Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3348/R

Business name: 
Kúria Dubnických s. r. o.
  (from: 06/14/2012)
RIMÉDIO Points s. r. o.
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
T-con, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 04/19/1996 until: 12/02/2010)
Registered seat: 
Beckov 3
Beckov 916 38
  (from: 08/29/2013)
Mierové námestie 250
Handlová 972 51
  (from: 12/03/2010 until: 08/28/2013)
M. Vladovej 14
Handlová 972 51
  (from: 04/19/1996 until: 12/02/2010)
Identification number (IČO): 
36 001 155
  (from: 04/19/1996)
Date of entry: 
04/19/1996
  (from: 04/19/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/19/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/19/1996)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/19/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 04/19/1996)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 06/27/2012)
Partners: 
Bruno Baláž
Tomášikova 23/C
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 03/19/2014)
Denisa Klincová
Cigeľ 417
Cigeľ 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/19/2014)
Martin Obert Spoločný zástupca
Nábrežie Andreja Kmeťa 147/22
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/19/2014)
PRO-MIDAS, s. r. o.
U Chaloupek 14/13
Praha 8 182 00
Czech Republic
  (from: 06/14/2012 until: 06/26/2012)
JUDr. Oliver Baláž
Šustekova 51
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 01/16/2013 until: 07/18/2014)
JUDr. OLiver Baláž
Šustekova 51
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 06/27/2012 until: 01/15/2013)
Ján Kliniec
Nová 597/9
Kanianka 972 17
Slovak Republic
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
Juraj Komár
Morovnian-ska cesta 23/1
Handlová
Slovak Republic
  (from: 09/30/2006 until: 12/02/2010)
Juraj Komár
Morovnian-ska cesta 23/1
Handlová
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 09/29/2006)
Juraj Komár
Morovnian-ska cesta 23/1
Handlová
Slovak Republic
  (from: 09/02/1997 until: 11/16/1998)
Tatiana Komárová
Morovnianska cesta 23/1
Handlová
Slovak Republic
  (from: 04/19/1996 until: 09/01/1997)
Ing. Viktor Litvák
Kadnárova 31
Bratislava 831 51
Slovak Republic
  (from: 01/16/2013 until: 07/18/2014)
Martin Obert
Nábrežie Andreja Kmeťa 147/22
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
Ing. Jozef Pamětický
Súkennícka 1
Modra 900 01
Slovak Republic
  (from: 06/14/2012 until: 07/18/2014)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
Slovak Republic
  (from: 09/30/2006 until: 12/02/2010)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 09/29/2006)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
Slovak Republic
  (from: 09/02/1997 until: 11/16/1998)
Tatiana Schniererová
Mostná 19/10
Handlová
Slovak Republic
  (from: 04/19/1996 until: 09/01/1997)
Vojtěch Záhorský
Náplavní 2011/5
Nové Město, Praha 2 120 00
Czech Republic
  (from: 06/14/2012 until: 03/18/2014)
Contribution of each member: 
Bruno Baláž
Amount of investment: 2 004 EUR Paid up: 2 004 EUR
  (from: 03/19/2014)
Denisa Klincová
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 23.05.2014 bolo zriadené záložné právo na spoločný obchodný podiel Martina Oberta a Denisy Klincovej. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/19/2014)
Martin Obert
Amount of investment: 4 636 EUR Paid up: 4 636 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 23.05.2014 bolo zriadené záložné právo na spoločný obchodný podiel Martina Oberta a Denisy Klincovej. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/19/2014)
Tatiana Schniererová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/19/1996 until: 09/01/1997)
Tatiana Komárová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/19/1996 until: 09/01/1997)
Ing. Igor Schnierer
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 11/16/1998)
Juraj Komár
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 11/16/1998)
Ing. Igor Schnierer
( peňažný vklad )
  (from: 11/17/1998 until: 09/29/2006)
Ing. Igor Schnierer
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/30/2006 until: 11/30/2009)
Juraj Komár
( peňažný vklad )
  (from: 11/17/1998 until: 09/29/2006)
Juraj Komár
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/30/2006 until: 11/30/2009)
Ing. Igor Schnierer
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 12/02/2010)
Juraj Komár
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 12/02/2010)
Ján Kliniec
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
Martin Obert
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
Vojtěch Záhorský
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 06/14/2012 until: 01/15/2013)
Ing. Jozef Pamětický
Amount of investment: 830 EUR Paid up: 830 EUR
  (from: 06/14/2012 until: 01/15/2013)
PRO-MIDAS, s. r. o.
