Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2751/B

Business name: 
STAVIS ZVOLEN, a.s.
  (from: 04/24/1992 until: 04/05/2006)
Registered seat: 
Čsl. parašutistov 9
Bratislava 831 03
  (from: 04/03/2001 until: 04/05/2006)
Družstevná 1664/14
Zvolen 960 03
  (from: 04/24/1992 until: 04/02/2001)
Identification number (IČO): 
31 562 019
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Date of deletion: 
04/06/2006
  (from: 04/06/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/06/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
plynoinštalatérstvo
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
montáž rozvádzačov nízkeho napätia a revízie elektrických zariadení
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
obchodná a zahranično-obchodná činnosť v zmysle predmetu podnikania
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
remeselná činnosť
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
studniarstvo
  (from: 04/24/1992 until: 01/24/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/25/1993 until: 12/20/2005)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
plynoinštalatérstvo - montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
revízie elektrických zariadení
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
asfaltérstvo a izolatérstvo
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
tesárstvo
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
maliarske práce
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
klampiarstvo
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
stolárstvo
  (from: 01/25/1993 until: 04/05/2006)
technická pomoc a inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 01/10/1994 until: 04/05/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/22/1998 until: 04/05/2006)
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 07/21/1998)
Pavol Boldiš - člen
Cikkerova 7
Sliač
  (from: 04/24/1992 until: 06/02/1993)
Peter Brandis - člen
Svätovojtešská 38
Bratislava
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Gabriela Čonková - člen
Poľná 51
Štrba
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Ing. Jozef Filanda - podpredseda
J. Kráľa 30
Zvolen
  (from: 07/09/1996 until: 10/30/2000)
Ing. Gabriel Gubáni - člen
Kremnická 2547/1
Zvolen
  (from: 04/24/1992 until: 11/06/1994)
Ing. Gabriel Gubáni - člen
Kremnická 2547/1
Zvolen
  (from: 07/09/1996 until: 10/30/2000)
Ing. Hubert Hell - člen
Jedľová 15
Zvolen
  (from: 11/07/1994 until: 02/16/1995)
Ing. Hubert Hell - podpredseda
Jedľová 15
Zvolen
  (from: 02/17/1995 until: 07/08/1996)
Július Horváth - predseda
Čsl. parašutistov 9
Bratislava
  (from: 01/02/2001 until: 03/04/2002)
Andrej Jakobei - člen
Poľovnícka 10
Sliač
  (from: 02/17/1995 until: 10/29/1995)
Andrej Jakobei - predseda
Poľovnícka 10
Sliač
  (from: 06/03/1993 until: 02/16/1995)
Andrej Jakobei - predseda
Poľovnícka 10
Sliač
  (from: 07/09/1996 until: 01/01/2001)
Ing. Ivan Jakobei - člen
Poľovnícka 8
Sliač
  (from: 10/30/1995 until: 01/01/2001)
Marian Juhás - člen
M. Nešpora 2462/13
Zvolen
  (from: 10/30/1995 until: 07/08/1996)
Ing. Anna Kalinová - člen
Jilemnického 11
Zvolen
  (from: 07/09/1996 until: 01/01/2001)
Ing. Anna Kalinová - podpredseda
Volianskeho 1368/12
Zvolen
  (from: 11/07/1994 until: 02/16/1995)
Ing. Anna Kalinová - predseda
Volianskeho 1368/12
Zvolen
  (from: 02/17/1995 until: 07/08/1996)
Anton Kamas - člen
Družstevná 2410/16
Zvolen
  (from: 04/24/1992 until: 06/02/1993)
Ing. Ján Krnáč - člen
60
Dúbravica
  (from: 10/30/1995 until: 07/08/1996)
Július Kučera - člen
Zvolenská 378/38
Krupina
  (from: 04/24/1992 until: 06/02/1993)
Ján Lévai - člen
Medzilaborecká 15
Bratislava
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Ing. Martin Petrík - člen
B.Němcovej 19
Sliač
  (from: 04/24/1992 until: 06/02/1993)
Ladislav Sárközi - predseda
Kukučínova 2
Bratislava 831 03
  (from: 03/05/2002 until: 04/05/2006)
Zuzana Tlsťovičová - člen
Vígľašská 19
Bratislava
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Jiří Wija - člen
Višňovského 2505/5
Zvolen
  (from: 06/03/1993 until: 10/29/1995)
Ing. Jozef Zdechovan - podpredseda
M. Nešpora 2
Zvolen
  (from: 06/03/1993 until: 11/06/1994)
Ing. Roman Žabka - člen
Mojzesova 6
Zvolen
  (from: 06/03/1993 until: 10/29/1995)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 07/22/1998 until: 04/05/2006)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 07/21/1998)
Capital: 
55 142 000 Sk
  (from: 07/22/1998 until: 04/05/2006)
55 040 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 07/21/1998)
Shares: 
Number of shares: 55142
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/22/1998 until: 04/05/2006)
Number of shares: 55040
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/09/1996 until: 07/21/1998)
