Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25053/B

Business name: 
MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 12/31/2013 until: 03/09/2016)
Registered seat: 
Pekná cesta 15
Bratislava 831 52
  (from: 03/08/2008 until: 03/09/2016)
Identification number (IČO): 
35 821 621
  (from: 10/03/2001)
Date of entry: 
10/03/2001
  (from: 10/03/2001)
Person dissolved from: 
26. 2. 2016
  (from: 03/10/2016)
Date of deletion: 
03/10/2016
  (from: 03/10/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/10/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2001)
Capital: 
28 482 EUR Paid up: 28 482 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava, zo dňa 16.11.2011 č.k. 6K/61/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.11.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MEGADYNE Slovakia, spol. s.r.o. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.4.2013, sp. zn. 6K 61/2011-189, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.4.2013, súd odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Miroslava Kapolku so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.9.2013 č. k 6K /61/2011-217 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24.10.2013, č.k. 2CoKR/76/2013-232, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.12.2013 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty vymenovaný JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava.
  (from: 02/19/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Juraj Puskailer
Páričkova 18
Bratislava 821 08
From: 12/13/2013
  (from: 02/19/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/10/2009
  (from: 11/06/2009)
 Liquidators:
Boris Vanek
Najdrova 2183
Roztoky 252 63
Česká republika
From: 08/10/2009 Until: 03/10/2016
  (from: 11/06/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 11/06/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť sa v y m a z á v a z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/10/2016)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person