Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  2685/B

Business name: 
MUNTILA SLOVAKIA SE
  (from: 02/28/2015 until: 08/15/2018)
Registered seat: 
Jugoslávská 620/29
Praha 120 00
  (from: 08/16/2018)
Identification number (IČO): 
48 067 474
  (from: 02/28/2015)
Date of entry: 
02/28/2015
  (from: 02/28/2015)
Date of deletion: 
08/16/2018
  (from: 08/16/2018)
Grounds for deleting: 
výmaz po prenesení sídla do iného členského štátu EÚ
  (from: 08/16/2018)
Legal form: 
Societas Europaea
  (from: 02/28/2015)
Capital: 
218 120 EUR Paid up: 218 120 EUR
  (from: 06/15/2017 until: 08/15/2018)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 1730/2017Nz 38694/2017, NCRls 39475/2017 zo dňa 25.10.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o premiestnení sídla spoločnosti v Slovenskej republike do iného členského štátu. Register, do ktorého je európska spoločnosť zapísaná po premiestnení sídla: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, spis. značka H 2151. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu európska spoločnosť MUNTILA SLOVAKIA SE, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 48 067 474, zapísaná v odd. Po, vložke č. 2685/B.
  (from: 08/16/2018)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person