Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  102106/B

Business name: 
Tom 2, s.r.o.
  (from: 01/27/2015)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015)
Identification number (IČO): 
47 256 753
  (from: 01/27/2015)
Date of entry: 
01/27/2015
  (from: 01/27/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/27/2015)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/27/2015)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/27/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/27/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/27/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/27/2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/27/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/27/2015)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/27/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/27/2015)
účtovné poradenstvo
  (from: 01/27/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/27/2015)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/27/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/27/2015)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 01/27/2015)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/27/2015)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 01/27/2015)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/27/2015)
búracie, kopacie, sekacie práce
  (from: 01/27/2015)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 01/27/2015)
montáž sadrokartónu
  (from: 01/27/2015)
kladenie textilných podlahových krytín
  (from: 01/27/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/27/2015)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 01/27/2015)
Partners: 
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Štěpánská 540/7
Praha 120 00
Czech Republic
  (from: 01/27/2015)
Contribution of each member: 
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/16/2020)
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/27/2015 until: 03/03/2015)
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0171/2015/CE/ZZ2 zo dňa 18.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
  (from: 03/04/2015 until: 07/06/2015)
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0171/2015/CE/ZZ2 zo dňa 18.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 79/0092/CC/2015/ZZ3 zo dňa 25.06.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
  (from: 07/07/2015 until: 06/15/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/02/2016)
Individual managing director
  (from: 05/08/2015 until: 08/01/2016)
konatelia
  (from: 01/27/2015 until: 05/07/2015)
Jerémy Francois Hamilton Cristau
Staré Grunty 3586/26G
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/12/2019
  (from: 03/07/2019)
Barbora Nemčovičová
Trnavská cesta 160/32
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/01/2019
  (from: 11/19/2019)
Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
Tramínová 12756/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 02/12/2019
  (from: 03/07/2019 until: 11/18/2019)
Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
Tramínová 12756/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 02/12/2019 Until: 10/01/2019
  (from: 11/19/2019 until: 11/18/2019)
Kamil Kubánek , MSc., MBA
Hrusice 255
Praha-Východ 251 66
Česká republika
From: 01/10/2017
  (from: 01/20/2017 until: 01/22/2018)
Kamil Kubánek , MSc., MBA
Hrusice 255
Praha-Východ 251 66
Česká republika
From: 01/10/2017 Until: 01/09/2018
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Maroš Nagy
Rožňavské Bystré 175
Rožňavské Bystré 049 31
From: 06/30/2016
  (from: 08/02/2016 until: 01/19/2017)
Ing. Maroš Nagy
Rožňavské Bystré 175
Rožňavské Bystré 049 31
From: 06/30/2016 Until: 01/09/2017
  (from: 01/20/2017 until: 01/19/2017)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 01/27/2015
  (from: 01/27/2015 until: 05/07/2015)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 01/27/2015 Until: 03/13/2015
  (from: 05/08/2015 until: 05/07/2015)
Paul Blain Fogo
Florianska 6/13A
Varšava 03-703
Poľská republika
From: 01/27/2015 Until: 02/11/2019
  (from: 03/07/2019 until: 03/06/2019)
Paul Blain Fogo
Florianska 6/13A
Varšava 03-703
Poľská republika
From: 01/27/2015
  (from: 01/27/2015 until: 03/06/2019)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/19/2019)
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 03/07/2019 until: 11/18/2019)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 01/27/2015 until: 03/06/2019)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/27/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2015
  (from: 01/27/2015)
Projekt rozdelenia zo dňa 14.01.2015
  (from: 01/27/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2015.
  (from: 03/04/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
  (from: 05/08/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2015.
  (from: 07/07/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 01/27/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Tom H. C., s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person