Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10010/P

Business name: 
Agrodružstvo podielnikov Svidnička
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Svidnička
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
36 444 324
  (from: 02/05/1997)
Date of entry: 
02/05/1997
  (from: 02/05/1997)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/05/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Jarek Harviš - člen
131
Ladomirová
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Ján Sivulič - člen
Hrabova 729/17
Svidník
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Jozef Ščerba - podpredseda
Ľ. Štúra 489/9
Svidník
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Michal Timan - člen
17
Svidnička
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Peter Varchol - predseda
Karpatská 754/7
Svidník
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Registered capital: 
110 000 Sk
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 23.1.1997 podľa § 221 a násl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Družstvo prevzalo časť majetku, práv a záväzkov Poľnohospodárskeho družstva "Mladosť" Svidnička pôvodne zapísaného vo vložke Dr. 720/V zrušeného rozdelením členskou schôdzou konanou dňa 23.1.1997 na 2 družstvá.
  (from: 02/05/1997 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/24/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person