Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  102109/B

Business name: 
Tom 1, s. r. o.
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Identification number (IČO): 
47 256 761
  (from: 01/27/2015)
Date of entry: 
01/27/2015
  (from: 01/27/2015)
Person dissolved from: 
6.11.2017
  (from: 12/09/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím zakladateľa (ľov) štátneho podniku (ov) podľa §15 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/09/2017)
Date of deletion: 
12/09/2017
  (from: 12/09/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/09/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/27/2015)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
účtovné poradenstvo
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
búracie, kopacie, sekacie práce
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
montáž sadrokartónu
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
kladenie textilných podlahových krytín
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Partners: 
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Štěpánská 540/7
Praha 120 00
Czech Republic
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Contribution of each member: 
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/27/2015 until: 03/27/2015)
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0165/2015/CE - ZZ/4 zo dňa 18.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporetiľa , a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Na základe Zmluvy o zruadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0170/2015/CE - ZZ/4 zo dňa 18.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (from: 03/28/2015 until: 07/03/2015)
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/04/2015 until: 12/08/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/05/2016 until: 12/08/2017)
Individual managing director
  (from: 05/12/2015 until: 08/04/2016)
konatelia
  (from: 01/27/2015 until: 05/11/2015)
Ing. Maroš Nagy
Rožňavské Bystré 175
Rožňavské Bystré 049 31
From: 06/30/2016
  (from: 08/05/2016 until: 02/01/2017)
Ing. Maroš Nagy
Rožňavské Bystré 175
Rožňavské Bystré 049 31
From: 06/30/2016 Until: 01/09/2017
  (from: 02/02/2017 until: 02/01/2017)
Kamil Kubánek , MSc., MBA
Hrusice 255
Praha-Východ 251 66
Česká republika
From: 01/10/2017
  (from: 02/02/2017 until: 12/08/2017)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 01/27/2015
  (from: 01/27/2015 until: 05/11/2015)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 01/27/2015 Until: 03/13/2015
  (from: 05/12/2015 until: 05/11/2015)
Paul Blain Fogo
Florianska 6/13A
Varšava 03-703
Poľská republika
From: 01/27/2015
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Other legal facts: 
Potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku a súhlas s výmazom záložných práv, ktoré vznikli na základe zmlúv o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0170/2015/CE-ZZ/4 zo dňa 18.02.2015, č. 0165/2015/CE-ZZ/4 zo dňa 18.02.2015, č. 76/0092/CC/2015-ZZ/4 zo dňa 25.06.2015. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2017 o schválení projektu rozdelenia spoločnosti Tom 1, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 47 256 761, zapísanej v odd. Sro, vložka číslo: 102109/B na dve novozaložené nástupnícke spoločnosti s ručením obmedzeným – obchodnú spoločnosť Kiara HC, s.r.o. a obchodnú spoločnosť Sara HC, s.r.o., ktoré sa stávajú právnymi nástupcami obchodnej spoločnosti Tom 1, s.r.o., ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Na základe uvedeného sa vymazuje z obchodného registra obchodná spoločnosť Tom 1, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 47 256 761, zapísaná v odd. Sro, vložka číslo: 102109/B.
  (from: 12/09/2017)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.01.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Vznikla rozdelením spoločnosti Tom H. C., s. r. o. , so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 46 518 991 na základe projektu rozdelenia zo dňa 14.01.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 14/2015, Nz 942/2015, NCRls 984/2015.
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2015.
  (from: 03/28/2015 until: 12/08/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015
  (from: 05/12/2015 until: 12/08/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 01/27/2015 until: 12/08/2017)
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 12/09/2017)
Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 12/09/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Tom H. C., s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015)
Legal successor: 
Kiara HC, s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 12/09/2017)
Sara HC, s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 12/09/2017)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person