Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24432/B

Business name: 
HOSSA, s.r.o.
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
Registered seat: 
Hraničná 339/11
Bratislava - Ružinov 821 05
  (from: 02/27/2001 until: 08/15/2005)
Partizánska cesta 93
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/31/2000 until: 02/26/2001)
Majerská cesta 98
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/16/1999 until: 07/30/2000)
Sládkovičova 98
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/27/1998 until: 09/15/1999)
Horná 81
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/09/1996 until: 01/26/1998)
Identification number (IČO): 
36 014 869
  (from: 12/09/1996)
Date of entry: 
12/09/1996
  (from: 12/09/1996)
Person dissolved from: 
8. 8. 2005
  (from: 08/16/2005)
Date of deletion: 
08/16/2005
  (from: 08/16/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/09/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
šitie športovej výstroje a doplnkov
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
Partners: 
Ing. Dalibor Hossa
Rudohorská 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/22/1999 until: 02/26/2001)
Ing. Dalibor Hossa
Rudohorská 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/09/1996 until: 04/21/1999)
Jozef Baláž
Hraničná 339/11
Bratislava - Ružinov
Slovak Republic
  (from: 02/27/2001 until: 08/15/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Dalibor Hossa
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/09/1996 until: 04/21/1999)
Ing. Dalibor Hossa
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/22/1999 until: 02/26/2001)
Jozef Baláž
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 08/15/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
Ing. Dalibor Hossa
Rudohorská 5
Banská Bystrica
  (from: 12/09/1996 until: 02/26/2001)
Jozef Baláž
Hraničná 339/11
Bratislava - Ružinov
  (from: 02/27/2001 until: 08/15/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/22/1999 until: 08/15/2005)
100 000 Sk
  (from: 12/09/1996 until: 04/21/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 32/04-52 zo dňa 04.07.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2005, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - obchodná spoločnosť HOSSA, s.r.o., Hraničná 339/11, 821 05 Bratislava - Ružinov, IČO: 36 014 869, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24432/B, sa dňom 16.08.2005 vymazáva z obchodného registra.
  (from: 08/16/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 314/96, zo dňa 10.9.1996, podľa par. 57,105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10340
  (from: 12/09/1996 until: 08/15/2005)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.1.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 01/27/1998 until: 08/15/2005)
. Spoločník formou notárskej zápisnice zo dňa 31.07. 1998, č. NZ 342/98, schválil Dodatok č. 2, ktorým bola uprave- ná zakladateľská listina, v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 04/22/1999 until: 08/15/2005)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.1998 schválilo Dodatok č.3 k zakladateľskej listine.
  (from: 09/16/1999 until: 08/15/2005)
. Spoločník na valnom zhromaždení, konanom dňa 30.5.2000 schválil zmenu zakladateľskej listiny vo forme Dodatku č. 4.
  (from: 07/31/2000 until: 08/15/2005)
. Na valnom zhromaždení dňa 17.10.2000 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 5. Spis odstúpený na OS Bratislava 07.05.2001-zmena sídla.
  (from: 02/27/2001 until: 08/15/2005)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person