Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  336/R

Business name: 
IPC CORPORATION, s.r.o.
  (from: 10/18/1994 until: 10/01/2009)
Registered seat: 
Nám.Svätej Anny 34
Trenčín 911 01
  (from: 02/08/1996 until: 10/01/2009)
M.R.Štefánika č.19
Trenčín 911 60
  (from: 06/06/1995 until: 02/07/1996)
Šafárikova 14
Trenčín 911 01
  (from: 10/18/1994 until: 06/05/1995)
Identification number (IČO): 
34 109 421
  (from: 10/18/1994)
Date of entry: 
10/18/1994
  (from: 10/18/1994)
Person dissolved from: 
28.7.2009
  (from: 10/02/2009)
Date of deletion: 
10/02/2009
  (from: 10/02/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/02/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/18/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 10/18/1994 until: 09/02/1997)
ostatné vzdelávania, najmä školenia a inštruktáže
  (from: 10/18/1994 until: 09/02/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
ostatné vzdelávania, najmä školenia a inštruktáže
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
leasing
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
automatizované spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Partners: 
AXIOM spol. s r.o. IČO: 13 695 142
Váchova 602
Zlín
Czech Republic
  (from: 02/08/1996 until: 09/02/1997)
IPC CORPORATION, spol. s r.o.
tř. 2. května 3070
Zlín
Czech Republic
  (from: 10/18/1994 until: 09/02/1997)
IPC CORPORATION, spol. s r.o. IČO: 46 974 121
tř. 2. května 3070
Zlín 760 01
Czech Republic
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Ing. Stanislav Dreising
Šafárikova 2740/14
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Ing. Milán Filadelfi
Halalovka 2398
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Contribution of each member: 
IPC CORPORATION, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 09/02/1997)
AXIOM spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/08/1996 until: 09/02/1997)
IPC CORPORATION, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Ing. Stanislav Dreising
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Ing. Milán Filadelfi
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/18/1994 until: 10/01/2009)
Ing. Stanislav Dreisig
Šafárikova 14
Trenčín
  (from: 10/18/1994 until: 09/02/1997)
Ing. Stanislav Dreising
Šafárikova 2740/14
Trenčín
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Ing. Milán Filadelfi
Halalovka 2398
Trenčín
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 10/18/1994 until: 10/01/2009)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/08/1996 until: 10/01/2009)
100 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 02/07/1996)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/118/2008-42 zo dňa 25. júna 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.07.2009 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť IPC CORPORATION, s.r.o. so sídlom Nám. Sv. Anny 34, Trenčín, IČO 34 109 421, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 336/R.
  (from: 10/02/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 19.07.1994 č.N 116/94, NZ 86/94 podľa ust. § 24 ods. 1 §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1916
  (from: 10/18/1994 until: 10/01/2009)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 24.5.1995. Stary spis: S.r.o. 1916
  (from: 06/06/1995 until: 10/01/2009)
Spoločenská zmluva zo dňa 22.9.1995. Stary spis: S.r.o. 1916
  (from: 02/08/1996 until: 10/01/2009)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 03.06.1997 bol prijatý dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/03/1997 until: 10/01/2009)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person