Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  102109/B

Business name: 
Tom 1, s. r. o.
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Identification number (IČO): 
47 256 761
  (from: 01/27/2015)
Date of entry: 
01/27/2015
  (from: 01/27/2015)
Person dissolved from: 
6.11.2017
  (from: 12/09/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím zakladateľa (ľov) štátneho podniku (ov) podľa §15 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/09/2017)
Date of deletion: 
12/09/2017
  (from: 12/09/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/09/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/27/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Other legal facts: 
Potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku a súhlas s výmazom záložných práv, ktoré vznikli na základe zmlúv o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0170/2015/CE-ZZ/4 zo dňa 18.02.2015, č. 0165/2015/CE-ZZ/4 zo dňa 18.02.2015, č. 76/0092/CC/2015-ZZ/4 zo dňa 25.06.2015. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2017 o schválení projektu rozdelenia spoločnosti Tom 1, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 47 256 761, zapísanej v odd. Sro, vložka číslo: 102109/B na dve novozaložené nástupnícke spoločnosti s ručením obmedzeným – obchodnú spoločnosť Kiara HC, s.r.o. a obchodnú spoločnosť Sara HC, s.r.o., ktoré sa stávajú právnymi nástupcami obchodnej spoločnosti Tom 1, s.r.o., ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Na základe uvedeného sa vymazuje z obchodného registra obchodná spoločnosť Tom 1, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 47 256 761, zapísaná v odd. Sro, vložka číslo: 102109/B.
  (from: 12/09/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 12/09/2017)
Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 12/09/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Tom H. C., s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015)
Legal successor: 
Kiara HC, s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 12/09/2017)
Sara HC, s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 12/09/2017)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person