Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24869/B

Business name: 
CBRE s.r.o.
  (from: 07/01/2012)
CBRE Property Management, s. r. o.
  (from: 08/17/2011 until: 06/30/2012)
Euro Mall Centre Management, s.r.o.
  (from: 01/19/2006 until: 08/16/2011)
Euro Mall Center Management, s.r.o.
  (from: 11/07/2003 until: 01/18/2006)
Euro Mall V., s.r.o.
  (from: 09/03/2001 until: 11/06/2003)
Registered seat: 
Staromestská 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 04/13/2018)
Námestie 1. mája 18
Bratislava 811 06
  (from: 10/18/2011 until: 04/12/2018)
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
  (from: 01/15/2010 until: 10/17/2011)
Leškova 16
Bratislava 811 04
  (from: 07/13/2004 until: 01/14/2010)
Obchodná 2
Bratislava 811 06
  (from: 11/07/2003 until: 07/12/2004)
Podtatranského 1
Bratislava 811 05
  (from: 04/12/2002 until: 11/06/2003)
Štúrova 13
Bratislava 814 99
  (from: 09/03/2001 until: 04/11/2002)
Identification number (IČO): 
35 819 804
  (from: 09/03/2001)
Date of entry: 
09/03/2001
  (from: 09/03/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/03/2001)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/03/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/03/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/03/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
  (from: 09/03/2001)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/03/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/03/2001)
management a marketing
  (from: 02/18/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/03/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/03/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/03/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/03/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/03/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/03/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/03/2010)
administratívne služby
  (from: 11/03/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/03/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/03/2010)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 11/03/2010)
skladovanie
  (from: 11/03/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/03/2010)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 11/03/2010)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 z. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, konkrétne a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, b/ vykonávania komplexnej projektovej činnosti, c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d/ vykonávanie projektového manažmentu, e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácii a technickej dokumentácie, f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 09/30/2014)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/30/2014)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/30/2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/30/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/30/2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/30/2014)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 09/30/2014)
činnosť finančného poradcu v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 08/09/2016)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/03/2001 until: 01/24/2011)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 09/03/2001 until: 01/24/2011)
Partners: 
CBRE GmbH
Tegetthoffstrasse 7
Viedeň 1010
Republic of Austria
  (from: 07/01/2012)
CBRE Global Holdings SARL
Impasse Drosbach 12C
Luxembourg L-1882
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 01/21/2020)
CBRE PROPERTY MANAGEMENT HOLDING A/S
Trondhjems Plads 3
Kodaň 2100
Kingdom of Denmark
  (from: 08/17/2011 until: 06/30/2012)
EMCM HOLDINGS A/S
Klovermarken 21
Herning 7400
Kingdom of Denmark
  (from: 11/03/2010 until: 08/16/2011)
STEP RE CSP A/S
Klovermarken 21
Herning 7400
Kingdom of Denmark
  (from: 01/03/2007 until: 11/02/2010)
EURO MALL HOLDING A/S
Vestre Havnepromenade 7
Aalborg DK-9000
Dánsko
  (from: 12/07/2006 until: 01/02/2007)
EURO MALL SLOVAKIA HOLDING A/S
Vestre Havnepromenade 7
Aalborg 9100
Dánsko
  (from: 09/03/2001 until: 12/06/2006)
CBRE PROPERTY MANAGEMENT HOLDING A/S
Rued Langgaards Vej 6-8
Kodaň 2300
Kingdom of Denmark
  (from: 07/01/2012 until: 01/20/2020)
Contribution of each member: 
CBRE GmbH
Amount of investment: 3 983 EUR Paid up: 3 983 EUR
  (from: 07/01/2012)
CBRE PROPERTY MANAGEMENT HOLDING A/S
  (from: 07/01/2012 until: 01/20/2020)
CBRE Global Holdings SARL
Amount of investment: 15 934 EUR Paid up: 15 934 EUR
  (from: 01/21/2020)
EURO MALL SLOVAKIA HOLDING A/S
