Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2749/B

Business name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  (from: 11/14/2001)
Registered seat: 
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 825 11
  (from: 11/14/2001)
Identification number (IČO): 
35 815 256
  (from: 06/27/2001)
Date of entry: 
07/01/2001
  (from: 06/27/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/27/2001)
Objects of the company: 
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska
  (from: 06/27/2001)
opravy a montáž meradiel
  (from: 06/27/2001)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
  (from: 06/27/2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 06/27/2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/27/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 06/27/2001)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/27/2001)
vykonávanie protikoróznych izolácií
  (from: 06/27/2001)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 06/27/2001)
plynoinštalatérstvo
  (from: 06/27/2001)
revízie a skúšky plynových zariadení
  (from: 06/27/2001)
montáž a servis protikoróznych zariadení
  (from: 06/27/2001)
oprava plynospotrebičov
  (from: 06/27/2001)
geodetické práce
  (from: 06/27/2001)
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/27/2001)
revízie elektrických zariadení
  (from: 06/27/2001)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 06/27/2001)
prestavba motorových vozidiel na plynový pohon
  (from: 06/27/2001)
defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia
  (from: 06/27/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/27/2001)
výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
  (from: 06/27/2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí
  (from: 06/27/2001)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení
  (from: 06/27/2001)
vstrelovanie expanznými prístrojmi
  (from: 06/27/2001)
kopírovacie služby
  (from: 06/27/2001)
prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/27/2001)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 06/27/2001)
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie
  (from: 06/27/2001)
výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
  (from: 06/27/2001)
diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické meranie
  (from: 06/27/2001)
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 06/27/2001)
opravy zdvíhacích zariadení
  (from: 06/27/2001)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 11/14/2001)
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 11/14/2001)
dodávka plynu
  (from: 02/22/2006)
dodávka elektriny
  (from: 02/22/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 07/01/2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/01/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/01/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/01/2006)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 07/01/2006)
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení
  (from: 07/01/2006)
školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike
  (from: 07/01/2006)
sekretárske služby a administratívne práce
  (from: 07/01/2006)
preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho
  (from: 07/01/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/01/2006)
činosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 07/01/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí
  (from: 07/01/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/01/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 07/01/2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 07/01/2006)
služby v oblasti telekomunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
  (from: 07/01/2006)
poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
  (from: 07/01/2006)
mediálne poradenstvo
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie služieb patentového zástupcu
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/01/2006)
vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
  (from: 07/01/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/01/2006)
navrhovanie a projektovanie počítačových sietí
  (from: 07/01/2006)
poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií
  (from: 07/01/2006)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (from: 07/01/2006)
správa počítačových sietí
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/01/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/01/2006)
optimalizácia prepravných sietí - logistika
  (from: 07/01/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb
  (from: 07/01/2006)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním aj iných ako základných služieb
  (from: 07/01/2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/01/2006)
sťahovanie (bez dopravy)
  (from: 07/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2006)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
správa registratúry
  (from: 07/01/2006)
verejné obstarávanie
  (from: 07/01/2006)
technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 07/01/2006)
masérske služby
  (from: 08/31/2007)
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/31/2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 05/16/2009)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/09/2013)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 01/21/2016)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 01/21/2016)
poskytovanie podpornej energetickej služby
  (from: 01/21/2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/22/2016)
činnosť výkupcu elektriny
  (from: 02/06/2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 08/01/2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 08/01/2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov
  (from: 08/01/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2002)
Mgr. Peter Kučera - Member of the Board of Directors
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023)
Mgr. Miroslav Kulla - Chairman of the Board of Directors
Kvetná 729/4
Rozhanovce 044 42
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023)
Ing. Eduard Macejka - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023)
Ing. Marián Široký - Vice-chairman of the Board of Directors
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Member of the Board of Directors
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/04/2014)
Capital: 
885 062 329,84 EUR Paid up: 885 062 329,84 EUR
  (from: 07/16/2014)
Shares: 
Number of shares: 26666536
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 06/25/2014)
Stockholder: 
Slovenská republika, v mene kotrej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (from: 02/25/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miloš Dančo
Bruselská 2605/9
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
From: 09/19/2018
  (from: 09/25/2018)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
From: 06/18/2020
  (from: 07/07/2020)
PhDr. Zuzana Ružeková
Zimná 8
Bratislava 821 02
From: 06/18/2020
  (from: 07/07/2020)
Dr.h.c.Ing. Tibor Mikuš , PhD.
