Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2731/B

Business name: 
FACTOFIN, a. s.
  (from: 09/20/2002)
VOBT plus, a.s.
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Poľnonákup L, a.s.
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Registered seat: 
Bajkalská 22
Bratislava 821 09
  (from: 06/18/2003)
Tomášikova 30/a
Bratislava 821 01
  (from: 09/20/2002 until: 06/17/2003)
Dunajská 4
Bratislava 811 02
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Záhradnícka 27
Bratislava 811 07
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Identification number (IČO): 
35 813 431
  (from: 06/05/2001)
Date of entry: 
06/05/2001
  (from: 06/05/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/05/2001)
Objects of the company: 
faktoring a forfaiting
  (from: 09/20/2002)
vedenie účtovnej evidencie (inkaso)
  (from: 09/20/2002)
leasingová činnosť
  (from: 09/20/2002)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/20/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 09/20/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu a reklamy
  (from: 09/20/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 09/20/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/20/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 09/20/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/20/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 06/18/2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/18/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
nákup a predaj osív a priemyselných hnojív (okrem jedov a žieravín)
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
prenájom poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 06/05/2001 until: 09/19/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy, prieskum trhu
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
leasingová činnosť
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/20/2002)
Managing board
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Managing board
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Ing. Viliam Krajčovič
Sputniková 18
Bratislava 821 02
  (from: 08/23/2001)
Mgr. Marek Sakál
Jeséniova 6/b
Bratislava 831 01
From: 02/22/2002
  (from: 05/22/2013)
Ing. Patrícia Sáriová - predseda predstavenstva
Podhájska 11
Blatné 900 82
From: 05/10/2013
  (from: 05/22/2013)
Ing. Vladimír Baláž
Alstrova 62
Bratislava 831 06
Until: 02/22/2002
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Ing. Daniel Guspan
Bartoškova 10
Bratislava 831 04
  (from: 08/23/2001 until: 06/17/2003)
Ing. Daniel Guspan - predseda predstavenstva
Bartoškova 10
Bratislava 831 04
From: 05/15/2003
  (from: 06/18/2003 until: 05/21/2013)
Ing. Daniel Guspan - predseda predstavenstva
Bartoškova 10
Bratislava 831 04
From: 05/15/2003 Until: 05/10/2013
  (from: 05/22/2013 until: 05/21/2013)
Ing. Igor Michalec
Hálova 17
Bratislava
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Ing. Milan Minarovič
Veterná 35
Trnava
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Mgr. Marek Sakál
Bebravská 28
Bratislava 821 07
From: 02/22/2002
  (from: 09/20/2002 until: 05/21/2013)
Lubomír Zezula
Osuského 3a
Bratislava
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k pečiatke spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/20/2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Capital: 
929 429,7285 EUR
  (from: 01/31/2009)
28 000 000 Sk
  (from: 08/23/2001 until: 01/30/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Shares: 
Number of shares: 28
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 01/31/2009)
Number of shares: 28
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/23/2001 until: 01/30/2009)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Supervisory board: 
JUDr. Ladislav Hoffmann
Budatínska 9
Bratislava 851 02
From: 02/22/2002
  (from: 09/20/2002)
Ing. Igor Guspan
Vajanského nábrežie 17
Bratislava 811 02
From: 02/22/2002
  (from: 05/22/2013)
Ing. Slávka Vyskočilová
Herlianska 4
Bratislava 821 02
From: 02/22/2002
  (from: 09/20/2002)
Ing. Martin Áč
Gejzu Dusíka 21
Trnava 917 00
Until: 02/22/2002
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Ing. Anežka Jakubcová
Sputniková 1
Bratislava 821 92
Until: 02/22/2002
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Ing. Norbert Kalinai
Kuzmányho 2685/4
Sereď
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Ing. Igor Krajčovič
Agátová 9
Trnava 917 01
Until: 02/22/2002
  (from: 08/23/2001 until: 09/19/2002)
Ing. Ján Škripeň
Švabinského 906/14
Bratislava
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Ing. Milan Urban
Ľ. Fullu 3112/7
Bratislava
  (from: 06/05/2001 until: 08/22/2001)
Ing. Igor Guspan
Hečkova 14
Bratislava 831 05
From: 02/22/2002
  (from: 09/20/2002 until: 05/21/2013)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 139/01 zo dňa 21.5.2001 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť vznikla v zmysle § 68 ods. 2 a § 69 Zák.č. 513/91 Zb. t.j. rozdelením spoločnosti Poľnonákup Levice, a.s., so sídlom Bratislava, Záhradnícka 27, IČO 35796472. Práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti prešli na spoločnosť Poľnonákup L, a.s. a MRAZTECH, a.s. v zmysle § 69 ods. 4, Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 06/05/2001)
Notárska zápisnica N 628/01, Nz 597/01 zo dňa 10.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a nové úplné znenie stanov. Zmena obchodného mena - pôvodné Poľnonákup L, a.s.
  (from: 08/23/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 171/02, Nz 165/02 a ktorou sa zmenilo aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo VOBT plus, a. s., Dunajská 4, Bratislava.
  (from: 09/20/2002)
Notárska zápisnica č. N 164/2003, NZ 36869/03 zo dňa 15.5.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/18/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2013.
  (from: 05/22/2013)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person