 until: 02/09/2005)
Registered seat: 
Kominárska 2
Bratislava 832 03
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
Identification number (IČO): 
35 814 047
  (from: 05/30/2001)
Date of entry: 
05/30/2001
  (from: 05/30/2001)
Date of deletion: 
08/19/2006
  (from: 08/19/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/19/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
Partners: 
DYNARGIE Praha, s.r.o.
nám. Míru 9/820
Praha 2
Czech Republic
  (from: 05/30/2001 until: 04/25/2005)
TOP PARTNERS CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Na Florenci 19/1020
Praha 1 110 00
Czech Republic
  (from: 04/26/2005 until: 08/18/2006)
Contribution of each member: 
DYNARGIE Praha, s.r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 05/30/2001 until: 04/25/2005)
TOP PARTNERS CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/26/2005 until: 08/18/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
Jaroslav Chroňák
Hůrka 24
Písek 397 01
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
M. Rázusa 1470/22
Trenčín
  (from: 05/30/2001 until: 09/29/2003)
Jaroslav Chroňák
Hůrka 24
Písek 397 01
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
M. Rázusa 1470/22
Trenčín
From: 05/30/2001
  (from: 09/30/2003 until: 08/18/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a bez obmedzenia. Prokurista koná vždy spoločne s konateľom a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
Procuration: 
Branislav Pavlakovič
Pod Záhradami 64
Bratislava 841 01
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/30/2003 until: 08/18/2006)
200 000 Sk
  (from: 05/30/2001 until: 09/29/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2005
  (from: 01/03/2006)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
From: 12/31/2005 Until: 08/19/2006
  (from: 01/03/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
  (from: 01/03/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.7.2006 - schválenie účtovnej závierky a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie. Súhlas správcu dane, číslo: 602/230/93819/2006 zo dňa 8.8.2006. Obchodná spoločnosť TOP PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kominárska 2, 832 03 Bratislava, IČO: 35 814 047, zapísaná v odd. Sro, vl.č. 24292/B sa z obchodného registra vymazuje dňom 19.8.2006.
  (from: 08/19/2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 28.2.2001 do notárskej zápisnice N 48/01, Nz 46/01 v zmysle § 24, §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 05/30/2001 until: 08/18/2006)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici Nz 801/02 spísanej dňa 20.12.2002 notárom JUDr. Kováčom. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici Nz 5/03, N 5/03 spísanej dňa 06.01.2003 notárom JUDr. Procházkom.
  (from: 09/30/2003 until: 08/18/2006)
Notárska zápisnica č. NZ 20/2005, N 21/2005 zo dňa 24.01.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z pôvodného DYNARGIE Slovakia, s.r.o. na nové TOP PARTNERS SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 02/10/2005 until: 08/18/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.12.2005 o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a o vstupe do likvidácie a o vymenovaní likvidátora.
  (from: 01/03/2006 until: 08/18/2006)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person