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 12/21/2005)
EURO MALL SLOVAKIA HOLDING A/S
  (from: 12/22/2005 until: 12/06/2006)
EURO MALL HOLDING A/S
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 12/07/2006 until: 01/02/2007)
STEP RE CSP A/S
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/03/2007 until: 02/18/2009)
STEP RE CSP A/S
  (from: 02/19/2009 until: 11/02/2010)
EMCM HOLDINGS A/S
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 11/03/2010 until: 01/24/2011)
EMCM HOLDINGS A/S
  (from: 01/25/2011 until: 08/16/2011)
CBRE PROPERTY MANAGEMENT HOLDING A/S
Amount of investment: 19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 08/17/2011 until: 06/30/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/03/2001)
Ing. Tomáš Hegedűš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 07/01/2012
  (from: 06/28/2017)
Ing. Ľubor Procházka
Šancová 3/B
Bratislava 811 04
From: 11/06/2019
  (from: 01/21/2020)
Drahomíra Englišová
Bystrická 874/86
Košice- Pereš 040 11
From: 04/21/2009
  (from: 01/15/2010 until: 06/30/2012)
Drahomíra Englišová
Bystrická 874/86
Košice- Pereš 040 11
From: 04/21/2009 Until: 07/01/2012
  (from: 07/01/2012 until: 06/30/2012)
Ing. Tomáš Hegedüš
Rovná 21
Dulovce 946 56
From: 07/01/2012
  (from: 07/01/2012 until: 06/27/2017)
Andreas Ridder
Liechtenstempromenade 10
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 07/21/2011
  (from: 08/17/2011 until: 09/20/2011)
Andreas Ridder
Liechtensteinpromenade 10
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 07/21/2011
  (from: 09/21/2011)
Jorn Elkjaer- Holm
Řehořova 23
Praha 3
Česká republika
From: 11/21/2005 Until: 06/30/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Jorn Elkjaer- Holm
Řehořova 23
Praha 3
Česká republika
From: 11/21/2005
  (from: 01/19/2006 until: 07/14/2016)
Ing. Pavel Klimeš
Na Barvínku 438/12
Hradec Králové - Věkoše 500 02
Česká republika
From: 05/25/2004
  (from: 07/17/2004 until: 06/30/2012)
Ing. Pavel Klimeš
Na Barvínku 438/12
Hradec Králové - Věkoše 500 02
Česká republika
From: 05/25/2004 Until: 07/01/2012
  (from: 07/01/2012 until: 06/30/2012)
Michaela Svobodová
Hradešínská 71
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 05/25/2004
  (from: 07/17/2004 until: 01/14/2010)
Michaela Svobodová
Hradešínská 71
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 05/25/2004 Until: 04/21/2009
  (from: 01/15/2010 until: 01/14/2010)
Ing. Jan Valenta
Trojská 130/148
Praha 7 - Troja
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Pri Suchom mlyne 3931/74
Bratislava 811 04
  (from: 09/03/2001 until: 04/11/2002)
Hans Villadsen
Tenna Unaftsvej 1
Middelfast 5500
Dánsko
residence in the Slovak Republic :
Pri Suchom mlyne 3931/74
Bratislava 811 04
  (from: 09/03/2001 until: 11/02/2003)
Hans Villadsen
Tenna Unaftsvej 1
Middelfast 5500
Dánsko
residence in the Slovak Republic :
Pri Suchom mlyne 3931/74
Bratislava 811 04
From: 09/03/2001
  (from: 11/03/2003 until: 07/16/2004)
Hans Villadsen
Tenna Unaftsvej 1
Middelfast 5500
Dánsko
residence in the Slovak Republic :
Pri Suchom mlyne 3931/74
Bratislava 811 04
From: 09/03/2001 Until: 05/25/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia Andreas Ridder a Tomáš Hegedűš samostatne. Ostatní konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytláčenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/21/2020)
Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/01/2012 until: 01/20/2020)
Menom spoločnosti konajú konatelia. Pokiaľ je konateľov viac, sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne s výnimkou pána Andreasa Riddera, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Konatelia sa za spoločnosť budú podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 08/17/2011 until: 06/30/2012)
Menom spoločnosti konajú konatelia. Pokiaľ je konateľov viac, sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Konatelia sa za spoločnosť budú podpisovať tak, ž k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 09/03/2001 until: 08/16/2011)
Capital: 
19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 01/25/2011)
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 02/19/2009 until: 01/24/2011)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 12/22/2005 until: 02/18/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 12/21/2005)
200 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 11/02/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. Nz 203/01 dňa 20.4.2001 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/03/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 208/02, Nz 203/02 dňa 14. 3. 2002.
