Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2731/B

Business name: 
FACTOFIN, a. s.
  (from: 09/20/2002)
Registered seat: 
Bajkalská 22
Bratislava 821 09
  (from: 06/18/2003)
Identification number (IČO): 
35 813 431
  (from: 06/05/2001)
Date of entry: 
06/05/2001
  (from: 06/05/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/05/2001)
Objects of the company: 
faktoring a forfaiting
  (from: 09/20/2002)
vedenie účtovnej evidencie (inkaso)
  (from: 09/20/2002)
leasingová činnosť
  (from: 09/20/2002)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/20/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 09/20/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu a reklamy
  (from: 09/20/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 09/20/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/20/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 09/20/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/20/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 06/18/2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/18/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/20/2002)
Ing. Viliam Krajčovič
Sputniková 18
Bratislava 821 02
  (from: 08/23/2001)
Mgr. Marek Sakál
Jeséniova 6/b
Bratislava 831 01
From: 02/22/2002
  (from: 05/22/2013)
Ing. Patrícia Sáriová - predseda predstavenstva
Podhájska 11
Blatné 900 82
From: 05/10/2013
  (from: 05/22/2013)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k pečiatke spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/20/2002)
Capital: 
929 429,7285 EUR
  (from: 01/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 28
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 01/31/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Ladislav Hoffmann
Budatínska 9
Bratislava 851 02
From: 02/22/2002
  (from: 09/20/2002)
Ing. Igor Guspan
Vajanského nábrežie 17
Bratislava 811 02
From: 02/22/2002
  (from: 05/22/2013)
Ing. Slávka Vyskočilová
Herlianska 4
Bratislava 821 02
From: 02/22/2002
  (from: 09/20/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 139/01 zo dňa 21.5.2001 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť vznikla v zmysle § 68 ods. 2 a § 69 Zák.č. 513/91 Zb. t.j. rozdelením spoločnosti Poľnonákup Levice, a.s., so sídlom Bratislava, Záhradnícka 27, IČO 35796472. Práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti prešli na spoločnosť Poľnonákup L, a.s. a MRAZTECH, a.s. v zmysle § 69 ods. 4, Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 06/05/2001)
Notárska zápisnica N 628/01, Nz 597/01 zo dňa 10.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a nové úplné znenie stanov. Zmena obchodného mena - pôvodné Poľnonákup L, a.s.
  (from: 08/23/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 171/02, Nz 165/02 a ktorou sa zmenilo aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo VOBT plus, a. s., Dunajská 4, Bratislava.
  (from: 09/20/2002)
Notárska zápisnica č. N 164/2003, NZ 36869/03 zo dňa 15.5.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/18/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2013.
  (from: 05/22/2013)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person