Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  605/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BIO OIL s.r.o. & co., k.s.
  (from: 02/26/2016)
Registered seat: 
Dohnányho 4
Trnava 917 02
  (from: 04/01/2022)
Identification number (IČO): 
36 706 175
  (from: 12/02/2006)
Date of entry: 
12/02/2006
  (from: 12/02/2006)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 12/02/2006)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/02/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/02/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/02/2006)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/02/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/02/2006)
Partners: 
General partner
BIO OIL s.r.o. IČO: 36 695 980
Dohnányho 4
Trnava 917 02
  (from: 04/01/2022)
Limited partner
Andreas Berger
Sparbach 1
Sparbach 2393
Rakúska republika
  (from: 12/18/2020)
Limited partner
Johann Frischeis jun.
Dr.-Konrad-Lorenzgasse 55
Stockerau 2000
Rakúska republika
  (from: 12/18/2020)
Limited partner
Mag. Georg Klöckler
Rablgasse 2
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
  (from: 12/18/2020)
Limited partner
Mag. Stefan Lazar
Schloßsee II 18
Oberwaltersdorf 2522
Rakúska republika
  (from: 12/18/2020)
Amount of each limited partner's investment: 
Andreas Berger
Amount of investment: 1 332 EUR Paid up: 1 332 EUR
  (from: 12/18/2020)
Johann Frischeis jun.
Amount of investment: 4 332 EUR Paid up: 4 332 EUR
  (from: 12/18/2020)
Mag. Stefan Lazar
Amount of investment: 4 332 EUR Paid up: 4 332 EUR
  (from: 12/18/2020)
Mag. Georg Klöckler
Amount of investment: 3 332 EUR Paid up: 3 332 EUR
  (from: 12/18/2020)
Management body: 
General partner
  (from: 12/24/2014)
BIO OIL s.r.o.
Dohnányho 4
Trnava 917 02
From: 07/14/2008
  (from: 04/01/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná komplementár prostredníctvom svojich konateľov, ktorí konajú a podpisujú každý samostatne.
  (from: 02/04/2015)
Procuration: 
Ing. Valéria Gyömbérová
Sadová 7289/12
Biely Kostol 919 34
From: 03/27/2021
  (from: 03/27/2021)
Jana Habalová
Poštová 198/32
Špačince 919 51
From: 03/27/2021
  (from: 03/27/2021)
Emanuel Munko
Jána Hajdóczyho 921/102
Trnava 917 01
From: 03/27/2021
  (from: 03/27/2021)
Ing. Valéria Gyömbérová je oprávnená podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Iný prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy spoločne aspoň s jedným ďalším prokuristom alebo štatutárom spoločnosti. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 03/27/2021)
Capital: 
13 328 EUR Paid up: 13 328 EUR
  (from: 07/03/2009)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 06/19/2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/6/2015-103 zo dňa 12. 06. 2015, právoplatným dňa 19. 06. 2015 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka BIO OIL s.r.o. & co., k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 706 175 a ustanovil reštrukturalizačného správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 02/26/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 01/13/2016
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2 R 6/2015 - 189 zo dňa 05. 01. 2016, právoplatným dňa 13. 01. 2016 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 10. 12. 2015 a zároveň ukončil reštrukturalizáciu dlžníka BIO OIL s.r.o. & co., k.s. "v reštrukturalizácii", Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 706 175.
  (from: 02/26/2016)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person