  (from: 04/12/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 109/03, Nz 13535/03 zo dňa 25.02.2003.
  (from: 11/07/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.12.2003.
  (from: 07/13/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.5.2004.
  (from: 07/17/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice č.N 213/2005, NZ 66465/2005, NCRls 65639/2005 o zlúčení spoločnosti Euro Mall Center Management, s.r.o., so sídlom Leškova 16, 811 04 Bratislava, IČO : 35 819 804 so spoločnosťou Euro Mall Management, s.r.o., so sídlom Leškova 16, 811 04 Bratislava, IČO : 35 807 474. Spoločnosť Euro Mall Center Management, s.r.o. ako nástupnícka spoločnosť preberá všetky práva a povinnosti spoločnosti Euro Mall Management, s.r.o. ako aj majetok a záväzky, známe i neznáme, vrátane daňových pohľadávok. Zmluva o zlúčení zo dňa 16.12.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 214/2005, Nz 66470/2005, NCRls 65646/2005.
  (from: 12/22/2005)
Zmena obchodného mena rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 21. 11. 2005 z Euro Mall Center Management, s.r.o. na Euro Mall Centre Management, s.r.o.
  (from: 01/19/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2006 o prevode obchodného podielu.
  (from: 12/07/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2006.
  (from: 01/03/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2009.
  (from: 01/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára v zo dňa 31.12.2010 o zlúčení so spoločnosťou ELMO, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 697 222 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 152/2010, Nz 58966/2010, NCRls 59729/2010 zo dňa 31.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Euro Mail Centre Management, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 804 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti ELMO, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 697 222.
  (from: 01/25/2011)
Zmena obchodného mena z Euro Mail Centre Management, s.r.o. na CBRE Property Management, s. r. o.
  (from: 08/17/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2011.
  (from: 10/18/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 18.06.2012 o zlúčení so spoločnosťou CBRE s. r. o. , so sídlom Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 942 975, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 36632/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť CBRE Property Management, s. r. o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO : 35 819 804, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 24869/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 285/2012, Nz 21826/2012, NCRls 22292/2012 dňa 18.06.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti CBRE s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2012)
Rozhodnutie mimoriadne valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2013 o zlúčení so spoločnosťou IMPACT - SLOVAKIA, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 65424/B. Obchodná spoločnosť CBRE s. r. o., so sídlom Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 819 804, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 24869/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 388/2013, Nz 45956/2013, NCRls 46936/2013 zo dňa 27.11.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti IMPACT-SLOVAKIA, s.r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 01/01/2014)
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2014.
  (from: 09/30/2014)
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2016.
  (from: 07/15/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/25/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CBRE s.r.o.
Nám. 1. mája 18
Bratislava 811 06
  (from: 07/01/2012)
ELMO, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
  (from: 01/25/2011)
IMPACT-SLOVAKIA s. r. o.
Kolárska 6
Bratislava 811 06
  (from: 01/01/2014)
Date of updating data in databases:  12/01/2021
Date of extract :  12/02/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person