Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25053/B

Business name: 
MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 12/31/2013 until: 03/09/2016)
MEGADYNE Sovakia, spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 11/06/2009 until: 12/30/2013)
MEGADYNE Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Registered seat: 
Pekná cesta 15
Bratislava 831 52
  (from: 03/08/2008 until: 03/09/2016)
Pekná cesta 17
Bratislava 831 05
  (from: 10/03/2001 until: 03/07/2008)
Identification number (IČO): 
35 821 621
  (from: 10/03/2001)
Date of entry: 
10/03/2001
  (from: 10/03/2001)
Person dissolved from: 
26.2.2016
  (from: 03/10/2016)
Date of deletion: 
03/10/2016
  (from: 03/10/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/10/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/03/2001 until: 03/09/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/03/2001 until: 03/09/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 10/03/2001 until: 03/09/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/03/2001 until: 03/09/2016)
Partners: 
MEGADYNE-S.R.L.
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 294460 il 21/02/1959
MATHI (TO) VIA TRIESTE, 16 CAP 100 75
Taliansko
  (from: 10/03/2001 until: 03/07/2008)
Ivan Jančovič
Pribišova 11
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Miloš Lipka
Pohronská 3
Bratislava 831 05
Slovak Republic
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
MEGADYNE S.P.A.
Via Trieste 16
MATHI (TO) 100 75
Taliansko
  (from: 03/08/2008 until: 03/09/2016)
Ivan Jančovič
Pribišova 11
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Miloš Lipka
Pohronská 3
Bratislava 831 05
Slovak Republic
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Kazacheuski Henadzi
Cnyanskaya 11
Minsk
Bielorusko
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Janusz Riszard Rak
Jagiellonska 70/1, 85/027
Bydgoszcz
Poľská republika
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Janusz Riszard Rak
Jagiellonska 70/1, 85/027
Bydgoszcz
Poľská republika
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Kazacheuski Henadzi
Cnyanskaya 11
Minsk
Bielorusko
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Contribution of each member: 
Ivan Jančovič
Amount of investment: 142 000 Sk Paid up: 142 000 Sk
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Miloš Lipka
Amount of investment: 142 000 Sk Paid up: 142 000 Sk
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Janusz Riszard Rak
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Kazacheuski Henadzi
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
MEGADYNE-S.R.L.
  (from: 10/03/2001 until: 03/07/2008)
MEGADYNE S.P.A.
Amount of investment: 514 000 Sk Paid up: 514 000 Sk
  (from: 03/08/2008 until: 11/05/2009)
Janusz Riszard Rak
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Kazacheuski Henadzi
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
MEGADYNE S.P.A.
Amount of investment: 17 062 EUR Paid up: 17 062 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Ivan Jančovič
Amount of investment: 4 714 EUR Paid up: 4 714 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Miloš Lipka
Amount of investment: 4 714 EUR Paid up: 4 714 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/03/2001 until: 03/09/2016)
Ivan Jančovič
Pribišova 11
Bratislava 841 05
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Ivan Jančovič
Pribišova 11
Bratislava 841 05
From: 10/03/2001 Until: 08/10/2009
  (from: 11/06/2009 until: 11/05/2009)
Miloš Lipka
Pohronská 3
Bratislava 831 05
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Miloš Lipka
Pohronská 3
Bratislava 831 05
From: 10/03/2001 Until: 08/10/2009
  (from: 11/06/2009 until: 11/05/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne tak, že pod jeho podpisom je uvedené celé meno a priezvisko, funkcia a odtlačok razítka spoločnosti.
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne tak, že pod jeho podpisom je uvedené celé meno a priezvisko, funkcia a odtlačok razítka spoločnosti.
  (from: 10/03/2001 until: 11/05/2009)
Capital: 
28 482 EUR Paid up: 28 482 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
858 000 Sk Paid up: 858 000 Sk
  (from: 03/08/2008 until: 11/05/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava, zo dňa 16.11.2011 č.k. 6K/61/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.11.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MEGADYNE Slovakia, spol. s.r.o. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.4.2013, sp. zn. 6K 61/2011-189, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.4.2013, súd odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Miroslava Kapolku so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.9.2013 č. k 6K /61/2011-217 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24.10.2013, č.k. 2CoKR/76/2013-232, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.12.2013 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty vymenovaný JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava.
  (from: 02/19/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava, zo dňa 16.11.2011 č.k. 6K/61/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.11.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MEGADYNE Slovakia, spol. s.r.o.
  (from: 12/13/2011 until: 02/18/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Juraj Puskailer
Páričkova 18
Bratislava 821 08
From: 12/13/2013
  (from: 02/19/2014)
Ing. Miroslav Kapolka
Páričkova 18
Bratislava 821 08
  (from: 12/13/2011 until: 02/18/2014)
Ing. Miroslav Kapolka
Páričkova 18
Bratislava 821 08
Until: 04/27/2013
  (from: 02/19/2014 until: 02/18/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/10/2009
  (from: 11/06/2009)
 Liquidators:
Boris Vanek
Najdrova 2183
Roztoky 252 63
Česká republika
From: 08/10/2009 Until: 03/10/2016
  (from: 11/06/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 11/06/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť sa v y m a z á v a z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/10/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.5.2001 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 27.9.2001 v zmysle ust. § 24, §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/03/2001 until: 03/09/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.2.2008.
  (from: 03/08/2008 until: 03/09/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.8.2009.
  (from: 11/06/2009 until: 03/09/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.1.2014, č.k. 33Exre/536/2013, právoplatné dňa 11.2.2014
  (from: 02/19/2014 until: 03/09/2016)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person