Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27772/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Decem s.r.o.
  (from: 04/02/2015)
Registered seat: 
Hany Meličkovej 29
Bratislava 845 01
  (from: 04/02/2015)
Identification number (IČO): 
48 052 728
  (from: 02/24/2015)
Date of entry: 
02/24/2015
  (from: 02/24/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/2015)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 02/24/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/24/2015)
počítačové služby
  (from: 02/24/2015)
administratívne služby
  (from: 02/24/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/24/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/24/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/24/2015)
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 02/24/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/24/2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/24/2015)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/02/2015)
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 04/02/2015)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 04/02/2015)
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 04/02/2015)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 04/02/2015)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 04/02/2015)
Kopanie studní
  (from: 04/02/2015)
Údenárska výroba
  (from: 04/02/2015)
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 04/02/2015)
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 04/02/2015)
Výroba mlynských výrobkov
  (from: 04/02/2015)
Výroba a spracovanie cukru
  (from: 04/02/2015)
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
  (from: 04/02/2015)
Výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 04/02/2015)
Spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 04/02/2015)
Spracovanie prírodného medu
  (from: 04/02/2015)
Výroba nápojov
  (from: 04/02/2015)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/02/2015)
Textilná výroba
  (from: 04/02/2015)
Odevná výroba
  (from: 04/02/2015)
Spracovanie kože
  (from: 04/02/2015)
Výroba kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 04/02/2015)
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  (from: 04/02/2015)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 04/02/2015)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 04/02/2015)
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 04/02/2015)
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 04/02/2015)
Výroba celulózy a papiera
  (from: 04/02/2015)
Výroba výrobkov z papiera
  (from: 04/02/2015)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 04/02/2015)
Výroba koksu a rafinovaných produktov
  (from: 04/02/2015)
Výroba technických plynov
  (from: 04/02/2015)
Výroba farbív a pigmentov
  (from: 04/02/2015)
Výroba organických chemikálií
  (from: 04/02/2015)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 04/02/2015)
Výroba plastov v primárnej forme
  (from: 04/02/2015)
Výroba kaučuku
  (from: 04/02/2015)
Výroba farieb, lakov a náterov
  (from: 04/02/2015)
Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
  (from: 04/02/2015)
Výroba lepidiel a želatíny
  (from: 04/02/2015)
Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
  (from: 04/02/2015)
Výroba chemických vlákien
  (from: 04/02/2015)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 04/02/2015)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 04/02/2015)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 04/02/2015)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 04/02/2015)
Keramická výroba
  (from: 04/02/2015)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 04/02/2015)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 04/02/2015)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 04/02/2015)
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (from: 04/02/2015)
Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
  (from: 04/02/2015)
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 04/02/2015)
Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
  (from: 04/02/2015)
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 04/02/2015)
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 04/02/2015)
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 04/02/2015)
Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
  (from: 04/02/2015)
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 04/02/2015)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (from: 04/02/2015)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 04/02/2015)
Výroba hračiek a hier
  (from: 04/02/2015)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 04/02/2015)
Výroba hudobných nástrojov
  (from: 04/02/2015)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (from: 04/02/2015)
Výroba matracov
  (from: 04/02/2015)
Výroba sviečok
  (from: 04/02/2015)
Výroba a montáž tieniacej techniky
  (from: 04/02/2015)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 04/02/2015)
Čistenie kanalizačných systémov
  (from: 04/02/2015)
Diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 04/02/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/02/2015)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/02/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/02/2015)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/02/2015)
Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
  (from: 04/02/2015)
Stavebné cenárstvo
  (from: 04/02/2015)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 04/02/2015)
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 04/02/2015)
Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
  (from: 04/02/2015)
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
  (from: 04/02/2015)
Oprava kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 04/02/2015)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/02/2015)
Vykonávanie odťahovej služby
  (from: 04/02/2015)
Sťahovacie služby
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 04/02/2015)
Služby traťového kormidelníka
  (from: 04/02/2015)
Služby verejných nosičov a poslov
  (from: 04/02/2015)
Kuriérske služby
  (from: 04/02/2015)
Predaj leteckých prepravných služieb
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 04/02/2015)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 04/02/2015)
Preprava zbraní a streliva
  (from: 04/02/2015)
Skladovanie
  (from: 04/02/2015)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 04/02/2015)
Úschova zbraní a streliva
  (from: 04/02/2015)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 04/02/2015)
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 04/02/2015)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 04/02/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/02/2015)
Vydavateľská činnosť
  (from: 04/02/2015)
Finančný leasing
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/02/2015)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/02/2015)
Faktoring a forfaiting
  (from: 04/02/2015)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/02/2015)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/02/2015)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/02/2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/02/2015)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 04/02/2015)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 04/02/2015)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 04/02/2015)
Dopravná zdravotná služba
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 04/02/2015)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie erotického salónu
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie strelnice
  (from: 04/02/2015)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 04/02/2015)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
  (from: 04/02/2015)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/02/2015)
Fotografické služby
  (from: 04/02/2015)
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie verejných WC
  (from: 04/02/2015)
Donášková služba
  (from: 04/02/2015)
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 04/02/2015)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 04/02/2015)
Spracovávanie rodokmeňov
  (from: 04/02/2015)
Diskotekárska činnosť
  (from: 04/02/2015)
Činnosť astrológov a numerológov
  (from: 04/02/2015)
Veštenie z karát a iných podkladov
  (from: 04/02/2015)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 04/02/2015)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/02/2015)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 04/02/2015)
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 04/02/2015)
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 04/02/2015)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/02/2015)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/02/2015)
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (from: 04/02/2015)
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 04/02/2015)
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 04/02/2015)
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 04/02/2015)
Prevádzkovanie úschovní batožín
  (from: 04/02/2015)
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (from: 04/02/2015)
Poskytovanie služieb informátora
  (from: 04/02/2015)
Služby požičovní
  (from: 04/02/2015)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (from: 04/02/2015)
Verejné obstarávanie
  (from: 04/02/2015)
Partners: 
Ing. Igor Janok
Hany Meličkovej 29
Bratislava 845 01
Slovak Republic
  (from: 04/02/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Janok
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/02/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/24/2015)
Ing. Igor Janok
Hany Meličkovej 29
Bratislava 845 01
From: 02/25/2015
  (from: 04/02/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/24/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/24/2015)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person