Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38539/N

Business name: 
BAUING Slovakia, s.r.o.
  (from: 02/11/2015)
PEBA, s.r.o.
  (from: 03/11/2002 until: 02/10/2015)
Registered seat: 
Piaristická 2
Nitra 949 01
  (from: 10/30/2018)
Wilsonovo nábrežie 152/62
Nitra 949 01
  (from: 02/11/2015 until: 10/29/2018)
Halalovka 30
Trenčín 911 08
  (from: 03/11/2002 until: 02/10/2015)
Identification number (IČO): 
36 322 776
  (from: 03/11/2002)
Date of entry: 
03/11/2002
  (from: 03/11/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností - maloobchod
  (from: 03/11/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností - veľkoobchod
  (from: 03/11/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/11/2002)
maliarske a natieračské práce
  (from: 03/11/2002)
výkopové práce
  (from: 03/11/2002)
montážne a demontážne práce lešenia
  (from: 03/11/2002)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/11/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/11/2015)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/11/2015)
Stavebné cenárstvo
  (from: 02/11/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 02/11/2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/16/2009)
Administratívne služby
  (from: 02/11/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/11/2015)
Vedenie účtovníctva
  (from: 02/11/2015)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/11/2015)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 02/11/2015)
Verejné obstarávanie
  (from: 02/11/2015)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/11/2015)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/11/2015)
Výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/11/2015)
Energetická certifikácia - energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (from: 02/11/2015)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 02/11/2015)
Zámočníctvo
  (from: 02/11/2015)
renovácia tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní, kopíriek, faxov, ich oprava a čistenie
  (from: 03/11/2002 until: 02/10/2015)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 12/13/2007 until: 02/10/2015)
služby autožeriavom
  (from: 12/13/2007 until: 02/10/2015)
údržba ciest, polievanie autocisternou
  (from: 12/13/2007 until: 02/10/2015)
manipulácia s nákladom
  (from: 12/13/2007 until: 02/10/2015)
Partners: 
Ivan Šťastný
Krásna 1073/11
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Ing. Iveta Čačaná
Pánska Niva 20
Hlohovec 920 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Peter Bachynec
Halalovka 30
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/11/2002 until: 02/10/2015)
Ivan Šťastný
Krásna 1073/11
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 02/11/2015 until: 05/22/2022)
Ing. Iveta Čačaná
Pánska Niva 20
Hlohovec 920 01
Slovak Republic
  (from: 07/30/2015 until: 05/22/2022)
Contribution of each member: 
Ivan Šťastný
  (from: 07/30/2015 until: 05/22/2022)
Ivan Šťastný
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/23/2022)
Ing. Iveta Čačaná
( peňažný vklad )
  (from: 07/30/2015 until: 05/22/2022)
Ing. Iveta Čačaná
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/23/2022)
Peter Bachynec
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/11/2002 until: 04/15/2009)
Peter Bachynec
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/16/2009 until: 02/10/2015)
Ivan Šťastný
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/11/2015 until: 07/29/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/30/2015)
Individual managing director
  (from: 03/11/2002 until: 07/29/2015)
Ivan Šťastný
Krásna 1073/11
Galanta 924 01
From: 12/22/2014
  (from: 02/11/2015)
Ing. Iveta Čačaná
Pánska Niva 20
Hlohovec 920 01
From: 07/07/2015
  (from: 07/30/2015)
Peter Bachynec
Halalovka 30
Trenčín
From: 03/11/2002
  (from: 03/11/2002 until: 02/10/2015)
Peter Bachynec
Halalovka 30
Trenčín
From: 03/11/2002 Until: 12/22/2014
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých jej záležitostiach samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/11/2002)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/30/2015)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/16/2009 until: 07/29/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/11/2002 until: 04/15/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 90/2002, NZ 88/2002 zo dňa 15.2.2002 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/11/2002)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person