Number of shares: 55040
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/08/1996)
Number of shares: 53389
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 05/12/1993)
Number of shares: 1651
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 05/12/1993)
Supervisory board: 
Pavol Boldiš - člen
J. Cikkera 647/7
Sliač
  (from: 07/09/1996 until: 01/01/2001)
Ing. Bohuslav Flachs - predseda
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 07/09/1996 until: 01/01/2001)
Karol Galba - predseda
280
Žihárec
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Mária Galbová - člen
280
Žihárec
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Ing. Alojz Hančin - člen
Nálepkova 4
Želiezovce
  (from: 11/07/1994 until: 10/29/1995)
Ján Hulina - člen
Mieru 5
Očová
  (from: 04/24/1992 until: 06/02/1993)
Ing. Ivan Jakobei - člen
Poľovnícka 10
Sliač
  (from: 06/03/1993 until: 02/16/1995)
Marian Juhás - člen
M.Nešpora 2462/13
Zvolen
  (from: 07/09/1996 until: 01/01/2001)
Ing. Anna Kalinová - člen
Tajovského 12
Zvolen
  (from: 06/03/1993 until: 11/06/1994)
Ing. Pavel Kmeť - člen
MDŽ 16
Sliač
  (from: 04/24/1992 until: 06/02/1993)
Stanislav Koreň - predseda
Fučíkova 5
Sliač
  (from: 06/03/1993 until: 10/29/1995)
Miroslava Kudryová - člen
257
Žihárec
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Ľudovít Kurucz - člen
257
Žihárec
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Helena Kuruczová - člen
256
Žihárec
  (from: 01/02/2001 until: 04/05/2006)
Július Malček - člen
Družstevná 2410/16
Zvolen
  (from: 02/17/1995 until: 10/29/1995)
Július Malček - člen
Družstevná 2410/16
Zvolen
  (from: 10/30/1995 until: 01/01/2001)
Pavol Orolín - predseda
Jesenského 76
Žiar nad Hronom
  (from: 10/30/1995 until: 07/08/1996)
Ing. Daniel Svetlík - člen
Grasalkovičova 3
Ivánka pri Dunaji
  (from: 07/09/1996 until: 01/01/2001)
Ing. Miroslav Vester - člen
Smetanova 10
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 06/02/1993)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2005, právoplatné dňa 09.01.2006, č. k.: 2 K 39/05-26, ktorým súd návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STAVIS ZVOLEN, a.s., Čsl. parašutistov 9, Bratislava, IČO: 31 562 019 zamieta pre nedostatok majetku dlžníka. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť STAVIS ZVOLEN, a.s., so sídlom Čsl. parašutistov 9, 831 03 Bratislava, IČO: 31 562 019, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 2751/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 04/06/2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade so zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/24/1992 until: 04/05/2006)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 353
  (from: 05/13/1993 until: 04/05/2006)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.5.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/03/1993 until: 04/05/2006)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/09/1996 until: 04/05/2006)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 bola schválená zmena stanov. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 došlo k zlúčeniu spoločnosti STAVIS ZVOLEN, a.s. so spoločnos- ťou STAVIS Zvolen, spol. s r.o. Zvolen, Družstevná 1564/14 s tým, že majetok, záväzky, práva a povinnosti prechádzajú v plnom rozsahu na STAVIS ZVOLEN, a.s. Zvolen, Družstevná 1664/14.
  (from: 07/22/1998 until: 04/05/2006)
. Zapisuje sa Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 15.3.2001 podľa § 476 a nasl. Obch. zák. medzi predávajúcim STAVIS ZVOLEN, a.s. a kupujúcim CCBI s.r.o. IČO: 35 736 321, so sídlom Záhorská Ves, Povod- ňové námestie 314/2. . Zapisuje sa Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 15.3.2001 podľa § 476 a nasl. Obch. zák. medzi predávajúcim STAVIS ZVOLEN, a.s. a kupujúcim CITO, s.r.o. IČO: 31 709 648 so sídlom Záhorská Ves, Povodňové námestie 314/2.
  (from: 04/02/2001 until: 04/05/2006)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.3.2001 schválilo zmenu sídla spoločnosti a zmenu stanov.
  (from: 04/03/2001 until: 04/05/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15. 10. 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15. 10. 2001.
  (from: 03/05/2002 until: 04/05/2006)
Rozhodnutie Obvodného úradu v Bratislave odbor živnostenského podnikania, Č. sp.: 2/2005/15507/Z-50 zo dňa 25. 8. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 9. 2005 o zrušení prevádzkovania koncesovanej živnosti: nákladná cestná doprava, s účinosťou od 20. 9. 2005. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 34Exre/1697/2005 zo dňa 4. 11. 2005 o začatí konania ex offo o výmaz predmetu činnosti: cestná nákladná doprava.
  (from: 12/21/2005 until: 04/05/2006)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person