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020)
Mgr. Iveta Barancová
U Hluška 733
Čadca 022 04
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020)
JUDr. Martin Javorček
Matejkova 18
Bratislava 841 05
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020)
Ing. Július Mazán
Želiarsky svah 65
Štúrovo 943 01
From: 01/21/2022
  (from: 02/25/2022)
Mgr. Renáta Zolnaiová
Floriánska 1374/8
Košice - mestská časť Staré mesto 040 01
From: 04/19/2022
  (from: 05/18/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel, v dôsledku Rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky č. 317/2001 zo dňa 11.4.2001 o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, štátny podnik, IČO 00 211 290 zrušeného bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 Zák. 92/1991 Zb. zrušeného štátneho podniku prešli na Fond Národného majetku SR ktorý ich dňa 1. júla 2001 vložil do akciovej spoločnosti, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  (from: 06/27/2001)
Notárska zápisnica č. N 357/01, Nz 357/01 zo dňa 13.12.2001.
  (from: 02/12/2002)
Notárska zápisnica N 182/02, Nz 175/02 zo dňa 4.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/12/2002)
Ing. Libor Briška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Miroslav Lapuník, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Randuška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Terem, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Peter Brňo, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 11. 7. 2002.
  (from: 09/06/2002)
Notárska zápisnica N 401/02, Nz 381/02 spísaná dň a 20.9.2002 notárom JUDr.Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/14/2002)
Notárska zápisnica č. N 61/2003, Nz 15531/2003 zo dňa 3.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Phillippe Boucly: 3.3.2003, Jean-Francois Carriere: 3.3.2003, Jan Nikolaus Massmann: 3.3.2003, Ulrich Schöler: 3.3.2003, Ing. Pavol Janočko: 3.3.2003, Ing. Juraj Horváth: 3.3.2003, Ing. Ján Kasper: 3.3.2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavol Hric: 3.3.2003, Ing. Jozef Kojda: 3.3.2003, Ing. Zoltán Néveri: 3.3.2003, JUDr. Ján Sabol: 3.3.2003, Ing. Ondrej Studenec: 3.3.2003, Ing. Marta Tomčíkova: 3.3.2003, Ing. Vladimír Tvaroška: 3.3.2003, Jacques Deyirmendjian: 3.3.2003.
  (from: 05/26/2003)
Dodatok k osvedčeniu zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2003 vo forme notárskej zápisnice N 61/03, Nz 15531/03 spísanej dňa 16.5.2003 notárom JUDr. Sporkovou.
  (from: 06/24/2003)
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/03 spísaná dňa 16.6.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady J. Deyirmendijana sa konči dňom 16.6.2003. Funkcia U. Schőlera ako predsedu predstavenstva sa končí dňom 30.6.2003. Funkcia P. Bouclyho ako predsedu predstavenstva vznikla dňom 1.7.2003.
  (from: 07/30/2003)
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/2003 zo dňa 16. 6. 2003 z valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov.
  (from: 12/17/2003)
Výpis z Notárskej zápisnice N 81/2004, Nz 16836/2004 zo dňa 26.2.2004.
  (from: 03/17/2004)
Notárska zápisnica N 100/2005, Nz 20676/2005, NCRls 20591/2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2005. Pánovi Philippe Bouclymu vzniká funkcia predsedu dozornej rady dňom 1.7.2005.
