Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2952/S

Business name: 
AMZ spol. s r.o.
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
Registered seat: 
Hronská 1
Zvolen 960 01
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
Identification number (IČO): 
31 635 920
  (from: 09/06/1995)
Date of entry: 
09/06/1995
  (from: 09/06/1995)
Person dissolved from: 
4. 1. 2012
  (from: 01/31/2012)
Date of deletion: 
01/31/2012
  (from: 01/31/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/31/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/06/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchod s motorovými vozidlami, s príslušenstvom k motorovým vozidlám a s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
maloobchod s motorovými vozidlami, s príslušenstvom k motorovým vozidlám a s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
opravárenská a servisná činnosť motorových vozidiel a motocyklov, ich častí a príslušenstva
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel ich častí a príslušenstva
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
leasing motorových vozidiel a príslušenstva k nim, leasing strojárskych, elektrotechnických a elektronických výrobkov
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
Partners: 
Ing. Miloš Grman
Hlboká 20
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ján Hulina
9. mája 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ľubomír Klobušiak
Poľná 9
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ľuboš Kolář
Panónska cesta 3308/11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Ing. Dušan Letovanec
Odbojárska 37
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Anton Likavský
A. Hlinku 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/12/1997 until: 03/29/1999)
Ing. Anton Likavský
A. Hlinku 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Anton Strnad
Ambroseho 2455/6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Ing. Dušan Letovanec
Odbojárska 37
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Ľubomír Klobušiak
Poľná 9
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Ján Hulina
9. mája 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Miloš Grman
Hlboká 20
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Anton Likavský
A. Hlinku 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Contribution of each member: 
Ing. Ľuboš Kolář
Amount of investment: 61 000 Sk Paid up: 18 300 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Anton Strnad
Amount of investment: 61 000 Sk Paid up: 18 300 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Ing. Dušan Letovanec
Amount of investment: 29 000 Sk Paid up: 8 700 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ľubomír Klobušiak
Amount of investment: 29 000 Sk Paid up: 8 700 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Anton Likavský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Ing. Ján Hulina
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Miloš Grman
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Anton Likavský
Amount of investment: 142 000 Sk Paid up: 42 600 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 03/29/1999)
Ing. Dušan Letovanec
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 12 600 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Ľubomír Klobušiak
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 12 600 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Ján Hulina
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 12 600 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Miloš Grman
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 12 600 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Anton Likavský
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 50 400 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
konatelia
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ján Hulina
9. mája 2
Zvolen
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ľubomír Klobušiak
Poľná 9
Trnava
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ľuboš Kolář
Panónska cesta 3308/11
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Ing. Dušan Letovanec
Odbojárska 37
Trnava
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Anton Likavský
A. Hlinku 2
Zvolen
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Anton Strnad
Ambroseho 2455/6
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 02/11/1997)
Ing. Miloš Grman
Hlboká 20
Trnava
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/06/1995 until: 03/29/1999)
Procuration: 
Ing. Ján Hulina
9. mája 2
Zvolen
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Ľubomír Klobušiak
Poľná 9
Trnava
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Dušan Letovanec
Odbojárska 37
Trnava
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Ing. Anton Likavský
A. Hlinku 2
Zvolen
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Capital: 
240 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 27Cbr/179/2010-43 zo dňa 07.11.2011, právoplatným dňa 04.01.2012, súd zrušil obchodnú spoločnosť AMZ spol. s r.o., so sídlom Hronská 1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 635 920 bez likvidácie.
  (from: 01/31/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou, zo dňa 16.07.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7865
  (from: 09/06/1995 until: 01/30/2012)
Zapisuje sa Dodatok č. 1 schválený valným zhromaždením dňa 10.1.1997.
  (from: 02/12/1997 until: 01/30/2012)
Valné zhromaždenie, konané dňa 25.6.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/30/1999 until: 01/30/2012)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person