Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10011/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa
  (from: 02/05/1997)
Registered seat: 
24
Dlhoňa 090 02
  (from: 10/01/2015)
Identification number (IČO): 
36 444 405
  (from: 02/05/1997)
Date of entry: 
02/05/1997
  (from: 02/05/1997)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/05/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/05/1997)
Management body: 
predseda
  (from: 11/10/2022)
Ing. Jozef Ilečko - podpredseda družstva
Dezidéra Millyho 570/47
Svidník 089 01
From: 06/29/2015
  (from: 02/26/2016)
Jozef Ilečko - predseda družstva
D. Millyho 570/47
Svidník 089 01
From: 09/22/2022
  (from: 11/10/2022)
Acting: 
Za družstvo konajú a podpisujú predseda a podpredseda družstva, každý samostatne.
  (from: 11/07/2003)
Registered capital: 
6 000 EUR
  (from: 11/10/2022)
Basic member contribution: 
1 200 EUR
  (from: 11/10/2022)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 23.1.1997 podľa § 221 a násl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Družstvo prevzalo časť majetku, práv a záväzkov Poľnohospodárskeho družstva "MLADOSŤ" Svidnička pôvodne zapísaného vo vložke Dr. 720/V zrušeného rozdelením členskou schôdzou konanou dňa 23.1.1997 na 2 družstva.
  (from: 02/05/1997)
Zápisnica z členskej schôdze Poľnohospodárskeho družstva Dlhoňa zo dňa 9.3.1997.
  (from: 03/24/1997)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 29.9.2003.
  (from: 11/07/2003)
Date of updating data in databases:  05/24/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person