  (from: 07/05/2005)
Súd opravuje funkciu pánovi Philippe Bouclymu, ktorý je predsedom predstavenstva dňom 1.7.2005.
  (from: 07/22/2005)
Notárska zápisnica N 11/2006, NZ 1420/2006, NCRls 1426/2006 spísaná dňa 16.1.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.2006.
  (from: 01/25/2006)
Povolenie č. 2005P 0038 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0037 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0039 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005E 0105 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005
  (from: 02/22/2006)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 07/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006.
  (from: 07/22/2006)
Notárska zápisnica N 23/2007, 5360/2007/, NCRls 5348/2007 zo dňa 9.02.2007.
  (from: 02/16/2007)
Výpis z notárskej zápisnice N 159/2007, Nz 20879/2007, NCRls 20784/2007 napísanej dňa 29.5.2007, osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2007.
  (from: 07/07/2007)
Výpis z notárskej zápisnice N 240/2007, Nz 32463/2007 spísanej dňa 16.08.2007, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 08/31/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2007, Nz 42709/2007, NCRls 42380/2007 zo dňa 24.10.2007.
  (from: 11/08/2007)
Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 32966/2008, NCRls 32643/2008 napísaná dňa 4.8.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/01/2008)
Výpis z notárskej zápisnice N 73/2009, Nz 13547/2009 zo dňa 28.4.2009 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 05/16/2009)
Notárska zápisnica N 291/2009, Nz 45087/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 12/17/2009)
Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 4174/2010 zo dňa 09.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/17/2010)
Notárska zápisnica N98/20140, Nz 15091/2010 o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010
  (from: 07/07/2010)
Notárska zápisnica N 223/2010, Nz 31104/2010 zo dňa 2.9.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/08/2010)
Notárska zápisnica N 7/2011, Nz 455/2011 zo dňa 10.01.2011 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/18/2011)
Notárska zápisnica zo dňa 11.05.2011 pod č. N 142/2011, Nz 17116/2011, NCRls 17557/2011 - výpis.
  (from: 05/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011 vo forme notárskej zápisnice N 142/2011 Nz 17116/2011.
  (from: 07/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2011 spísaná formou notárskej zápisnice N689/2011, Nz59391/2011, NCRls60551/2011.
  (from: 01/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 318/2012, Nz 19215/2012, NCRls 19664/2012.
  (from: 06/06/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 220/2012, Nz 14210/2012, NCRls 14569/2012.
  (from: 07/05/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 970/2012, Nz 56500/2012, NCRls 57346/2012 zo dňa 14.12.2012.
  (from: 01/03/2013)
Notárska zápisnica č. N 53/2013, Nz 2320/2013 zo dňa 23.01.2013.
  (from: 02/09/2013)
Notárska zápisnica č. N 116/2013, Nz 5005/2013 zo dňa 14.02.2013.
  (from: 02/27/2013)
Na základe rozhodnutia SPP, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, Bratislava 821 09, IČO : 35 910 712 zo dňa 18.2.2013 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRIs 5409/2013 došlo s účinnosťou ku dňu 28.2.2013 ku vkladu časti podniku SPP, a.s. do základného imania spoločnosti eustream, a.s.
  (from: 06/15/2013)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 17.09.2013 - 18.09.2013.
  (from: 09/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.11.2013.
  (from: 11/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
  (from: 06/25/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2014.
  (from: 10/03/2014)
Notárska zápisnica č. N 3407/2014, Nz 40567/2014, NCRls 41356/2014 zo dňa 28.10.2014.
  (from: 11/04/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1206/2015, Nz 13857/2015, NCRls 14185/2015 zo dňa 23.04.2015. Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 15. a 16.06.2015.
  (from: 06/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015.
  (from: 01/21/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2017.
  (from: 05/03/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2018.
  (from: 07/13/2018)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person