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 06/14/2012 until: 06/26/2012)
JUDr. OLiver Baláž
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 06/27/2012 until: 01/15/2013)
Vojtěch Záhorský
Amount of investment: 2 004 EUR Paid up: 2 004 EUR
  (from: 01/16/2013 until: 03/18/2014)
Ing. Jozef Pamětický
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 01/16/2013 until: 07/18/2014)
JUDr. Oliver Baláž
Amount of investment: 2 973 EUR Paid up: 2 973 EUR
  (from: 01/16/2013 until: 07/18/2014)
Ing. Viktor Litvák
Amount of investment: 913 EUR Paid up: 913 EUR
  (from: 01/16/2013 until: 07/18/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/19/1996)
Ján Kliniec
Cigeľ 417
Cigeľ 971 01
From: 05/20/2014
  (from: 07/19/2014)
Martin Obert
Nábrežie Andreja Kmeťa 147/22
Prievidza 971 01
From: 05/20/2014
  (from: 07/19/2014)
Bruno Baláž
Tomášikova 23/C
Bratislava 821 01
From: 05/20/2014
  (from: 07/19/2014 until: 10/02/2017)
Bruno Baláž
Tomášikova 23/C
Bratislava 821 01
From: 05/20/2014 Until: 09/12/2016
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
JUDr. Oliver Baláž
Šustekova 51
Bratislava 851 04
From: 05/07/2012
  (from: 06/14/2012 until: 01/15/2013)
JUDr. Oliver Baláž
Šustekova 51
Bratislava 851 04
From: 05/07/2012 Until: 09/29/2012
  (from: 01/16/2013 until: 01/15/2013)
Ing. František Holler
Hany Meličkovej 39
Bratislava 941 05
From: 10/03/2013
  (from: 10/11/2013 until: 07/18/2014)
Ing. František Holler
Hany Meličkovej 39
Bratislava 941 05
From: 10/03/2013 Until: 05/20/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
Ján Kliniec
Nová 597/9
Kanianka 972 17
From: 11/26/2010
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
Ján Kliniec
Nová 597/9
Kanianka 972 17
From: 11/26/2010 Until: 05/07/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/13/2012)
Zuzana Kloknerová
Belinského 18
Bratislava 851 01
From: 10/03/2013
  (from: 10/11/2013 until: 07/18/2014)
Zuzana Kloknerová
Belinského 18
Bratislava 851 01
From: 10/03/2013 Until: 05/20/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
Juraj Komár
Morovnian-ska cesta 23/1
Handlová
  (from: 09/02/1997 until: 02/16/2003)
Juraj Komár
Morovnian-ska cesta 23/1
Handlová
From: 09/02/1997
  (from: 02/17/2003 until: 09/29/2006)
Juraj Komár
Morovnian-ska cesta 23/1
Handlová
From: 09/02/1997
  (from: 09/30/2006 until: 12/02/2010)
Juraj Komár
Morovnian-ska cesta 23/1
Handlová
From: 09/02/1997 Until: 11/26/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Tatiana Komárová
Morovnianska cesta 23/1
Handlová
  (from: 04/19/1996 until: 09/01/1997)
Ing. Viktor Litvák
Kadnárova 31
Bratislava 831 51
From: 09/30/2012
  (from: 01/16/2013 until: 07/18/2014)
Ing. Viktor Litvák
Kadnárova 31
Bratislava 831 51
From: 09/30/2012 Until: 05/23/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
Martin Obert
Nábrežie Andreja Kmeťa 147/22
Prievidza 971 01
From: 11/26/2010
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
Martin Obert
Nábrežie Andreja Kmeťa 147/22
Prievidza 971 01
From: 11/26/2010 Until: 05/07/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/13/2012)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
  (from: 09/02/1997 until: 02/16/2003)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
From: 09/02/1997
  (from: 02/17/2003 until: 09/29/2006)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
From: 09/02/1997
  (from: 09/30/2006 until: 12/02/2010)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
From: 09/02/1997 Until: 11/26/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Tatiana Schniererová
Mostná 19/10
Handlová
  (from: 04/19/1996 until: 09/01/1997)
Vojtěch Záhorský
Náplavní 2011/5
Nové Město, Praha 2 120 00
Česká republika
From: 05/07/2012
  (from: 06/14/2012 until: 10/10/2013)
Vojtěch Záhorský
Náplavní 2011/5
Nové Město, Praha 2 120 00
Česká republika
From: 05/07/2012 Until: 09/12/2013
  (from: 10/11/2013 until: 10/10/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 10/03/2017)
V mene apoločnosti konajú aspoň dvaja konatelia spoločne. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spoločne Bruno Baláž s ďalším konateľom.
  (from: 07/19/2014 until: 10/02/2017)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/16/2013 until: 07/18/2014)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 04/19/1996 until: 01/15/2013)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/14/2012)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/03/2010 until: 06/13/2012)
6 638,783776 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 12/02/2010)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/30/2006 until: 11/30/2009)
100 000 Sk
  (from: 04/19/1996 until: 11/16/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručenín obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9096
  (from: 04/19/1996)
Na základae rozhodnutí valných zhromaždení zo dňa 10.06.1997 a 20.06.1997 bol prijatý dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/02/1997)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol prijatý dodatok č. 2 z 27.07.1998 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.03.1996
  (from: 11/17/1998)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person