Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34/S

Business name: 
FORS, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 10/26/1995 until: 07/25/2008)
F O R S spol. s r.o.
  (from: 07/27/1992 until: 10/25/1995)
Registered seat: 
Rázusova 31
Brezno 977 01
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Identification number (IČO): 
00 648 027
  (from: 07/27/1992)
Date of entry: 
01/21/1991
  (from: 07/27/1992)
Person dissolved from: 
1.9.1995
  (from: 07/26/2008)
Date of deletion: 
07/26/2008
  (from: 07/26/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/26/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/1992)
Objects of the company: 
voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
mydlá, pracie prípravky, mycie prípravky, vosky, zubné prípravky, organicky povrchovo aktívne prostriedky
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
fotografické a kinematografické výrobky
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
nové penumatiky z gumy, protektorované penumatiky, gumové duše
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
koberce a iné textilné krytiny na dlážku viazané, tkané, všívané, z plsti a ostatné
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
iné celkom dohotovené textilné výrobky
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
písacie stroje a stroje na spracovanie textu
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
počítacie stroje a príslušenstvo
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
stroje na automatické spracovanie dát
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
iné kancelárske stroje a prístroje
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
časti a súčasti a príslušenstvo používané hlavne na strojoch 8469 - 8472
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
elektrické prístroje telefonické a telegrafické prenosové
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
automatizačná technika silová
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
elektronická stroje a prístroje, ktoré majú individáálne funkcie a nie sú uvedené inde
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
motorové vozidlá a osobné automobily na prepravu osôb
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
diely vozidiel, časti, karosérie, časti súčasti a príslušenstvá
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
motocykle, bicykle
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
časti a súčasti a príslušenstvo k motocyklom a bicyklom
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
prívesy a návesy, osobné vozidlá bez mechanického pohonu, ich časti a súčasti
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie kontrolné alebo presné nástroje a prístroje lekárske a chirurgické, ich časti, súčasti a príslušenstvá
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
elektromechanické prístroje pre domácnosť so vstavaným elektromotorom (vysávače, leštiče a iné)
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
elektromechanické ručné nástroje s vstavaným elektrický motorom /vrtačky, píly, ostatné/
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
elektrotepelné prístroje a zariadenia
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
nástroje, náradie, nožiarske výrobky, jedacie príbory, ich časti, súčasti
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok a zariadenia, ostaný nábytok, jeho časti a súčasti
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
svietidlá, hračky a športové potrleby, kefky na zuby, pásky do písacích strojov a prístrojov
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
zelenina, ovocie
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
obchodno-výrobná činnosť v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 07/27/1992 until: 09/24/1992)
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
plnenie nápojov do fliaš
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
výroba kozmetických prípravkov
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
poskytovanie software
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
výroba a montáž netradičných zdrojov teplaslnečné, veterné a tepelné čerpadlá
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
výroba a montáž elektrokotolní
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
Partners: 
Ing. Peter Koždoň , ženatý
Dr. Clementisa 7
Brezno
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
RNDr. Jaroslav Stankovič, ženatý
Edelenýská 10
Rožňava
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Ing. Marián Sidor, ženatý
Trnavská 913
Sereď
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Tibor Bielik
Hollého 10
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Rastislav Machunka
Okružná 35
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Viktor Ölschléger
Mierova 5
Rožňava
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Ing. Ivan Pokorný
Východná 3
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
Ing. Miroslav Mazánik
Švermova 29
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
Ing. Miroslav Kasák
9. mája 5
Brezno
Slovak Republic
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Koždoň , ženatý
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
RNDr. Jaroslav Stankovič, ženatý
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Ing. Marián Sidor, ženatý
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Tibor Bielik
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Rastislav Machunka
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Viktor Ölschléger
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
Ing. Ivan Pokorný
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
Ing. Miroslav Mazánik
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
Ing. Miroslav Kasák
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/27/1992 until: 10/25/1995)
Tibor Bielik
Hollého 10
Trenčín
  (from: 07/27/1992 until: 10/25/1995)
Ing. Miroslav Kasák
9.mája 5
Brezno
  (from: 07/27/1992 until: 10/25/1995)
Ing. Peter Koždoň , ženatý
Dr. Clementisa 7
Brezno
  (from: 07/27/1992 until: 10/25/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 10/26/1995 until: 07/25/2008)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/27/1992 until: 10/25/1995)
Capital: 
1 530 000 Sk
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
1 020 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 12/29/1993)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/05/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 27 - 24K 86/96 z dňa 02. 03. 2005, právoplatným dňa 05. 04. 2008, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu FORS, spol. s r.o. "v likvidácii", IČO: 00 648 027 a JUDr. Viera Žembová, advokátka, ČSA 5, Brezno bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/25/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/26/1995
  (from: 07/26/2008)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/26/1995
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
 Liquidators:
Ing. Miroslav Kasák
9. mája 5
Brezno
Until: 07/26/2008
  (from: 10/26/1995)
Date of completion of voluntary liquidation: 05/11/2008
  (from: 07/26/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 14.1.1991. . Na zasadnutí správnej rady konanom dňa 14.10.1991 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.2.1992 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 125
  (from: 07/27/1992 until: 07/25/2008)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.9.1992 bol schválený Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/25/1992 until: 07/25/2008)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.2.1993 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.6.1993 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/30/1993 until: 07/25/2008)
. Valné zhromaždenie dňa 21.8.1995 rozhodlo o zrušení a vstupe spoločnosti do likvidácie k 1.11.1995.
  (from: 10/26/1995 until: 07/25/2008)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27Cb-24K 86/96 zo dňa 18.8.1997 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FORS, spol. s r.o. "v likvidácii", Rázusova 31, Brezno, IČO 00648027. Za správcu majetkovej podstaty súd určil JUDr. Vieru Žembovú, adovkátku, ul. ČSA 5, Brezno.
  (from: 09/11/1997 until: 07/25/2008)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person